Dorpsraad 't Veld -Zijdewind

 
  Actuele onderwerpen
 
  Home

 

 

Ga dan naar: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

en stem op de Dorpsraad 't Veld-Zijdewind

Waarom?

 

Onze dorpsraad, nu een groep van 5 vrijwilligers, maakt zich al 27 jaar sterk voor de leefbaarheid van onze dorpen, ’t Veld, Zijdewind en Moerbeek. Wij komen op voor de belangen van de dorpen en de inwoners, waarbij de leefbaarheid ons hoofddoel is.
Denkt u daarbij aan het in stand houden van allerlei voorzieningen die het wonen in onze dorpen zo aantrekkelijk maken. Daarbij gaan wij in gesprek met overheden, bedrijfsleven, (maatschappelijke) organisaties en zoeken we ook de samenwerking met die partijen.
Belangrijke onderwerpen die ons in het recente verleden bezig hebben gehouden is de locatie van de bredeschool, de realisering van de dorpssuper en de ontwikkeling van het nieuwe woningbouwplan ’t Veld Noord.
Bij al deze onderwerpen staat voor ons een goede relatie met de gemeente hoog in het vaandel. Dat betekent niet dat we kritiekloos zijn naar de gemeente en waar nodig zullen we proberen de gemeente te corrigeren als zij de belangen van te veel burgers buiten spel zet. De dorpsraad bedrijft geen politiek, wat betekent dat de belangen die slechts voor een deel van de burgers gelden, vooral door die burgers zelf zullen moeten worden behartigd. Wel staan we altijd voor een gemeente die openkaart speelt met de burgers en daar zullen we de gemeente ook op aanspreken.
Het doel voor het komende jaar is samen met de gemeente te streven naar woningbouw in ’t Veld–Noord dat voorziet in de behoefte van vooral onze eigen burgers. Daarnaast zoeken we samen met de gemeente naar een goede herinrichting, welke het komende jaar wordt uitgevoerd, van de Rijderstraat, Zwarteweg, Kerkplein en de parken in onze dorpen.
Ook de discussies met de burgers over de energietransitie willen we samen met de gemeente aangaan.
Een ander punt van aandacht dit jaar is de verkeersonveiligheid en de overlast rondom de rotonde in het Zijdewind. De situatie is hier door een sterke toename van het verkeer en ook zwaarder verkeer fors verslechterd. In overleg met de gemeente wordt gepoogd om hier verbetering in te krijgen.
Een belangrijk punt is het versterken van het bestuur van de Dorpsraad met nieuwe leden. Het bestaande bestuur zal dit jaar door leeftijd minimaal 3 leden verliezen. De hoop van het huidige bestuur is dat door versterking de dorpsraad zijn belangrijke werk ook in de toekomst kan blijven uitvoeren.

 

De Dorpsraad heeft geen inkomsten uit subsidies of contributies en kan daarom de bijdrage uit het sponsorfonds van de RABO heel goed gebruiken om haar werk te kunnen voortzetten.