Martinusparochie-'t Veld 


PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK

 

Welkom

Vieringen

Parochienieuws

Heraut-archief

Adressen

In Memoriam

Foto's

Boeken van Theo

Links

ST.MARTINUS     KERKGEBOUW     KERKHISTORIE     GESCHIEDENIS VAN DE DORPEN 

Berichten van:

Parochieraad      De Vijfhoek     Pastorale Team     Bisdom     Samen Kerk

 

 

De eerstvolgende Familiedag zal zijn op zondag 25 juni.

In memoriam:

Simon (Siem) Kruijer

Johanna Gijsbertha Maria Ank Kruijer - Stoop

Pater Gerard Remmers

 

PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 26 MEI 2023

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

pastores: Deken Garcia 06 171 29 642 Toon Jorink 06 514 94 718, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 06 20915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

Het secretariaat is op maandagmorgen n op vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

 

De Mariakapel is dit weekend gesloten i.v.m. de Kermis.

Dinsdag 30 mei is deze weer als van ouds geopend vanaf 09.00 uur.

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK: -onder voorbehoud-

 

PINKSTEREN: zondag 28 mei

De laatste zaterdag in de maand is er altijd een viering met zang door Interamvo.

Dit jaar is er geen viering op zaterdagavond maar op zondagmorgen om 11.00 uur.

De intenties die zijn opgegeven voor de zaterdagviering hebben we neergezet bij de viering op zondagmorgen.

Wilt u dat deze intenties op een ander tijdstip wordt gelezen geef dat dan aan ons door.

 

Zondag 28 mei 11.00 uur: 1ste Pinksterdag

(onder voorbehoud) viering zonder koor, voorganger Mevrouw Wildeboer

Intenties:

Theodora Louisa Bruin van den Bosch en Gerardus Bruin en Petrus Mooij, Carolina Laan Biersteker en om zegen voor haar gezin, Ine Gooijer Gooijer, Afra Bakker de Boer en overleden ouders Bakker Dekker en de Boer Wester en familie, Ria Rood Moras, Dicky de Baaij Schoolderman, Overledenen familie Veldman Perrin, Jan Jaspers en Fita Jaspers Bakker, Aad Dekker en Willem Bakker en overleden familie, Martien van der Eng en Truus van der Eng Groen, Zuster Francisi van der Eng, Siem en Ank Kruijer Stoop en Guusje en Robin, Evert Arends en om zegen over zijn gezin, Klaas Groot en Ans Groot Buis en zegen over het gezin, Vera Jong Eiling en Atie Jong Huijberts en overleden familie.

 

Zaterdag 3 juni 19.00 uur:

Viering in het Martinushuis, lector Peter Vleugel.

Intenties:

Theodora Louisa Bruin van den Bosch en Gerardus Bruin en Petrus Mooij, Jacobus en Margaretha Ursem Wit en hun zoon Nico, Tiny Groen Leegwater en Gert Groen, Ton en Hans en overleden familie Groen Leegwater, Frans Jong en Jo jong Kolkman en hun zoon Frans.

 

De eerstvolgende viering in Maria Mater zijn op woensdag 14 juni en 28 juni om 19.15 uur.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

Zaterdag 27 mei 19.00 uur: viering met Ritmisch koor.

 

Nieuwe Niedorp:

Zondag 28 mei 10.00 uur: eucharistieviering met Gemengd koor.

 

De Noord:

Zondag 28 mei 09.30 uur viering met Ritmisch koor

 

BLOEMEN:

In de maand mei (Mariamaand) worden de bloemen verzorgd door groep 2.

In juni zullen de dames van groep 1 deze weer verzorgen.

 

MARTHA:

Even rust voor Martha. In juni mag de groep van Judith van Dam deze taak weer op zich nemen

 

TENSLOTTE:

Hieronder een artikel van de voorzitter Hans Glas namens de Martinusraad. Zr lezenswaardig!

 

Tot de volgende Heraut.

 

                                                                     Gerda en Tineke

 

VAN DE MARTINUSRAAD: DE TOEKOMST VOOR ONZE MARTINUS, MAAR WELKE?

