PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 15 OKTOBER 2021

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

pastores: Gerard Remmers 06 51553475 – Toon Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

zaterdag 16 oktober 19.00 uur:

viering lector Anneke Bruin, koster Adrie Wijnker, voorganger pastor Jorink

twee collectes: één voor Wereldmissiedag en één voor onze Martinus.

 

intenties:

Truus Keesom – Ligthart en Jan Keesom en zegen over hun gezin, Theo Kolken, Aad Dekker en Willem Bakker en overleden familie, Jan en Truus Ligthart – Huiberts, Jan Wit en Rie Wit van Stralen en overleden familie en Margareth Vermeer.

 

maandag 18 oktober 19.00 uur Rozenkrans

 

vieringen in Maria Mater:

iedere tweede en vierde woensdag van de maand.om 19.00 uur en 19.30 uur.

eerstvolgende: 27 oktober, 10 en 24 november en 8 en 22 december.

 

zaterdag 23 oktober 19.00 uur:

eucharistieviering, lector Peter Vleugel, koster Adrie Wijnker, voorganger pater Remmers.

intenties:

Truus Keesom – Ligthart en Jan Keesom en om zegen over hun gezin, overleden familie Petrus Schoenmaker en Elizabeth de Groot en Martinus Smit en Wilhelmina Borst, Jaap en Annie van der Fluit – Groen.

 

maandag 25 oktober 19.00 uur Rozenkrans

 

woensdag 27 oktober 19.00 uur en 19.30 uur, viering in Maria Mater

intenties:

Rem en Nel Deken – Wijnker, overleden familie Petrus Schoenmaker en Elizabeth de Groot en Martinus Smit en Wilhelmina Borst

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

zaterdag 16 oktober 19.00 uur eucharistieviering met Gemengd voorganger pastor Tilma.

 

Nieuwe Niedorp:

geen viering

 

De Noord:

zondag 17 oktober 10.00 uur eucharistieviering zang vormselkoor voorganger pastor Tilma.

 

BLOEMEN:

In oktober verzorgen Elly Betjes en Trees Droog de bloemen.

 

MARTHA:

Deze week 18-22 oktober mogen Annemiek Konijn – Seignette, Aty Stam – Bisschop, Mariët Goudsblom – de Maaijer, Monique Ligthart – Ursem, Jolanda van Baar, Thea de Boer – Stam weer aan de slag in onze Martinus.

 

TENSLOTTE:

Hieronder nog een artikel van de pastores

 

                                                                                   Tot de volgende Heraut, Gerda en Tineke.

 

EERSTE COMMUNIE 2021

Direct na de zomervakantie zijn we gestart met de Eerste Communiegroep van kinderen die nu in groep 5 van de basisschool zitten. Dit is een inhaalslag door de coronapandemie.

Dit jaar is het voor het eerste dat de kinderen van de parochies Nieuwe Niedorp, ’t Veld en Waarland de voorbereidingen en de vieringen gezamenlijk doen. Het aantal kinderen dat de Eerste Communie gaan doen loopt terug en feest vieren is altijd leuker als je dat met meerderen doet.

Er is ook een nieuw project dat beter aansluit bij deze tijd en meer diepgang heeft dan het vorige project.

De tijd naar de het feest van de Eerste Communie is kort en intensief. OP 3 oktober woonden de kinderen een doopviering bij in de Wulframkerk in Waarland In deze viering werden Dylan, Niek en Loïs gedoopt. Het was fijn om zoveel mensen weer bij elkaar te zien om dit mee te kunnen vieren.

Zaterdag 9 oktober hebben de kinderen zich voorgesteld in de viering in de Kloosterkerk in Nieuwe Niedorp. Zo gaan ze samen op weg om op zondag 22 november in de Martinuskerk in ’t Veld hun Eerste Communie te mogen ontvangen.

De pastores en werkgroep.

 

BIDDEN MET JE VINGERS

Regelmatig ben ik onder de indruk, wanneer ik van mensen hoor hoe ze dagelijks tijd maken voor gebed. Veel momenten overdag lenen zich ervoor om even te bidden, zoals aan het begin van de nieuwe dag, bij de maaltijden en vlak voor het slapen gaan. En als mensen toch even langs de kerk komen, gaan ze in de Mariakapel een kaarsje aansteken. Een biddend mens leeft vanuit God.

Bidden hoeft niet moeilijk te zijn. Toch kan het soms helpen als je even op weg wordt geholpen. Een boekje met gebeden kan inspireren of de kralen van de rozenkrans geven houvast. Wist u dat je ook kunt bidden door je vingers langs te gaan? Je kunt bidden aan de hand van je vingers!

De duim is de vinger die het dichtst bij je zit. Begin dus te bidden voor diegenen die je het meest nabij zijn. Dat zijn de mensen die het snelst in onze gedachten komen. Het is een ‘aangename verplichting’ om voor onze geliefden te bidden.

De volgende vinger is de wijsvinger. Bid voor degenen die je onderwijzen, je raad geven en genezing brengen. Zij hebben steun en wijsheid nodig om anderen de juiste richting te wijzen. Gedenk hen altijd in je gebeden.

De daaropvolgende vinger is de langste, de middelvinger. Die herinnert ons aan onze leiders, de regeringen en allen die in de maatschappij verantwoordelijkheid dragen. Zij hebben Gods leiding nodig.

De vierde vinger is de ringvinger. Misschien verbaast het u, maar dat is onze zwakste vinger. Die mag ons herinneren om ook voor de zwakken te bidden, de zieken en mensen met problemen. Zij hebben ons gebed nodig.

Tenslotte hebben we onze kleinste vinger, de kleinste van allemaal. Je pink mag je eraan herinneren ook voor jezelf te bidden. Wanneer je voor de andere vier groepen gebeden hebt, zul je in staat zijn om je eigen vragen in het juiste perspectief te zien. Dan ben je in staat om op een betere manier te bidden voor wat je zelf nodig hebt.

pastoor Tilma