Verslag dinsdagavondcompetitie 2007


Dinsdag 24 april 2007 -> Lutjeloo

Onder zomerse temperaturen is de eerste dinsdagavondwedstrijd van het seizoen 2007 vervist. De opkomst was verrassend goed met 20 personen waaronder een flink aantal nieuwe gezichten ten opzichte van de afgelopen jaren. Een zeer positieve ontwikkeling!

De lange rij van deelnemers!

Plaats van handeling was zoals altijd bij de eerste wedstrijd de Westerwoldse Aa, Lutjeloo. Het water was zo glad als een spiegel en er stond nagenoeg geen wind. Al snel bleek dat het geen gemakkelijke opgave zou worden om een vol leefnet ter weging aan te bieden. De meeste deelnemers probeerden dit te realiseren met de vaste stok terwijl een enkeling de feeder hiervoor als wapen gebruikte. Na tot 21.00 uur te hebben doorgevist, ondanks dat het al vrij donker werd, kon de balans worden opgemaakt: 16 deelnemers konden vis ter weging aanbieden waarbij de gewichten uiteenliepen van 100 tot 3720 gram. Het verschil werd weer, zoals altijd bij deze wedstrijd, gemaakt door het wel of niet vangen van de grote brasems in vooral het laatste halfuur. Het was in vak A routinier Harm Stel die de eerste plek voor zich opeiste. In vak B was dit een nieuwkomer, Rolf Kuiper. Helaas bleven dus ook vier deelnemers steken op de hatelijke nul. Gelukkig voor deze heren mogen er voor het eindklassement twee wedstrijden worden weggestreept zodat er nog volop kansen op een goede klassering zijn.

Harm Stel laat zien hoe je een eerste plek bemachtigt.


Dinsdag 7 mei 2007 -> Veele

Dinsdag 7 mei stond Veele op het programma van de dinsdagavondcompetitie. De opkomst was ondanks het weer uitstekend! De omstandigheden waren dus niet best. Een harde wind zorgde ervoor dat de hengel moeilijk te controleren was. Halverwege de wedstrijd was er onweer waar te nemen. Dit heeft er uiteindelijk zelfs toe geleidt dat de wedstrijd moest worden gestaakt. Het was niet meer verantwoord nog door te vissen. De regels van onze club schrijven in deze situatie voor dat de wedstrijd, ongeacht het tijdstip van staking, ongeldig wordt verklaard. Daarom is er ook niet meer gewogen. De dinsdagavondcompetitie bestaat uit zes wedstrijden waarvan de beste vier meetellen voor de eindstand. Door deze ongeldig verklaarde wedstrijd kan er daarom nog maar één resultaat worden weggestreept.


Dinsdag 22 mei 2007 -> Winschoterdiep bij de Kloosterbrug

Op dinsdag 22 mei 2007 waren de weergoden ons gunstiger gestemd dan twee weken daarvoor. Moest de wedstrijd toen nog worden afgebroken in verband met onweer, nu waren het een lekkere temperatuur en een matig windje die de vissers vergezelden tijdens deze avond. Eenentwintig deelnemers togen naar het Winschoterdiep bij de Kloosterbrug om de derde dinsdagavondwedstrijd van het seizoen te gaan vervissen. De stroming was matig en met het windje schuin van achteren waren de omstandigheden op voorhand goed te noemen. De vis zelf bleek hier helaas anders over te denken. Gedurende de wedstrijd werd steeds duidelijker dat één grote vis het verschil zou gaan maken tussen een hoge en een lage klassering. Bij de weging werd dit inderdaad bevestigd. De vissers met een "bonusvis" zaten allemaal in de top vijf. Vijftien deelnemers konden vis ter weging aanbieden wat helaas betekent dat zes vissers op de hatelijke nul waren blijven steken.

