Martinusparochie-'t Veld


 

 

 

 

 

 

 

 ST.MARTINUS     KERKGEBOUW     KERKHISTORIE     GESCHIEDENIS VAN DE DORPEN 

 

 

 

Welkom

Vieringen

Parochienieuws

Heraut-archief

Adressen

In Memoriam

Foto's

Boeken van Theo

Links

Samenwerkingsverband De Vijfhoek
 
Maria Onbevlekt Ontvangen (Kloosterkerk) – Nieuwe Niedorp
H. Wulfram – Waarland
H. Martinus – ’t Veld
H. Hart – Heerhugowaard De Noord
H. Familie – Heerhugowaard ‘t Kruis


14-11-2022

 

Aan alle parochianen van de 5 parochies, van het samenwerkingsverband De Vijfhoek

 

U heeft allemaal in Samen Kerk het verslag kunnen lezen van de toespraak van de Bisschop tijdens de besturenoverleg. Hierin legt hij de problematiek in ons Bisdom uit, van veel te veel kerken en te weinig vitaliteit.

Ook in ons samenwerkingsverband moeten daarover besluiten worden genomen.
Deze maand zal de Deken Ivan Garcia onze parochieraden bezoeken en daar zal hij met de vrijwilligers in gesprek gaan hoe vitaal iedere parochie is.

Vervolgens zal de Deken eind november verslag doen aan het bestuur van de Vijfhoek.
Gezamenlijk zullen we dan een plan uitwerken hoe wij voor de toekomst gezond en weer vitaal kunnen worden.

U hoort van ons!

En wilt u informatie of heeft u goede ideeën zeg het ons.

U kunt via email reageren naar: gklercq@gmail.com.
 

Namens de vijfhoek Gea Klercq.

 

16-5-2022

 

FIETSTOCHT OP ZONDAG 29 MEI

 

Ter afsluiting van de Mariamaand organiseert de Focusgroep “Vijfhoek” op zondag 29 mei een Mariakapellen fietstocht. De tocht start om 12:30 uur vanuit de aan Maria gewijde kerk “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen”, Paadje 24 te Nieuwe Niedorp. Na de wegzending door een van onze pastores fietsen we langs de H. Martinuskerk in ’t Veld, de H. Wulframkerk in Waarland, de Heilige Familie kerk in ’t Kruis en de Heilig Hart kerk in De Noord weer terug naar Nieuwe Niedorp. De totale afstand bedraagt ongeveer 37 km. De fietsroute krijgt u bij vertrek vanuit Nieuwe Niedorp. Aan hand van een gedicht van Piet Middelaar kunt u in elke kapel even stil staan bij Maria. Met alle hectiek om ons heen een kort moment van rust en bezinning, even stille tijd geven aan jezelf, een kaarsje branden bij Maria… In de kerken zal drinkwater beschikbaar zijn om uw waterflesje weer te vullen. De tocht kunt u natuurlijk ook met de auto, motorfiets of bromfiets doen, u moet dan wel naar eigen inzicht een route bedenken. In Nieuwe Niedorp is naast de kerk en op de P&R tegenover het restaurant “Red Chilli” voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Dus beste mensen zet in uw agenda: Mariakapellen Fietstocht, Zondag 29 mei, vertrek 12:30 uur, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Kerk, Paadje 24, 1733NE, Nieuwe Niedorp

 

We hopen dat u, dat jij ook komt.

 

Tot ziens op zondag 29 mei!!!!

 

Hans van Eck,

Namens de Focusgroep “Vijfhoek”

 

9-5-2022

Klik voor vergroting

 

30-3-2022

 

De parochies van de Vijfhoek zoeken nieuwe bestuursleden

Als katholieke kerk denken we na over de toekomst. Op welke manier kunnen we de mensen van deze tijd aanspreken? Hoe zorgen we voor levendige kerken? Wie dragen de kerk van morgen? Dit zijn wezenlijke vragen voor de toekomst van de Kerk.

Ongetwijfeld heeft u één of meerdere ideeën hierover. Misschien kent u initiatieven die bijdragen aan de levendigheid van de katholieke kerk. Als u denkt “dat zou moeten gebeuren” of “dit initiatief zou genomen moeten worden”, dan hebben wij u nodig!

