natuurkunde

Lopende golven - overzicht

Je ziet hieronder een overzicht van verschillende lopende golven.
Scroll omlaag voor het volledige overzicht.Lineaire transversale golven
De trillingsrichting van de deeltjes staat loodrecht op de golfsnelheid.Lineaire longitudinale golven
De trillingsrichting van de deeltjes valt samen met de golfsnelheid.Golven op een wateroppervlak
Vanaf de zijkant bezien. Let op de draaiende beweging:
een combinatie van horizontaal en verticaal trillen.Oppervlaktegolven (ruimtelijke golven)
Longitudinale oppervlakte- of ruimtegolven vanuit een
puntvormige bron (bijvoorbeeld geluidsgolven).Animations courtesy of Dr. Dan Russell, Grad. Prog. Acoustics, Penn State
www.acs.psu.edu/drussell/demos.html