Dorpsraad 't Veld -Zijdewind

 
  Actuele onderwerpen
 
  Home

 

 

De dorpsraad en de Huisvesting voor Buitenlandse Werknemers

Naar aanleiding van een aantal reacties na de bewonersavond d.d. 30 mei 2022 over Huisvesting Buitenlandse Werknemers is het goed om hier de positie en de rol van de Dorpsraad in deze kwestie weer te geven.

Het creëren van huisvesting voor buitenlandse tijdelijke werknemers is een initiatief van de provincie Noord-Holland en heeft tot doel om in de Noord-Kop samen met de gemeenten (Schagen, Hollands Kroon en Den Helder) voor ca. 3.000 buitenlandse werknemers woonlocaties te realiseren.

Op de site van de provincie vindt u de toelichting op dit project. Zie: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_Wonen/Projecten/Huisvesting_buitenlandse_werknemers

De woonlocaties voor de buitenlandse werknemers moeten worden gerealiseerd door particuliere ondernemers die deze projecten financieren en ook realiseren. De schaal van deze projecten moet niet te klein zijn om voorzieningen als toezicht en recreatie etc. te kunnen verwezenlijken.
Deze projecten gaan niet ten koste van de woningbouw en worden ook niet uitgevoerd op plaatsen waar woningbouw mogelijk zou zijn. Binnen de gemeente Hollands Kroon zullen zeven van deze projecten worden gerealiseerd.

Er is vooroverleg geweest met provincie, gemeenten en veel stakeholders, maatschappelijke organisaties en waar de dorpsraad ook voor uitgenodigd was.
Daar werd de noodzaak en de mogelijkheden besproken van goede huisvesting voor de buitenlandse werknemers in ons gebied.

Op dit moment zijn die 3.000 buitenlandse werknemers hier in de Noordkop al werkzaam maar zijn vaak ondergebracht in illegale onderkomens of woonruimten die niet voldoen aan de minimale eisen. Hoewel we gelukkig wel zien dat particuliere ondernemers de laatste jaren in ons gebied steeds meer kwalitatief goede woonruimten realiseren.
Maar voor het nog steeds groeiend aantal buitenlandse medewerkers, en niet alleen in de agrarische sector, is er structureel goede huisvesting nodig. Dit onderschrijft de Dorpsraad zeer zeker.

De dorpsraad heeft dus in dat vooroverleg meegesproken en kennis genomen van alle opties, die daar op tafel kwamen en we hebben een genuanceerd standpunt daarin genomen.
De dorpsraad onderschrijft daarin de noodzaak voor goede huisvesting voor de buitenlandse werknemers en dus ook in onze nabije omgeving.
Voor de burgers willen we goede huisvesting, reden waarom we ons al meer dan 15 jaar hebben ingezet voor ’t Veld-Noord, en met succes. Maar ook voor al die buitenlandse werknemers die in ons gebied werkzaam zijn en die steeds meer ons (zware) werk overnemen, willen we goede huisvesting.

Daarom kan de Dorpsraad instemmen met de plannen van de provincie en de gemeenten om ook aan de noordzijde van ’t Veld een woonlocatie te creëren voor de buitenlandse tijdelijke werknemers.

Rekening houdend met al andere plannen in onze omgeving, die in voorbereiding zijn of al gerealiseerd zijn denkt de Dorpsraad aan max. 200 plaatsen.

De Dorpsraad spreekt daarbij wel de voorkeur uit voor een locatie aan de noordzijde van de Hartweg, of aan de Doorbraakweg of Valbrugweg ten noorden van de Hartweg, zodat de plannen voor de uitbreidingen van de woningbouw in het huidige 't Veld Noord en de eventueel de nieuwe plannen in de toekomst niet zullen worden beperkt door een locatie van opvang arbeidsmigranten.

Op het discussieplatform van de gemeente Hollands Kroon heeft in 2021 dit onderwerp “huisvesting-buitenlandse-werknemers” aandacht gehad en konden geïnteresseerde burgers een enquête invullen.
De bewonersavond had het doel om de bewoners te informeren over de uitkomsten en plannen naar aanleiding van deze enquête.  
De Dorpsraad kan niet achter alle opmerkingen van bewoners staan, die daar gemaakt zijn.

Op de informatieavond zou zijn gesteld, dat deze plannen samen met de Dorpsraad worden of zijn gemaakt. Dit is niet juist. De Dorpsraad maakt deze plannen niet, het is de uitkomst van de enquête en de verkregen informatie van de inwoners voor de uiteindelijke plannen.
De Dorpsraad houdt zich graag op de hoogte van de voortgang en zal daar waar nodig en indien gevraagd haar mening geven.

Groeten Ad Ruiter

Namens de Dorpsraad 't Veld-Zijdewind

 

N.B.:

Lees meer in het bericht over de 14 voorkeursgebieden over de gebieden en het vervolgproces en in het rapport ‘Locatieanalyse naar middelgrote locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers’ (download, pdf, 12,2 MB).