We zoeken nieuwe bestuursleden voor de Vijfhoek. De Vijfhoek is het samenwerkingsverband van 5 parochies in onze regio. De parochies hebben een gezamenlijk bestuur. Vanwege het aflopen van bestuurstermijnen, zoeken we versterking en aanvulling van het team. We zoeken enthousiaste mensen en zo mogelijk verjonging. Samen geven we vorm aan de toekomst van de kerk. Gezamenlijk dragen we het geloof mee de toekomst in. Sluit u zich aan?

We horen graag van u!


Gea Klercq                       Tel.: 06 – 52879803       (vice-voorzitter Vijfhoek)
Ad Ruiter                          Tel : 06 – 29144879       ( penningmeester Vijfhoek)

Mei 2021

Jaarverslag 2020 van de Vijfhoek, parochies

 

각Ԇð往゚M  R.K. Heilige Familieparochie Heerhugowaard ’t Kruis

 

We kijken terug op een bewogen jaar. Door Covid-19 is er veel onzekerheid over de toekomst, maken we ons zorgen over werk, inkomen en gezondheid.

Veel mensen voelen zich alleen en eenzaam, want veel vanzelfsprekende dingen kunnen niet meer. Er is de worsteling met tal van beperkingen. En ondanks de start van het vaccineren, blijft het onduidelijk wanneer het virus overwonnen zal zijn.

 

Ook voor onze parochie was 2020 een jaar met veel aanpassingen. Tijdens de eerste besmettingsgolf mochten er geen kerkdiensten meer plaatsvinden. Nu, tijdens de tweede golf, zijn er vieringen met slechts 30 deelnemers. Bij uitvaarten is dit 50 deelnemers.

Veel activiteiten werden afgelast. Doopvieringen, Eerste Communie en huwelijksvieringen werden uitgesteld. Uitvaarten werden in besloten kring verzorgd. Er werd 11 keer afscheid genomen van een dierbare.

Extra inkomsten via collectes, misintenties en andere activiteiten werden en worden gemist. De kerk was af en toe wel open voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje te kunnen opsteken.

Tevens konden rond Pasen in de kerk palmtakjes worden verkregen door degenen die kwamen bidden of een kaarsje opstaken.

De actie Kerkbalans is weer goed opgepakt. De vaste voorbereidingsgroep en de vele rondbrengers hebben met elkaar veel werk verzet. De kinderen die zich voorbereidden op hun eerste Communie maakten samen met het Kinderkoor een “gelamineerde Palmpasenstok” voor de zieken in de parochie, en voor ouderen en mensen die wel een steuntje in de rug konden gebruiken.

Op zaterdag 9 mei 2020 deden Jacco en Suzan Wondergem en Oscar de Bont, namens de Heilige Familieparochie mee aan de online Bijbelquiz die door het pastoresteam van de

regio Schagen was georganiseerd. In een gemêleerd gezelschap van jong en oud deed iedereen zijn best om zo goed mogelijk de in totaal 49 meerkeuzevragen te beantwoorden.

Thema’s waren onder andere het Lucasevangelie, het Oude Testament en de Bijbel en kunst.

Zij hebben zowel de eerste prijs, de tweede prijs als de parochieprijs binnen gesleept! Toppers!

 

Op 9 juli was het plotselinge overlijden van onze koster Enny Beers - Schavemaker.Enny was gedurende 29 jaar een gedreven en inspirerend koster. En ontving voor haar vele verdiensten voor kerk en parochiegemeenschap op 11 september 2016 de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Zij was niet alleen koster, maar voor veel parochianen ook een belangrijk kerkelijk aanspreekpunt. Enny werd door onze Parochiegemeenschap gedragen en wordt nog steeds enorm gemist.

Normaliter zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communiegroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij. Door Covid-19 is dit nu wel anders.

De PCI vervult een belangrijke rol in de parochie em heeft op de Nationale Ziekendag in september na afloop van de zondagviering bloemen uitgereikt.

In december hield zij met succes  haar jaarlijkse Voedselinzameling. We zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt.

