Martinusparochie-'t Veld


 

 

 

 

 

 

 

 ST.MARTINUS     KERKGEBOUW     KERKHISTORIE     GESCHIEDENIS VAN DE DORPEN 

 

 

 

Welkom

Vieringen

Parochienieuws

Heraut-archief

Adressen

In Memoriam

Foto's

Boeken van Theo

Links

 

 

Caritasnieuws juli 2022

 Inspiratiedag Caritas zaterdag 17 september

 

Samen bouwen aan een betere wereld voor iedereen

 

Het is tijd voor een nieuwe inspiratiedag voor de caritas. Iedereen die betrokken is bij de caritas of er in geďnteresseerd is, is van harte welkom in Heiloo.

Er zijn interessante inleidingen en workshops over de samenhang tussen duurzaamheid en armoede, over communicatie en over contact leggen met mensen die arm zijn.

En er is genoeg tijd om elkaar te ontmoeten, en ideeën en ervaringen uit te wisselen.

 

Binnenkort volgt nadere informatie over de sprekers en het programma via de caritas-pagina van de website. Houd u de datum alvast vrij?

 

tijd: zaterdag 17 september 9.30 tot 14.00 uur (ontvangst vanaf 9 uur,  inclusief lunch)

plaats: Gastenhuis Onze Lieve vrouw ter Nood in Heiloo  

 

info en aanmelden: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

 

 

 

 


Verslag PCI-besturenmiddag 12 maart 2022

 

In maart werd er na twee jaar weer een besturenmiddag gehouden voor PCI’s. Na een korte bespreking van de inkomsten en uitgaven van de PCI’s in ons bisdom in de afgelopen jaren, was het tijd voor een zogenaamd synodaal gesprek. De caritas-bestuursleden spraken vanuit hun perspectief met elkaar over ‘samen onderweg zijn’ en ‘dialoog in kerk en samenleving’. De aanwezigen waren zeer enthousiast over de bijeenkomst. Hieronder geven we enkele inhoudelijke punten weer.

 

“Door elkaars verhalen te horen ben ik ontroerd over hoeveel hulp er vanuit de kerk gegeven wordt aan mensen. Dat geeft kracht.”

“We hebben veel te bieden aan mensen die het moeilijk hebben en ook voor mensen om vrijwilligerswerk te doen bij de Caritas en zo op een andere manier bij de kerk betrokken te zijn. We zouden meer bekendheid moeten geven aan ons werk.”

“Het werk van de Caritas vraagt wel moed. We moeten leren om niet bang te zijn en zelf initiatief te nemen en contact te leggen met mensen die het moeilijk hebben. Het wordt bijna altijd gewaardeerd.”

“Het zou fijn zijn als er vanuit het bisdom meer ondersteuning komt rondom PR, financieel beleid en het aandragen van concrete projecten waar parochies aan mee kunnen doen, zoals bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje.”

 

Het volledige verslag kunt u downloaden via de caritaswebsite van het bisdom.

 

 

 
 
 

Werelddag voor grootouders en ouderen
24 juli

 

Een Revolutie van tederheid

 

Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goedheid” dat “veel vrucht kan dragen”.

Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de tweede Wereld dag voor grootouders en ouderen. Die wordt gevierd op de vierde zondag van juli.

 

De paus maakt zich grote zorgen over de manier waarop naar ouderen wordt gekeken. Door de wereldwijd steeds hogere levensverwachting neemt de vergrijzing sterk toe. Dat leidt er mede toe
dat ouderen als een ‘last’ worden ervaren, en ouderen zichzelf ook zo kunnen gaan zien.

 

Paus Franciscus roept de grootouders en alle ouderen op om zich bewust te worden van de belangrijke bijdrage die zij kunnen leveren aan onze samenleving, door bewerkers te worden van een revolutie van  tederheid. Ook roept hij de pastores en andere verantwoordelijken op om deze dag in uw parochies en gemeenschappen bekend te maken; de meest eenzame ouderen op te gaan zoeken,
thuis of in de tehuizen waar zij wonen.

 

“Laten wij ervoor zorgen dat deze dag niemand zich eenzaam voelt. Een bezoeker verwachten, kan het perspectief van de dagen veranderen als wij denken niets te hebben om naar uit te zien. Uit een eerste ontmoeting kan een nieuwe vriendschap ontstaan. Het bezoeken van eenzame ouderen is een werk van barmhartigheid van onze tijd!”

 

Meer informatie via de website van het bisdom: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

 

 

 

 
 

"Wij moeten waarden als verantwoordelijkheid en solidariteit hoog houden.”

 

Werelddag van de Armen op 13 november

 

De 6e Werelddag van de Armen is dit jaar op zondag 13 november. In zijn boodschap bij deze dag nodigt paus Franciscus uit tot meer solidariteit en verantwoordelijkheid voor de armen in de samenleving. Hij benadrukt dat we allemaal ons geloof in praktijk moeten brengen door persoonlijke betrokkenheid. We kunnen dit niet aan anderen delegeren.

 

De paus merkt op dat de Werelddag dit jaar komt "als een gezonde uitdaging, die ons helpt na te denken over onze levensstijl en over de vele vormen van armoede overal om ons heen", die groeien als gevolg van de pandemie en de oorlog in Oekraďne.

 

De boodschap van de paus helpt ter voorbereiding op het Caritasweekend van 12 en 13 november.

 

U kunt de hele boodschap lezen op de caritaswebsite van het bisdom.

 


 

Scheppingsperiode 1 september tot 4 oktober

 

Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de Scheppingsperiode. Een werkkatern van de Vlaamse organisatie Ecokerk en Nederlandse werkgroep Laudato sě biedt een concreet 7-jaren routekaart om toe te werken naar een duurzame wereld. Dit sluit aan op het programma van het Vaticaan om met alle geledingen van de Kerk een veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar duurt.

 

U kunt het stappenplan vinden via deze link op de website van de werkgroep www.Laudatosi.nl

 

Suggesties voor het Caritasweekend op 12 en 13 november

 

  • Vertel over het werk van de PCI, om de drempel te verlagen voor mensen die hulp nodig hebben en om nieuwe vrijwilligers te werven.
  • Collecteer voor het werk van de Caritas of voor een speciaal project.
  • Organiseer een gezellige activiteit met ouderen of vluchtelingen of andere mensen
    die wel wat aandacht kunnen gebruiken en vertel erover tijdens de eucharistieviering.
  • Nodig een bevriende organisatie om iets te vertellen over een project dat door de PCI gesteund wordt en werf zo vrijwilligers.
  • Doe de aftrap voor een actie in de aanloop naar Sinterklaas of Kerstmis
  • Betrek andere groepen in de parochie (catechesegroep, alpha-cursus, koor, jongerengroep) bij je actie of project.
  • Bid tijdens de voorbede voor de mensen die tijdens het caritasweekend aandacht krijgen.
  • Schrijf ook over de actie en de betrokken mensen in het parochieblad en op de website, zodat niet alleen de mensen die in de kerk zijn ervan horen.

 

 

Voor in de agenda

 

Werelddag voor grootouders en ouderen

Zondag 24 juli in de eigen parochie

 

Parochiebesturendag Bisdom Haarlem-Amsterdam

Zaterdag 10 september, Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo

Nadere informatie volgt binnenkort

 

Inspiratiedag Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam

Zaterdag 17 september, Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo

 

Werelddag van de armen en caritasweekend

zaterdag 12 en zondag 13 november in de eigen parochie 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 Bijgewerkt 200805