Informatie viswateren

Regelmatig komen er vragen over de bereikbaarheid van de viswateren in de buurt van onze vereniging. Op deze pagina zal worden geprobeerd het laatst bekende nieuws te presenteren.
Uiteraard is de landelijke lijst van viswateren geldend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan onderstaande informatie.


AG Wildervanckkanaal:

Schouwpaden A.G. Wildervanckkanaal blijven autovrij.
Kortgeleden heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s, de eigenaar van (een deel van) het A.G. Wildervanckkanaal. In dit gesprek zijn ook de schouwpaden aan de orde gesteld.

Uitkomst is dat het gebruik van auto’s op maaipaden ook in de toekomst verboden is en blijft op basis van de keur van het waterschap. In het gesprek is door het waterschap benadrukt dat hierin geen verandering mogelijk is, omdat het een waterkerende dijk betreft en dit verbod voor de veiligheid van mens en dijk wordt gehandhaafd.

De regel is dus, dat schouwpaden niet met gemotoriseerde voertuigen bereden mogen worden, tenzij het een openbaar zandpad of openbare verharde weg betreft.

Er is op korte termijn dus wijziging te verwachten ten aanzien van dit standpunt. Wel is afgeproken dat op de langere termijn wordt gekeken naar andere oplossingen, zoals de aanleg van een strook grassteen nabij bruggen waar de auto’s geparkeerd kunnen worden zodat de waterkant van het A.G. Wildervanckkanaal hier beter bereikbaar wordt.

Als er wijzigingen komen in bovenstaand beleid, dan zal dit op de website www.vissen.nl worden geplaatst.


HOME