 

KloosterRaad O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Nieuwe Niedorp

Al in 1904 wordt voorgesteld een kerk en klooster in Noord Holland te stichten.  Na overleg met de Bisschop te Haarlem wordt de goedkeuring verleend. De vestigingsplaats wordt midden in het gebied waar met de Reformatie de katholieken praktisch geheel waren verdwenen, nl. Nieuwe Niedorp. De keuze was een stuk grond buiten het dorp zelf. De kerk viel de eerste jaren onder de parochie  ’t Veld. De bouwtijd bedroeg vanaf 1906 een jaar.  Waarna de kerk en het klooster in 1907 zijn opgeleverd. De eerste jaren vielen 29 gezinnen met 135 zielen onder de zorg van de Kloosterkerk.  Het klooster werd bewoond door paters en broeders van de Orde der Franciscanen.  In de loop der jaren zijn heel veel functies veranderd in de maatschappij. De paters vertrokken en de zusters Clarissen kwamen in 1960 naar Nieuwe Niedorp.   De parochie is jarenlang groeiend geweest. Echter door diverse maatschappelijke ontwikkelingen verdwenen de zusters en ook de betrokkenheid van een deel van de parochianen. In het klooster werd in 1994 het seminarie Redemptoris Mater gevestigd.

Een groot aantal jaren hebben de kerk en het seminarie apart van elkaar bestaan. In 2020 zijn beide gebouwen weer bij één stichting in bezit gekomen waardoor een mooie samenwerking met het seminarie tot stand is gekomen en de continuïteit weer geborgd is.

 

De kerk in coronatijd

Vanwege de pandemie Covid -19 is het jaar 2020 het jaar van de aanpassingen geworden. Het aantal vieringen is beperkt geworden en wegens de strenge regels ter voorkoming van besmetting van de risico groepen zijn er aanvullende maatregelen genomen. Ondanks de beperkingen konden de vieringen wel doorgaan en op belangrijke momenten waarop vieren niet mogelijk was werd er gekozen voor openstelling. We merken dat in deze moeilijke tijd de mensen behoefte hebben aan verbinding en zorg voor elkaar. Wij staan hiervoor!

 

Onderscheidend

Trots zijn wij op de rozenkrans vieringen welke iedere eerste zaterdag van de maand worden gehouden. Het aantal bezoekers stijgt per keer. Ook hieruit blijkt dat mensen steun hebben aan elkaar.                                                                                                                         

 

Heilig Hart van Jezus Parochie, Heerhugowaard-Noord

 

De kerk in coronatijd!

Vanaf 1 Maart 2020 zijn er geen zondagsvieringen meer, zoals we gewend waren. Kerkgangers geven elkaar geen hand bij de vredeswens. Er wordt geen gebruik gemaakt van het wijwater. En de communie kan alleen worden ontvangen op de hand. Al snel zijn wij gestart met de online vieringen. En zijn er allerlei opnames gemaakt op youtube. Mochten er eerst 60 mensen in de kerk aanwezig zijn, al snel kwam het maximum op 30 mensen tijdens de vieringen. En werden de wekelijkse vieringen opgezet, conform de geldende regels. De parochianen werden wekelijks uitgenodigd. Wie had dat ooit gedacht en elke viering was vol. 7 dagen in de week is onze kerk open voor de stilte, een kaars opsteken, of even bidden. Voor veel mensen valt deze tijd zwaar. Maar er kwamen ook heel creatieve ideeën. Zo deelde de jeugd op Koningsdag  oranjebitter uit aan de ouderen en werd in de tuin een toast uitgebracht op onze koning. Alle ouderen vanaf 70 jaar werden door jongeren verrast met bloemen. Online eerste communie  project gedaan en ook het Vormselproject keek naar mogelijkheden die wel konden. Jongeren vormden een belteam dat alle ouderen regelmatig even belde met de vraag: hoe gaat het met u? En was er een telefonisch steunpunt voor vragen op sociaal en maatschappelijk gebied. Met bovendien extra aandacht voor nieuwe parochianen en voor de zieken en de 80 plussers.
Alle koren  die afgewisseld met 4 personen de zang verzorgden in de viering. En ook zonder compleet koor is dit een prachtige muzikale omlijsting.
Met de jongeren van Young Seven online bingo gespeeld. Online samen gegeten. Online maandelijks parochieraad en andere ondersteunende werkgroepen. Met Kerstmis was De Vijfhoek als uitgangspunt in de online vieringen. Kerstavond een jongerenviering. Kerstmorgen met volwassenen uit De Vijfhoek. In september hebben we de streaming evaluatie gedaan. Hierin werd besloten tot aanschaf van de camera’s en toebehoren. Om met een groep vrijwilligers vanaf maart 2021 de vieringen uit te kunnen gaan zenden.