Bij het wegen bleek er enige onduidelijkheid te zijn over het wel of niet ter weging aan mogen bieden van aal. Dit is ondertussen nader uitgezocht: Aal kent, in tegenstelling van wat er werd gedacht, geen gesloten termijn. Er zijn binnen de federatie Groningen Drenthe een tweetal aalreservaten waar gevangen aal direct moet worden teruggezet. Dit zijn het stroomgebied van de Westerwoldsche Aa en het gebied Midden Drenthe. Aal heeft wel een minimummaat van 28 centimeter.
De reglementen van HC de Blankvoorn zijn dus nog steeds conform de wettelijke bepalingen en hoeven daarom nu niet te worden gewijzigd. De verwarring is waarschijnlijk ontstaan omdat tijdens veel wedstrijden aal niet mag worden ingeleverd, ondanks dat dit wettelijk wel is toegestaan. Dit onderwerp kan, mits hier behoefte aan is, worden besproken in de volgende algemene ledenvergadering.
Een volgende keer mag de gevangen aal (groter dan 28 centimeter) gewoon ter weging worden aangeboden tenzij we in een aalreservaat zitten te vissen. In deze competitie is dat laatste niet meer het geval.

De helft van de wedstrijden van de dinsdagavondcompetitie is nu vervist. Het kan op dit moment voor de deelnemers nog alle kanten opgaan aangezien voor de eindklassering de vier beste resultaten worden meegenomen. Na het wegstrepen van het slechtste resultaat kan het klassement volledig op zijn kop gaan! De spanning is nog volop aanwezig!

Hierna nog wat foto's van de avond.


Dinsdag 5 juni 2007 -> Winschoterdiep tegenover Intratuin.

Onder zomerse temperaturen is de vierde wedstrijd van de dinsdagavondcompetitie gevist. Strijdtoneel was wederom het Winschoterdiep. Op voorhand leken de visplekken vrij onbegaanbaar en maakte het aanwezig zijn van de beruchte Berenklauw het uitzetten van de stekken lastig. Al gauw bleek dit mee te vallen. In het hoge gras was snel een plekje gemaakt en toen bleek dat het een eigenlijk een zeer mooie plek is om te gaan vissen.
De vis was goed op dreef en bijna iedereen wist ze te verschalken. Helaas lukte dit bij twee deelnemers niet. Waar zij bleken steken op de nul wist Henk Korte op een kopplek maar liefst 51 stuks te vangen. Omdat wij echter niet vissen op aantal, maar op gewicht was het de heer J. Doornbosch die er met de eerste plek vandoor ging. Met 34 vissen, waaronder een knoeperd van een brasem, bleef hij Dick Kruise met een klein pond voor. Dick viste voor de derde keer een twee en staat dan ook fier bovenaan in het klassement. Verder blijft de strijd spannend en geeft de tussenstand een vertekend beeld omdat zoals bekend er nog een wedstrijd mag worden weggestreept. Wordt vervolgd!


Dinsdag 19 juni -> Wildervanckkanaal bij Stadskanaal

Dinsdag 19 juni stond de voorlaatste wedstrijd van de dinsdagavondcompetitie 2007 al weer voor de deur. Des te verder de competitie vordert, des te meer tekent de waarschijnlijke einduitslag zich af. Het was dus zaak deze keer niet te veel punten te scoren om zo uitzicht te houden op een goede eindklassering.
Aan het weer heeft het niet gelegen. Het was een prachtige zomeravond met weinig wind en een AG Wildervanckkanaal zo glad als een spiegel. Het lukte gelukkig net op alle deelnemers naast elkaar te krijgen. Zoals bekend is het kanaal zeer populair bij vissers en er zaten dan bij aankomst al meer liefhebbers van de vissport.
Zo goed en kwaad als het ging zijn de stekken uitgezet en kon er worden begonnen met het vissen. Het meest werd er gevist met de lange lat. Her en der probeerden enkele deelnemers, met de jubileumwedstrijd van de afgelopen zaterdag nog in het achterhoofd, met de feeder hun visje te verschalken.
In verband met de wat grotere afstand van het AG Wildervanckkanaal is er gevist tot 21.30 uur. Het lukte de vissers deze avond voor de eerste keer om allemaal vis ter weging aan te bieden. Wel liepen de gewichten nog behoorlijk uiteen. Uitschieter naar de goede kant hiervan was Dick Kruise. Hij liet, als nummer 1 van de toen bekende tussenstand, de concurrentie met een gewicht van bijna 10 kilo een straatlengte achter zich. Door deze mooie 1 en nog drie eerder behaalde 2en is Dick niet meer te achterhalen door de rest van het deelnemersveld. Hij is dus de winnaar van de dinsdagavondcompetitie 2007! Een knappe prestatie om de competitie al in de voorlaatste wedstrijd te beslissen!
De nummers 2 tot en met 25 kunnen echter allemaal nog wel van stuivertje wisselen. Het resultaat van de laatste dinsdagavondwedstrijd en het nog mogen wegstrepen van het slechtste resultaat kunnen het huidige klassement nog redelijk op zijn kop gaan zetten. De spanning is tot het laatst toe dus nog volop aanwezig.