Bovenvermeld onderwerp is hot momenteel. Tot ons genoegen hebben wij (bestuur) in de afgelopen weken door allerlei reacties mogen ervaren, dat het toekomstig lot van onze parochie/kerk menigeen uit onze gemeenschap aangaat. En dat betreft (en hoeft trouwens ook niet) niet alleen de categorie parochianen die regelmatig in de kerk de diensten bijwonen, maar ook diverse parochianen, die op de een of andere manier toch een verbondenheid met de kerk hebben. Dit kan vanwege het geloof, maar kan ook omdat men vindt dat de kerk in al haar facetten een centrale rol speelt in het dorp, als geloofsbelevingsplek of gewoon als een dominante centrale plek in het dorp. Hoe het ook zij, we zijn blij met al die aandacht, maar beseffen tegelijkertijd dat de situatie niet rooskleurig is. Van vele kanten is ons gevraagd hoe het bestuur tegen de nu ontstane situatie aankijkt.

Welnu: vanaf 2015 vormde onze parochie -in tegenstelling tot Tuitjenhorn- geen zelfstandige parochie meer en werd het onderdeel van het samenwerkingsverband de Vijfhoek. Zonder hier nu verder op in te gaan kwam de beoogde samenwerking tussen eerst 4 en later 5 parochies niet van de grond. Dit heeft geleid tot opheffing van de Vijfhoek en vorming van een nieuw samenwerkingsverband, genaamd het Franciscusverband.

De parochies van Heerhugowaard de Noord en het Kruis namen afscheid van de parochies van Nieuwe Niedorp, t Veld en Waarland, waaraan Tuitjenhorn werd toegevoegd.

Ons bestuur staat op het standpunt, dat er zeker iets moet gebeuren om het voortbestaan van onze parochie (voorlopig) te garanderen. Gezien het ook hier teruglopend kerkbezoek met daarentegen hoog oplopende exploitatiekosten (o.a. energie) is duidelijk dat de laatste jaren steeds rode cijfers in de jaarrekening moeten worden bijgeschreven. Dit houden we niet vol, en door vormen van samenwerking, later wellicht uitmondend in een fusie van kerken, proberen we toch de Martinus zo lang mogelijk te gebruiken. Dus dan zoeken we naar andere mogelijkheden.

En daar begint de schoen te knellen.

Het bisdom is in deze kwestie met nieuwe maatregelen dwingend tewerk gegaan zonder inbreng/inmenging van de onderscheidene parochies.

Er moest en is een nieuw bestuur gekomen, zonder dat de onderscheidene raden hierin mee mochten/konden denken. (het nieuw gevormde bestuur!)

Dit valt ons zwaar en dit is enkele weken geleden -toen eindelijk de raden werden ingelicht- ook duidelijk aan het nieuwe bestuur kenbaar gemaakt.

Ook de verdeling van de portefeuilles was reeds beklonken, waarbij zelfs n persoon van ver buiten de regio (betaald door het bisdom!!) in de rol van penningmeester werd aangesteld.

Deze bezwaren werden een week later in het dorpshuis ook door de verschillende parochianen aangevoerd.

Het deed ons bestuur (van de Martinusraad!!!) goed hier een grote vertegenwoordiging vanuit onze parochie te zien. Dit geeft ons de spirit om toch -met al die geweldige vrijwilligers, die we nog steeds rijk zijn- voor de Martinus door te gaan.

Hoe het allemaal verder zal verlopen is ook ons (nog) niet duidelijk.

Een klein lichtpuntje was dat we op de inspraakavond onze wensen/verlangens konden uiten, maar of hier wat mee gedaan zal worden? U mag het zeggen, maar ook wij weten het niet.

Blijft natuurlijk ook nog de vraag hoe het zal aflopen met de deelname van Tuitjenhorn.

Zij zijn vooralsnog niet van plan onderdeel van het nieuwe verband te worden.

Maar beste parochianen, nogmaals gesteld: we moeten de werkelijkheid onder ogen zien.

Zo doorgaan kan niet, maar. we blijven zeker nog voor de Martinus gaan.

Met uw morele en financile steun gaat dit vooralsnog zeker lukken.

Wordt ongetwijfeld vervolgd en we houden u op de hoogte.

 

          Met vriendelijke groet, namens de Martinusraad, Hans Glas voorzitter.