 

Onderscheidend
Grote veerkracht en saamhorigheid.  Kerkbalans lijkt niet onder de crisis te lijden.
Veel jongeren die heel actief zijn. Mix van oud en jong, ieder met zijn/ haar eigenheid. Gegroeid in geestelijk leven en in de samenwerking met De Vijfhoek. Alleen kunnen we het niet, samen zijn wij sterker! Hoop is een lichtje in je hart dat vandaag moed geeft en morgen kracht! De corona crisis heeft ons het afgelopen jaar geleerd dat wij elkaar nodig hebben. In verbinding blijven en perspectief proberen te bieden. Corona raakt niet alleen individuen, angst ondermijnt de hele samenleving.  Daarom is de rol van de parochie: ’deze crisis als gemeenschap op te lossen.’ Naast het overheidsbeleid zijn solidariteit , compassie en omzien naar elkaar onmisbaar in deze tijd. De beste manier om solidariteit te stimuleren is om te laten zien hoe vindingrijk wij zijn en hoeveel initiatieven we nemen om elkaar te steunen. Tussen parochianen onderling zien we veel hartverwarmende vormen van ondersteuning. Veel mensen zijn bereid om extra lasten en verantwoordelijkheden op zich te nemen om zo de anderen te helpen. Er is veel medeleven en bezorgdheid in onze parochie en daar wordt ook voor gebeden. Het is anders, maar daardoor niet minder waardevol. We mogen in deze tijd beseffen dat het niet gaat om de vorm, maar om God.

 

De Wulframparochie Waarland.

De kerk in coranatijd.

Het jaar 2020 begon voor de Wulframparochie in feestelijke sfeer met een korenconcert en een viering voor de jeugd. Dit alles in het kader van het 100 jaar bestaan van de parochie.

In maart werden we in één klap geconfronteerd met het Coronavirus en een kerk die van de een op de andere dag gesloten werd. We stonden aan de vooravond van de afsluiting van ons eeuwfeest, “100 jaar Wulfram”. Van een feestelijke afsluiting met een volle kerk naar een volledige kerksluiting was een draai die maar moeilijk gemaakt kon worden. Het lukte want het moest. Onmiddellijk begonnen we vanuit de raad en met een aantal vrijwilligers met een plan om de kerk in het weekeinde toch open te stellen voor stille aanbidding, voor een meditatief moment, mensen toch in de gelegenheid stellen om een kaars te ontsteken, om te bidden. Het werden bijzondere weken waarin het Allerheiligste werd uitgestald, waarbij de diaken daarbij aanwezig was en vanuit de kerkbank de gebeden las. Mensen hebben het als zeer positief ervaren dat de deuren open stonden, dat ze binnen konden lopen.

De vastentijd en het op weggaan naar Pasen werd een heel andere weg dan gedacht was. In de week voor Pasen werden er door de schoolkinderen heel veel kaarten gekleurd en door vrijwilligers bij alle ouderen en zieken gebracht. Er kwam een Paasgroet in de vorm van een kaart met een gebed, een palmtakje en een kaarsje, Coronaproof verpakt! Ook dit initiatief werd zeer goed ontvangen. Wat waren we heel blij dat er weer vieringen kwamen en dat er in de zomer ook weer meer mensen bij aanwezig konden zijn. Er werden stickers geplakt, protocollen geschreven, een communiescherm geplaatst, we konden weer samen vieren. De koren die in het voorjaar abrupt waren gestopt konden weer voorzichtig aan repeteren denken, met restricties maar het ging. De uitvaarten die in het voorjaar met maar 30 mensen plaats konden en daardoor toch vaak alleen maar naar het crematorium gingen mochten nu met 70 mensen in de kerk plaatsvinden. Als men alleen naar het crematorium ging werd er vanuit de parochie met of door de nabestaanden wel het herinneringskruisje opgehangen.  Zo werd er een manier gevonden de band met de kerk te vast te houden.

