natuurkunde

Elektromagnetische golf

Deze applet is een animatie van een elektromagnetische golf.
Amplitude Klein Groot
Golflengte Klein Groot
E-vectoren: rood
B-vectoren: blauw
Applet: General Physics Animations,  B. Surendranath
www.surendranath.org


Elektromagnetische golven, elektromagnetische straling

Een elektrisch geladen deeltje, bijvoorbeeld een elektron of een proton, heeft een elektrisch veld om zich heen. In dat gebied trekt het deeltje andere elektrisch geladen deeltjes aan of stoot ze af.
Door trilling van het deeltje ontstaat er in het veld een golfbeweging. Omdat veranderende elektrische velden magnetisme veroorzaken, ontstaat er nu ook een golvend magnetisch veld. En dat veroorzaakt weer een elektrisch veld, enzovoorts. Zo ontstaan elektromagnetische golven. Die breiden zich uit met de lichtsnelheid, in vacuüm (en lucht) 3,0 ⋅ 108 m/s.
Je zegt: het trillende deeltje zendt elektromagnetische straling uit

Alles straalt altijd

Alle materie bestaat (onder andere) uit protonen en elektronen. Die trillen altijd en zenden dus voortdurend elektromagnetische straling uit. Alles straalt altijd - elk voorwerp zendt constant elektromagnetische straling uit. Om je heen is het dus een wirwar van allerlei door elkaar heen lopende elektromagnetische golven. Een heel klein deel daarvan kun je zien: lichtgolven. Een ander klein deel kun je voelen als warmtestraling.

De applet

Je ziet een elektromagnetische golf. De vectoren die de elektrische veldsterkte aangeven zijn rood, die van de magnetische inductie (veldsterkte) blauw.