De nummers 1 tot en met 3 in de huidige tussenstand waarbij Dick, zoals al eerder aangegeven niet meer van zijn eerste plek af te stoten is. Van links naar rechts: Dick Kruise, Jacob Gerringa en Jurjen Doornbosch.

Alle deelnemers wisten deze keer vis te vangen:


Dinsdag 3 juli -> Wildervanckkanaal bij Oomsberg

Dinsdag 3 juli was de laatste dinsdagavondwedstrijd van 2007 al weer aan de beurt. Plaats van handelen was net als veertien dagen geleden het AG Wildervanckkanaal, nu echter bij Oomsberg. Het wederom hoge aantal deelnemers, ondanks het slechte weer, ging voor de laatste keer proberen nog wat beter in het klassement te eindigen.
Zoals bekend was de winnaar van deze dinsdagavondcompetitie al geen verrassing meer. Dick Kruise, die dus niet meer door de concurrentie kon worden achterhaald, liet desondanks toch nog even zien waarom hij dit jaar de winnaar is geworden. Met een dikke drie kilo vis haalde hij voor de 4e keer deze competitie een 2e plek. Jacob Gerringa, in de tussenstand vrij stevig op de 2e plek, liet er geen twijfel over bestaan wie uiteindelijk ook daadwerkelijk de 2e plaats zou gaan behalen. Met bijna vijf kilo vis deze keer een prachtige 1e plek waardoor Jacob uiteindelijk in het eindklassement maar twee punten achter Dick eindigde. De strijd om de 3e plek was wat dat betreft een stuk spannender. De heer J. Doornbosch en Gert Korte gingen nek aan nek richting het einde van de competitie met als inzet het laatste stukje te vergeven eremetaal. Omdat Doornbosch "maar" op plek nummer twaalf eindigde en Gert op een redelijke achtste plaats was dit voor voldoende voor Gert om de heer Doornbosch één schamel puntje voor te blijven in het eindklassement om zo de 3e plek op te kunnen eisen. Ook de overige deelnemers wisselden her en der nog op de ranglijst door een goede laatste prestatie neer te zetten en/of het slechtste resultaat weg te strepen. Zie voor de totale uitslag onderaan deze pagina.

Na de wedstrijd was nagenoeg iedereen aanwezig in "Het Oude Wapen" voor de prijsuitreiking. Onder het genot van een hapje en een drankje moest even worden gewacht op het berekenen van de einduitslag. Het duurde niet lang alvorens er werd overgegaan tot het uitreiken van de prijzen. Vooraf gaf de voorzitter nog even aan terug te kunnen kijken op een geslaagde dinsdagavondcompetitie en sprak de hoop uit volgend jaar weer hetzelfde hoge aantal deelnemers te mogen begroeten.

Hierna nog wat indrukken van de avond. Deze keer geen actiefoto's, maar beelden van de gezellige sfeer voor en na de wedstrijd, de prachtige prijzen en de uiteindelijke winnaars.


Klik hierna voor de eindstand:

Dinsdagavondcompetitie 2007.xls

HOME