natuurkunde

Buiging aan één smalle opening (2)

Deze applet illustreert buiging van golven aan één kleine opening.
Applet: Paul Falstad / Bob Hanson - SwingJS
www.falstad.com
SwingJS


Buiging

Oppervlaktegolven op water, geluidsgolven, lichtgolven - alle soorten golven vertonen buiging. Buiging is typerend voor golven.
Wat is buiging? Stel, een golf loopt tegen een barrière. Dan wordt de golf tegengehouden. Is er een kleine opening in de barrière, dan kan een deel van de golf toch verder.
Nu blijkt: als de opening klein genoeg is, dan gaat de golf achter de opening niet alleen rechtdoor, maar buigt hij alle kanten op. Je treft het doorgelaten deel van de golf dus niet alleen in het verlengde van de opening aan, maar overal achter de barrière.
'Klein genoeg' is: niet veel groter dan de golflengte van de golven.

De applet

Een lichtbundel valt op een ondoorzichtige plaat met één kleine opening. Je kijkt met het licht mee, achter de plaat. De plaat zelf, met daarin de kleine opening, zie je dus niet. Je ziet het projectiescherm achter de plaat.
Op dat projectiescherm ontstaat in het midden geen scherpe afbeelding van de smalle opening, maar een lichtvlek, die breder is dan de opening. Aan de smalle opening in de plaat treedt dus buiging op: het licht gaat niet alleen rechtdoor maar buigt ook af. Afhankelijk van de vorm van de opening naar links, naar rechts, naar boven en/of naar beneden. Naast de centrale lichtvlek ontstaan soms nog meer lichte vlekken, afgewisseld met donkere. Een lichtvlek heet een maximum, een donkere vlek tussen twee maxima een minimum.

Onderzoek