Bestuur

Het bestuur van HC de Blankvoorn bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Gert Korte
Telefoon 0597-418132
E-mail: g.korte@planet.nl

Secretaris: Bert Smit
Telefoon 0597-425244
E-mail: bsmit00@ziggo.nl

Penningmeester: Joop Stötefalk
Telefoon 0597-561997

Bestuurslid: Fally Spit
Telefoon 0597-561237

Bestuurslid: Jacob Gerringa .

Ereleden

HC de Blankvoorn kent 1 Erelid:
De heer D. Kruise.

HOME