natuurkunde

Breking van golven

Deze animatie simuleert breking van golven op de grens van twee media.
Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Grad. Prog. Acoustics, Penn State
www.acs.psu.edu/drussell/demos.html


Breking van golven

Golven kunnen op het grensvlak van twee stoffen (media) van richting veranderen. Oorzaak: verschil van golfsnelheid in de beide media.

De animatie

In de animatie hierboven zie je een vlakke golf vanuit medium 1 het grensvlak met medium 2 naderen. De golfsnelheid in medium 2 is kleiner dan die in medium 1 (c2 <  c1). Omdat de golf schuin op het grensvlak invalt komt het linkerdeel het eerst in het langzame medium 2. Daardoor 'trekt de golf scheef' en is er breking naar de normaal toe: brekingshoek θ2 <  invalshoek θ1.

De brekingswet

Voor golfbreking geldt de brekingswet (de wet van Snellius), waarin n de brekingsindex is:Brekingsindex

Elke stof heeft zijn eigen brekingsindex. De brekingsindex is dus een materiaalconstante. Hoe sterker de stof invallende golven breekt, hoe groter de brekingsindex.