En toen moest alles weer worden teruggedraaid. De voorbereidingen van dat andere grote kerkelijke feest, Kerstmis, kregen een andere invulling. En dat gold ook voor Allerzielen.  Desondanks een gedenkwaardige avond. Een kerk, gevuld met kaarslicht, overal stonden en brandden de kaarsen. Een looproute zorgde ervoor dat de mensen -die hun overledenen wilden herdenken- veilig door de kerk konden gaan, een kaarsje ontsteken, het kruisje ontvangen, even tijd nemen voor een gebed. Velen vonden die avond hun weg naar de kerk en de begraafplaats en het was een waardevol moment waar we later ook veel goede reacties op hebben gekregen. Omdat het verlichten met Allerzielen goed was bevallen werd ook op kerstavond en beide kerstdagen de kerk en de kerststal weer in het licht gezet, met sfeervolle muziek op de achtergrond. Zeer veel dorpsgenoten en parochianen zijn in die dagen langs geweest. In de twee weken voor Kerstmis werd er door de MOV een inzameling gehouden voor de voedselbank. Er stond op het kerkplein een opstelling waar iedereen zijn boodschappen in kwijt kon. Het was indrukwekkend om te zien hoeveel er, juist in deze tijd, is opgehaald voor de voedselbank. Ook stond er een kerstwensboom waarin men zijn wens op kon hangen. Omdat de boom, die in de hal van de kerk stond, makkelijk toegankelijk was hing deze al snel helemaal vol. Wij als raad, hebben wel het idee dat we met onze acties een onderscheid hebben gemaakt voor de mensen binnen de parochiegemeenschap. Ondanks alles of juist dankzij dit alles moesten we nieuwe initiatieven nemen om mensen bij de kerk te blijven betrekken. we moesten nieuwe wegen zoeken om toch te kunnen blijven vieren en delen, in vreugde en in verdriet.

 R.K. Parochie van de H.Martinus 't Veld

 

De kerk in coronatijd 

Bijna geheel 2020 ging Nederland vanwege het heersende coronavirus gebukt onder ernstige beperkingen in het dagelijks leven. Ondanks alle beperkingen en met inachtneming van de voorschriften zijn we er, door inzet van velen, toch  in geslaagd om (meestal) de wekelijkse vieringen door te laten gaan. Dat had ook z’n weerslag op de exploitatie van onze parochie, waardoor we over dit jaar een negatief financieel resultaat moeten bijschrijven. We vertrouwen erop dat in de loop van 2021 door allerlei (vaccin)maatregelen weer betere tijden zullen aanbreken.

 

Onderscheidend                                                                                                                          

De gebruikelijke activiteiten, behorend bij een bestuursfunctie van de Martinus werden onder dankbaarheid getrouw en met passie verricht. Daarnaast een kleine opsomming van allerlei ’klussen’ in willekeurige volgorde, waarvan op voorhand moet worden gesteld dat de lijst niet volledig zal zijn. Wanneer mogelijk werd binnen coronaregels 5 keer periodiek door het bestuur vergaderd. En werd er afscheid genomen van 2 dierbare kosters te weten Afra Bakker-de Boer (overleden) en Annie Groen-Blom (ziekte). Na een lange staat van dienst  nam Marianne Meijering afscheid als secretaris. In de persoon van Tineke Hand, reeds ’ingewijd’ in de parochie, kreeg zij een waardige opvolger. Martina Mens nam namens de raad zitting in het PU bestuur, waardoor de onderlinge communicatie verbeterde. De actie Kerkbalans kreeg een goede start.                                                                                                                                                            

