Dorpsraad 't Veld -Zijdewind

  Welkom
 
 
 

Home

Actueel/nieuws

Bestuur

't Veld-Noord

DOP

Facebook

Martinuskerk

Dorpswerk

Verenigingen

Historie

 

 

Goed geslaagde avond voor

de nieuwe inwoners in het Dorpshuis

De op dinsdag 10 mei gehouden avond is goed bezocht. Er waren ruim 50 mensen aanwezig waarvan ca. de helft nieuwe bewoners en de andere helft bestuursleden namens de verenigingen en de gemeente.

Een bijzondere gast deze avond was mevr. Mary van Gent, wethouder "Sociaal Domein" van de gemeente Hollands Kroon.

Naar aanleiding van de avond hebben we een lijst gemaakt met alle verenigingen, organisaties en clubs. Het geeft een goed overzicht van alle activiteiten in onze dorpen.

Deze lijst laten we op onze website staan. Als u wijzigingen hebt  voor deze lijst dan horen we dat graag van U via een mail aan: secretaris@dorpsraadveldzijdewind.nl

 

De Dorpsraad zoekt nieuwe leden!

De Dorpraad bestaat al ongeveer 28 jaar en heeft in die periode toch veel voor onze dorpen kunnen doen. In veel dorpen zie je dat dorpsraden het moeilijk hebben en geen vrijwilligers meer kunnen vinden. Wij zouden heel graag nieuwe mensen willen uitnodigen om ons bestuur te komen versterken en om de continuïteit van de dorpsraad veilig te stellen. Wij zijn echt van mening dat de Dorpsraad een cruciale rol heeft gespeeld bij een aantal ontwikkelingen in ons dorp. Laat deze club niet verloren gaan en meld u zich aan als aspirant bestuurslid?

 

Verkeersoverlast in Zijdewind. Bewoners roeren zich.

 

Zijdewind vraagt al lange tijd om aandacht voor de verkeersonveiligheid en de overlast door gemotoriseerd verkeer in en door het dorp. 

 

Sinds 2016 zijn er verschillende initiatieven geweest van dorpsgenoten, maar deze initiatieven hebben niet tot enig vruchtbaar resultaat geleid. Ondanks dat er in 2017 een verkeersmeting is gedaan voelden veel dorpsgenoten zich door de gemeente aan het lijntje gehouden en niet serieus genomen. In september 2020 is er besloten om tot serieuze actie over te gaan. Het algemene gevoel was dat het dorp genoeg geduld had getoond. (Lees verder)

 

2 filmpjes die nog eens extra aantonen waar het hier over gaat: Filmpje 1,  Filmpje 2.

================================================================================

ZIJDEWIND – Dorpsbewoners van Zijdewind hebben grote bezwaren tegen de komst van een 40 meter hoge zendmast voor 5G vlak bij de rand van het dorp. (Noordkop-Centraal 26-1-2022)

In een brief aan de gemeente schrijven de bewoners dat de mast, die aan de Priggeweg moet komen, te dicht bij de huizen langs de Havenstraat komt te staan. Daarmee wordt het landschap rond Zijdewind en ’t Veld zwaar aangetast. Ook geven de bewoners aan niet geïnformeerd te zijn en er bestaat angst dat er twee zendmasten zullen komen.
Er hangt nu apparatuur voor mobiele telefonie in de hoogspanningsmasten bij het dorp. Apparatuur voor 5G kan echter niet in die masten komen.  Er komt mogelijk een tweede zendmast, die nodig is omdat een windmolen gaat verdwijnen. Daar hangt een zender van Vodafone in. 
Tom van Kranendonk, één van de initiatiefnemers van de brief aan de gemeente, meldt dat veel bewoners pas laat hebben gereageerd omdat niet iedereen een brief van de zenderexploitant had  ontvangen. 
Ondanks het ‘te laat’ reageren zou de gemeente toch de zorgen van de omwonenden moeten aanhoren, vindt Van Kranendonk. 

De bewoners hopen dat de gemeente gaat zoeken naar een alternatief, bijvoorbeeld een aantal kleinere masten of een andere locatie. (YouTube filmpje)

================================================================================

Het vervolg op het woningbouwplan 't Veld Noord, fase 2 en 3.
Vernieuwing Ooievaarspark in 't Veld en  de herinrichting van de Oranjelaan,

John F. Kennedylaan en de Julianalaan in ’t Veld.


Kennismakingsavond nieuwe bewoners

Stedenbouwkundig plan 't Veld-Noord
Klik op de kaart voor een vergroting.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\