Martinusparochie-'t Veld


 

 

 

 

 

 

 

 

ST.MARTINUS     KERKGEBOUW     KERKHISTORIE     GESCHIEDENIS VAN DE DORPEN 

Berichten van:  
De Parochieraad De Vijfhoek Pastorale Team Het Bisdom Samen Kerk  

 

Vier Kerstmis online 

Kom kerststallen kijken 2de kerstdag

 

 

 

 

 

 

Home

Vieringen

Parochienieuws

Heraut-archief

Adressen

In Memoriam

Foto's

Boeken van Theo

Links 

PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 10 DECEMBER 2021

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

pastores: Gerard Remmers 06 51553475 – Toon Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

voorlopig alleen op ZONDAGMORGEN 11.00 UUR

vieringen in Maria Mater: voorlopig GEEN vieringen!!!

 

zondag 12 december 11.00 uur: 3e zondag van de Advent

eucharistieviering met zang door het Gemengd koor, lector Peter Vleugel, voorganger pater Remmers.

intenties:

Simon Wijnker en Truus Wijnker – Groot en Edwin en familie, voor de overleden familie Antoon en Marie Groen – Leegwater, Jan en Corry Jong – Meijer, Cor en Corrie Vriend – Tromp, John van Kempen, Jan Wit en Krissy, Theodora Louisa Bruin – van den Bosch en Gerardus Bruin en Petrus Mooij, Cor Smit en familie Smit – Burgmeijer, Jan van Diepen en om zegen over zijn gezin.

 

zondag 19 december 11.00 uur: 4e zondag van de Advent

viering, lector Hans Glas, voorganger pastor Jorink

intenties:

Rem en Nel Deken – Wijnker, Truus Keesom – Ligthart en Jan Keesom en om zegen over hun gezin, Martien van der Eng.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

zondag 12 december 09.30 eucharistie voorganger pater Remmers

 

Nieuwe Niedorp:

zondag 12 december 10.00 uur eucharistie voorganger pastor Tilma

 

De Noord:

zondag 12 december 10.00 uur eucharistie voorganger pater Molenaar

 

Veranderingen door de coronamaatregelen.

Op woensdag 1 december hebben de bisschoppen maatregelen afgekondigd welke gaan gelden tot na Nieuwjaar. Dit betekent heel wat voor de vieringen van Kerstmis in onze parochies.

 

24 december geen vieringen in de kerken, wel een livestreamviering van de Vijfhoek. Meer informatie daarover op een later tijdstip.

 

25 december:

05.00 uur De Noord: dageraadsviering, nostalgie uit oude tijden.

In de alle parochies van de Vijfhoek om 10.00 uur een kerstviering.

 

26 december:

9.30 uur Nieuwe Niedorp

10.00 uur Waarland

11.00 uur De Noord

11.00 uur ’t Veld

 

Van 14.00 tot 16.00 uur zijn alle kerken open en kunt u de kerststallen  bezichtigen.

De voorgangers en koren zullen op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

We hopen dat er voor ieder wat wils is en dat we ondanks de maatregelen toch de Geboorte van Jezus “Kerstmis” kunnen vieren in onze kerken.

 

BLOEMEN:

In december verzorgt Cora de Boer de bloemen.

 

MARTHA:

Nog geen werk voor Martha maar in december zullen er twee groepen worden uitgenodigd: één voor de “gewone” werkzaamheden en omdat Kerstmis eraan komt ook de poetsgroep.

 

TENSLOTTE: TIP VOOR DE DECEMBERMAAND

Er zijn weer kerstkaarten te koop, de opbrengst komt geheel ten goede aan de projecten die de MOVgroep ondersteunt. Achter in de kerk in de kaartenmolen.

 

TENSLOTTE:

Hieronder een artikel nog enkele artiekelen van de pastores.

 

                   Tot de volgende Heraut, Gerda en Tineke.

 

OP WEG NAAR KERSTMIS

Wij zijn bijna halfweg de advent en we kunnen ons afvragen wat wordt het met Kerstmis. We weten wel dat er geen vieringen meer zijn in de avond en dat we maar 4 mensen per dag mogen ontvangen. En soms hoor je dat Kerstmis niet door kan gaan: de corona heeft ook Kerstmis in de greep. 

