natuurkunde

Elektrische stroom

Deze animatie toont een model van elektrische stroom door een stroomdraad.
Gif-animatie:
www.aljevragen.nl


Elektrische geleiding

Sommige stoffen, zoals metalen, kunnen elektrische stroom geleiden. Je noemt die stoffen geleiders. De meeste plastics zijn isolatoren. Daar kan geen elektrische stroom doorheen.

In metalen zijn sommige elektronen niet zo sterk aan één bepaald atoom gebonden. Die elektronen kunnen van het ene naar het andere atoom gaan, van de ene naar de andere elektronenwolk. Zo kunnen ze binnen het hele rooster van de metaalatomen vrij bewegen. Ze zijn gemeenschappelijk bezit van alle metaalatomen.
Daarom heten ze vrije elektronen of geleidingselektronen.

De animatie

Je ziet een sterk vergrote stroomdraad. De plastic isolatiemantel is rood. Daarbinnen zie je een rooster van metaalatomen (de witte bollen), elk op een vaste plek. Links is de draad op de minkant van een elektrische schakeling aangesloten, rechts op de pluskant.
Elektronen zijn negatief geladen. De geleidingselektronen (geel) zullen dus door de pluskant worden aangetrokken en door de minkant worden afgestoten. Je ziet een elektrische stroom: geleidingselektronen die van de min naar de plus gaan, van de ene naar de andere elektronenwolk.

Elektrische stroom

Een elektrische stroom door een stroomdraad bestaat dus uit stromende geleidingselektronen.