Martinusparochie-'t Veld 


PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK

 

Welkom

Vieringen

Parochienieuws

Heraut-archief

Adressen

In Memoriam

Foto's

Boeken van Theo

Links

ST.MARTINUS     KERKGEBOUW     KERKHISTORIE     GESCHIEDENIS VAN DE DORPEN 

Berichten van:

Parochieraad      De Vijfhoek     Pastorale Team     Bisdom     Samen Kerk

 

 

Caritas Nieuwsbrief juli 2022

 
Nieuwsbrief Kerkbalans 2023

 

In memoriam: Truus van der Gulik - Liefting

 

PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 2 DECEMBER 2022

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

pastores: Gerard Remmers 06 51553475 – Toon Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 06 20915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

 

De Mariakapel is dagelijks geopend

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

Zaterdag 3 december 19.00 uur: -in Martinuskerk-

Eucharistieviering met zang door het Gemengd Koor, lector Peter Vleugel, voorganger pater Remmers.

intenties

Overleden familie Petrus Schoenmaker en Elizabeth de Groot en Martinus Smit en Wilhelmina Borst, Theodora Louisa Bruin – van den Bosch en Gerardus Bruin en Petrus Mooij, Cor Smit en overleden families Smit en Burgmeijer, John van Kempen, Cor en Corrie Vriend – Tromp, Jan en Corry Jong – Meijer, Jan Wit en Krissy, Jan van Diepen en om zegen over zijn gezin.

 

Zaterdag 10 december 19.00 uur: in Martinushuis.

Lector Anneke Bruin, voorganger pastor Jorink.

Intenties:

Aad Dekker en Willem Bakker en overleden familie, Antoon en Marie Groen – Leegwater en overleden familie, In liefdevolle herinnering Johanna Margaretha Admiraal en overleden familie.

 

Maria Mater: de eerstvolgende viering is op 14 december om 19.15 uur.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

Zondag 4 december 11.00 uur:

Eucharistieviering, voorganger pater Remmers.

 

Nieuwe Niedorp:

Zondag 4 december 10.00 uur:

Eucharistieviering, voorganger pastor Georges.

 

De Noord:

Zondag 4 december 09.30 uur:

Eucharistieviering, voorganger Deken Garcia.

 

BLOEMEN:

In december verzorgen Lisette Kruijer en Anneke Bruin de bloemen in onze Martinus.

 

MARTHA:

In december is de groep van Judith van Dam aan de beurt voor Martha. Graag in overleg met de bloemengroep dit in verband met de kerstversiering.

 

TENSLOTTE 1:

Terwijl voor vele de pakjes voor het Sinterklaasfeest nog gebracht moeten worden, komen wij alvast de tijden voor de kerstvieringen bij u brengen.

De Kerstvieringen dit jaar zijn:

Maria Mater wordt dit jaar gehouden op woensdag 21 december om 19.15 uur,

In onze Martinuskerk:

Kerstavond zaterdag 24 december 19.00 uur met Interamvo en het kinderkoor

Kerstmis 25 december zondagmorgen 10.00 uur Gemengd koor

Oudjaar zaterdagavond 31 december 17.00 uur met zang door enkele leden van Interamvo.

Intenties voor deze vieringen kunt u op de bekende manieren telefonisch doorgeven, per email, of via een briefje in de brievenbus van de pastorie.

 

 

TENSLOTTE 2:

Hieronder artikel van de pastores over de Advent.

 

                                               Tot zover ons nieuws             Gerda en Tineke.

 

ADVENT: TIJD VAN VERWACHTEN

 

Toen in de vroege middeleeuwen een datum voor het Kerstfeest werd gekozen hebben ze er in Rome heel bewust voor gekozen om het Kerstfeest bijna te laten samenvallen met het Germaanse midwinterfeest, het zg. joelfeest.

Dit was een feest waarbij werd gevierd dat de kortste dag weer voorbij was en dat het langzaam lichter zou worden. Op deze manier hoopte men de Germanen gemakkelijker te winnen voor het licht van Kerstmis, het licht van Christus. Het werkte en de Germanen werden langzamerhand Christen.

En nu zitten we in de voorbereiding op Kerstmis, de Advent. Elke dag is het wat korter licht. Het is voor veel mensen een sombere tijd. Die somberheid proberen we dan te verdrijven we dan met binnen en buiten zoveel mogelijk lichtjes aan te brengen.

Ook in de liturgie is het de laatste weken wat somber geweest. Vaak lezingen over het einde der tijden en veel kommer en kwel. Maar nu is er weer een nieuw kerkelijk jaar begonnen en zitten we in de advent. En juist in de periode dat het buiten steeds donkerder en somberder wordt biedt de liturgie hoop. Eens zal de duisternis voorbij zijn, het Licht zal komen. En natuurlijk de Advent is een periode van inkeer. De liturgische kleur is dan ook het wat sombere paars. Maar toch… iedere week wordt er een kaars meer ontstoken omdat het Licht onstuitbaar eraan komt. We zijn ons weer aan het voorbereiden op het Kerstfeest waarbij we vieren dat het Licht het altijd zal winnen van de duisternis. Ik vind dit altijd een heel bemoedigende periode in het jaar. Want we mogen dit natuurlijk doortrekken naar ons eigen leven. Ook dan is het soms duister en denken we dat het nooit meer licht zal worden. Maar ook dan is er altijd hoop. Zelfs als alle hoop verloren lijkt en we aan het einde van ons leven staan is er voor ons Christenen altijd nog de hoop op en het geloof in het eeuwig leven bij God.

 Misschien is dat wel de reden dat deze voorbereidingstijd op het Kerstfeest mij zo aanspreekt. Het is een tijd van verwachten maar vooral een tijd van hoop. Het Licht is altijd sterker dan de duisternis en het Leven is altijd sterker dan de dood.

 

Ik wens ons allemaal een goede Adventstijd toe.

                        Gerard Remmers, kapucijn

 

 

 

 

AAN DE OUDERS VAN KINDEREN DIE HUN EERSTE COMMUNIE WILLEN DOEN:

 

Beste Ouders,

 

In januari 2023 beginnen we met de voorbereidingen voor de eerste communie.

Deze zal zijn op Zondag 23 April 2023.

Graag willen we weten wie er hun eerste Communie willen gaan doen.

Maar misschien zijn er ook kinderen die niet hun eerste communie willen doen maar wel het project willen volgen of u kind volgt het project en kiest ervoor om toch ook zijn eerste communie te doen.

Voor vragen mag u altijd bellen of mailen.

Wilt u uw kind opgeven geef dan door: uw Naam , Adres, Telefoonnr, Mailadres en op welke school uw kind zit.

Geef ook aan of uw kind eerste communie wilt doen of alleen het project wilt volgen.

Geef deze gegevens door, door te mailen naar Mirella Wit:  mirellasmitwit@ziggo.nl     

Graag voor 1 december 2022 vernemen we uw opgave. 

 

Met vriendelijke groeten,

Diaken T. Jorink

Pater G. Remmers

Eerste Communie coördinator

Mirella Smit tel. 0612159940