Dorpsraad 't Veld -Zijdewind

 
  Actuele onderwerpen
 
  Home

 

Energiebespaar café

(in oktober in het Dorpshuis)

 

De energietransitie is een onderwerp waar iedereen het vandaag de dag met elkaar over heeft.

In gesprekken met elkaar hebben we het over:

·        “Hoeveel jouw zonnepanelen weer hebben opgeleverd. ”

·        “Hoeveel ik weer verdiend hebt op die zonnige dag. ”

·        “Hoeveel gas verbruik jij nou? ”

·        “Bij welke energieleverancier zit jij? “

·        “En hoeveel betaal jij voor je gas? “

·        “Mijn energierekening deze maand was een flink stuk hoger..””

·        “Die benzine wordt ook onbetaalbaar..

Het zijn roerige tijden als het gaat over onze energiebronnen.

Eerst al die veranderingen als gevolg van de klimaatverandering, dat eerst lang niet door iedereen zo geloofd werd.

Nu we een stuk meer overtuigd zijn dat er werkelijk iets aan de hand is met het klimaat, nu komt die oorlog in Kroatië erbij die de gasprijs en de benzineprijs omhoog stuwt en ons een versnelde afbouw van Russisch gas afdwingt.

 

Al met al zijn we er nu allemaal wel van overtuigd dat we iets moeten gaan doen aan onze energiebronnen en onze energie behoefte.

Nieuwe wijken worden zonder gas aangelegd en de daken liggen vol met zonnepanelen en in elke tuin staat er een warmtepomp.

En de bewoners ervan lijken allemaal even tevreden te zijn met die nieuwigheden.

 

Maar hoe gaat dat in de oudere wijken en langs de dorpsstraten met vaak huizen van rond de laatste wereld oorlog.
Die mensen, met hun vaak slecht geďsoleerde huizen, betalen zich vast scheel aan gas. Of zijn er daar ook al veel mensen die zelf het initiatief genomen hebben om hun huizen te isoleren, van zonnepanelen te voorzien of misschien zelfs al hybridenwarmtepompen hebben aangeschaft.
Wat is hun ervaring? Zijn ze enthousiast over de genomen maatregelen of toch niet zo tevreden. Hebben ze nog vragen en zijn ze tegen dingen aangelopen die niet verwacht waren.

 

Wat ook het resultaat is, ze hebben wel kennis en ervaring opgedaan die wellicht voor anderen die in de zelfde omstandigheden verkeren nuttig zouden kunnen zijn.

In oktober wil de gemeente met de mensen in ’t Veld en Zijdewind gesprekken aangaan, met de voorlopers, de mensen die er ervaring mee hebben en met de mensen die nog veel vragen hebben.


Het is nu niet meer alleen zo dat we moeten veranderen omdat de overheid ons daartoe dwingt. Velen van ons zijn er inmiddels van overtuigd dat er aan verandering niet te ontkomen valt en een groot deel van ons voelt het nu ook concreet in zijn portemonnee dat we moeten veranderen.

 

Daarom hier de vraag om, als u kennis en ervaring hebt, of als u zelf met allerlei vragen zit, meldt u zich dan alvast bij ons en kom ook in oktober naar het dorpshuis waar we met elkaar in gesprek gaan en ervaringen gaan uitwisselen.

De gemeente Hollands Kroon organiseert deze bijeenkomsten in diverse kernen van de gemeente.


Iedereen die vanuit zijn werk of functie kennis en ervaring heeft over de energietransitie is van harte welkom.


De datum van de avond zal later bekend gemaakt worden.

 

Met vriendelijke groeten,

Dorpsraad ’t Veld-Zijdewind

Ons e-mailadres is: secretaris@dorpsraadveldzijdewind.nl