Is Kerstmis dan alleen anno 2021 negativiteit en geen hoop dat het ooit weer beter mag gaan in de wereld?

Gelukkig mogen we juist in de kleine dingen nieuwe lichtpuntjes ervaren. Ik denk er aan toen de bisdommen bekend maakten, dat Kerstmis niet met nachtmissen gevierd kan worden, stonden de vele vrijwilligers op om juist een Kerst te maken waar het eeuwen oude verhaal beleeft kan worden in de kerken van de Vijfhoek.

Advent is een tijd van voorbereiding op de geboorte van Gods Zoon. De donkere kanten worden verdreven door dat er iedere week een kaars op de adventskrans wordt aangestoken.

Kerstmis is het feest dat het Licht in onze wereld brengt. De kerstboom staat al in vele huizen, de kerststal blijft bij velen op zolder staan. Het gaat juist om dat oude verhaal dat de kerststal ons verteld. Hebben die oude verhalen afgedaan in onze tijd? Kan het licht van de adventskrans juist een ander licht werpen op ons leven. Kunnen wij anno 2021 het Kind weer in ons leven toelaten? Kunnen wij ons daarop voor te bereiden?

Dat kan natuurlijk door bezinnen en voorbereidingen te treffen voor de Kerstdagen. We kunnen ons verheugen op Kerstmis als we licht zien in deze tijd. Verheugen dat het Kind weer in ons leven komt.

 

Gaudete: de derde zondag van de Advent die mag ons weg helpen naar Kerstmis.

Zoals ik al schreef hebben de bisdommen maatregelen genomen met betrekking van het coronavirus. Deze maatregelen betekent dat het geplande rooster aangepast gaat worden. Daarom vraag ik u op te letten op de komende publicaties in de dorpsbladen, dit om teleurstellingen te voorkomen.

 

Namens het pastorale team: Toon Jorink, diaken

 

 

MOV EN ADVENT

Het bestuur van Stichting “Friends for Brikama” Gambia, bij monde van Monica Wildeboer catecheet, doet een dringend beroep op onze parochie om hulp voor de bouw van een dorpskliniek in het dorp Jalambang. Een non-profit medische hulppost, waar de inwoners van he dorp terecht kunnen voor eerste medische zorg, zoals bevallingen, botbreuken, brandwonden, malaria etc. Zaken waar ze nu nog 8-10 km voor moeten lopen en dan niet geholpen kunnen worden omdat ze dat niet kunnen betalen. 

Deze dorpskliniek zal gedragen worden door de bijna afgestudeerde chirurg Musa, met behulp van stagiaires via zijn opleiding of die worden gesponsord door de Stichting. Na zijn voltooiing als chirurg zal Musa een baan krijgen in een regulier ziekenhuis, daarvan heeft hij zijn basisinkomen, en in zijn vrije tijd zal hij als art non-profit aanwezig zijn in de dorpskliniek. Op die manier kunnen meer mensen toegang krijgen tot medische hulp.

Voor de uitvoering van dit plan is nog ca, € 15.000,- nodig.

Wij hopen op uw hulp

Eerste communie 2020 zondag 22 mei 2022.

Beste ouders,

In januari 2022 beginnen we met de voorbereidingen voor de eerste communie. Graag willen we weten wie er hun eerste communie willen gaan doen. Maar misschien zijn er ook kinderen die niet hun eerste communie willen doen maar wel het project `ik ben bij je` willen mee doen.

De volgende gegevens horen we dan graag van u:

- Of uw kind de Eerste Communie wilt doen.

- Of uw kind mee wilt doen met het project.

- Naam kind:

- Naam ouders:

- School van kind:

- Telefoonnummer ouders:

- Mailadres:

 

Wilt u deze gegevens doormailen naar mirellasmitwit@ziggo.nl

Graag voor 15 december 2021 verneem ik uw opgave.

 

Met vriendelijke groeten,

namens de pastores Toon Jorink, diaken.

Coordinator 1ste Communieproject: Mirella Smit.