Verder werden er diverse noodzakelijke klussen uitgevoerd. Zo werden o.a. de scheuren in het marmer op het priesterkoor vakkundig gerepareerd, evenals de geluidsinstallatie en de losse microfoon.  Werd de toegang naar de begraafplaats van een reling voorzien en werd vanwege waterschade de muur achter in de kerk opnieuw gestukt en geschilderd. Ook het beschadigde schilderij werd gerestaureerd. In samenwerking  met de gemeente werden de tuinen aan weerszijden van het garage pad van nieuwe beplanting voorzien. Ook werd al voorwerk verricht om in 2021 te komen tot het gedeeltelijk opmetselen/voegen van de tuinmuur naast de pastorie en het repareren van de verlichting op de  toren (kruis) en de torenklok. Andere zaken die de aandacht vroegen waren de vestiging opstalrecht voor realisering 2e Sporthal; verkoop grond voor plaatsing trafostationnetje op Sportparkcomplex en leggen kabeltracé t.b.v. Liander.  Inzake aansprakelijkheid vanwege een ernstig ongeval van een vrijwilliger werden pittige gesprekken met de verzekering gevoerd.

Dankzij de nimmer aflatende medewerking van de talrijke vrijwilligers willen wij voor ’onze’ Martinus blijven gaan. Voor alle hulp in al die groepen dan ook  oprechte dank.

 

Rol kerk in de parochiegemeenschap                                                                                  

Geloven kan ieder op zijn/haar eigen manier doen en gelukkig mag dit. En wanneer er reden is om bij verdriet vanwege een overlijden of juist blijdschap vanwege een huwelijk in grote getale bij elkaar te komen, dan bestaat hiervoor in de Martinuskerk gelegenheid.

Ook dat is Samen Kerk zijn.

                                                                                                      

Februari 2020

Bienen op tafel doorslaand succes

 

Op 23 november jongstleden zijn alle parochieraden van de Vijfhoek samen gekomen in het klooster te Nieuwe Niedorp.
Wij werden bijzonder hartelijk welkom geheten door de kloosterleiding en op een rondleiding getrakteerd. Het was voor velen van ons een eerste contact met het klooster, het was een bijzondere ervaring. Daarna werd de bijeenkomst voortgezet en hebben we in groepjes met elkaar gesproken hoe wij elkaar als verschillende parochies elkaar kunnen versterken in het samen kerk zijn.
Vele praktische tips zijn uitgewisseld en ook punten van verdieping.
Er waren reacties van: dit is bijzonder nuttig voor het wederzijdse begrip en ik heb er energie van gekregen.

De avond werd op passende afgesloten.

 

Vitaliteit – Hoe samen verder

 

Laatste maanden van vorig jaar hebben wij gezamenlijk de vitaliteitsscan ingevuld en besproken. Dit is een goede manier om over alle activiteiten inzicht en overzicht te hebben. De vitaliteitsscan is de basis voor de verdere nauwe samenwerking.
Wij zullen onze talenten inzetten en zien waar de verschillende krachten zitten. Hier gaan wij de komende tijd mee aan de slag.

Wij zullen vanaf nu regelmatig een verslag in de plaatselijke bladen plaatsen, zodat u allen op de hoogte blijft van de werkzaamheden in de Vijfhoek.
Wanneer u vragen heeft dan kunt u altijd contact opnemen via de mail: PUdeVijfhoek@gmail.com.

 

Laatste horde “Overdracht grond aan Liander”

 

De uitbreiding van de sporthal in ’t Veld is formeel met alle handtekeningen en bijbehorende documenten via notaris Butijn en Wegink gepasseerd. Velen van u hebben hier waarschijnlijk niets van gemerkt. Het project team uit ’t Veld heeft hier maanden aan gewerkt aldus Pim, secretaris van de Vijfhoek. Hij sprak zijn bewondering uit voor het geduld, doortastendheid en doorzettingsvermogen van het project team.

 

Kloosterkerk blijft OPEN!

 

De kloosterraad heeft haar visieplan uit 2017 bijna geheel uitgevoerd. De kloosterkerk blijft open voor vieringen. De hoeveelheid vieringen zullen mogelijk op termijn afnemen. Nog dit jaar hopen Peter en Cor handtekeningen te verkrijgen die de parochie lucht geven. De eigenaren, kloosterleiding, De Vijfhoek en Bisdom alle neuzen staan de goede kant op, aldus Pim. De weg om te kijken waar en hoe er intensievere samenwerking mogelijk is gaat weer ingeslagen worden.

 

 

        

 

 

 

 

 Bijgewerkt 200805