PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 7 januari 2022

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

pastores: Gerard Remmers 06 51553475 – Toon Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

De Mariakapel is dagelijks geopend

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

voorlopig alleen op ZONDAGMORGEN 11.00 UUR

vieringen in Maria Mater: voorlopig GEEN vieringen!!!

 

zondag 9 januari 2022 - 11.00 uur:

viering met Gemengd koor, voorganger pastor Jorink.

intenties:

Martien van der Eng, John van Kempen, Petrus en Anna Maria Jong – de Jong, Jan en Leny Bruin – Jong, Gré Ursem - Jong, Kees Vlaar, Piet Jong, Nel van Loon – Jong, Jan en Corry Jong – Meijer, Cor en Corrie Vriend – Tromp, Jan Wit en Krissy, Theodora Louisa Bruin – van den Bosch en Gerardus Bruin en Petrus Mooij, Cor Smit en familie Smit – Burgmeijer, Jan van Diepen en om zegen over zijn gezin, Jan Jaspers en Fita Jaspers – Bakker.

 

zondag 16 januari 2022:

GEEN VIERING IN ONZE KERK

De opgegeven intenties worden door verplaatst naar volgende week.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

zondag 9 januari 10.00 uur: eucharistieviering, voorganger pater Remmers

 

Nieuwe Niedorp:

zondag 9 januari 11.00 uur??: eucharistieviering, voorganger pastor Tilma

 

De Noord:

zondag 9 januari 10.00 uur: viering met Ritmisch koor, voorganger pastor Jorink

 

BLOEMEN:

Deze maand januari zullen Elly Betjes en Trees Droog weer voor de bloemen in onze kerk zorgen.

 

MARTHA:

Martha mag na de kerst drukte nog even uitrusten.

 

COLLECTE MET KERSTMIS VOOR HET PROJECT IN GAMBIA:

De collecte bestemd voor de school in Gambia waarvoor catecheet Monica Wildeboer zich inzet heeft

€ 84,75. Namens haar willen wij u hier hartelijk voor bedanken.

 

TENSLOTTE 1: het leek wel Lourdes…!

Afgelopen weken is er hard gewerkt aan het opknappen van de Mariakapel. Elders zal de voorzitter van de Martinusraad hierover vertellen. Maar toevallig liep ik –-Gerda- even de kerk in om iets te controleren voor de vieringen, toen ik héééél langzaam Maria zag neerdalen in de kapel. De mannen waren bezig om het Mariabeeld neer te laten zakken op de nieuwe sokkel. Vandaar dat ik me even in Lourdes waande waar ook Maria zachtjes neerdaalde in de grot.

 

TENSLOTTE 2:

Ja en dit is dan alweer de 1e Heraut van 2022. Wij hopen dat u fijne en gezegende kerstdagen heeft gehad en het nieuwe jaar goed bent begonnen. Met voldoende energie gaan we u ook dit jaar weer op de hoogte houden van het wel en wee vanuit onze Martinusparochie.

Hieronder nog nieuws over het opknappen van de Mariakapel en nog andere Zaken met betrekking tot de Martinusparochie

Tot de volgende Heraut,

Gerda en Tineke.

 

 

 

 

 

VAN DE MARTINUSRAAD

 

Maria terug in de Martinus.

Ik kan me voorstellen dat u bij het lezen van deze aanhef wat vreemd opkijkt. De uitleg: enkele weken geleden kon u in deze Heraut lezen dat de Mariakapel door een prachtig aanbod van een in onze gemeenschap wonende Poolse stukadoor met zijn Nederlandse compagnon grondig onder handen zou worden genomen. Deze werkzaamheden zijn ondertussen (bijna) afgerond. Maar ook het beeld van Maria vertoonde fletse en kale plekken en moest worden opgeknapt. Gelukkig hebben we in ons dorp iemand, die op de vraag om het beeld op te knappen, gelijk ja zei. Het zeer zware beeld van Maria dus op transport naar de meesterschilder en op de laatste dag van het jaar kon het fantastisch opgeknapte beeld weer terug naar de kapel. Ondertussen was gebleken dat de oude (houten) sokkel van het beeld rotplekken vertoonde en dit was voor onze Poolse vriend reden om contact op te nemen met zijn voormalige werkgever in Polen, zijnde een steenhouwersbedrijf. Om kort te gaan: alles werd in het werk gesteld om een nieuwe sokkel naar hier te krijgen en dit is allemaal gelukt. Op oudjaarsdag werd transport vanuit Polen geregeld en na een 1600 kilometer lange reis konden we niet alleen de prachtige marmeren sokkel bewonderen, maar werden ook nog 2  marmeren ronde bloemenstandaards afgeleverd. Net voor de oudjaarsdienst werd de ook nog opnieuw geschilderde kapel weer ingericht met nieuwe verlichtingsspots. U moet komen kijken: HET ZIET ER ALLEMAAL GEWELDIG UIT. Rest mij ontzettend veel dank uit te spreken vooral richting Tomek (en zijn vrouw Beata en hun 2 zoons), zijn compagnon Kim,  onze plaatsenoot Wim Groen en diverse anderen, die bij deze operatie hand-en spandiensten verleenden. Het gaat u allen goed in 2022.   

 

Met vriendelijke groet,  Namens de raad, Hans Glas - voorzitter

 

 

KERKBALANS 2022

KERKBIJDRAGEN - verantwoording 2021 en start actie Kerkbalans 2022

Van tijd tot tijd informeren wij u over de stand van zaken voor wat betreft de kerkbijdragen. Het jaar 2021 is om en dus kan de eindstand van de actie kerkbalans over dit jaar bekend worden gemaakt. Er is via gemachtigde incasso's en zelfovergemaakte giften een totaalbedrag binnengekomen van € 28.268,69 en natuurlijk hiervoor onze hartelijke dank. Misschien bent u ook wel benieuwd naar de totaalopbrengst van 2020. Dit was € 27.900,44. 

De actie kerkbalans 2022 gaat de komende weken van start en we willen toch graag die € 30.000,00 "als richtsnoer aanhouden". Wij hopen dat u in 2022 (ook) weer meedoet, want de Martinuskerk moet toch echt in onze gemeenschap blijven. Daar moeten we met z'n allen voor gaan.

U kunt de bekende envelop deze maand dus thuis verwachten en mogen wij dan ook weer op u rekenen? Bij voorbaat alvast onze dank voor uw bijdrage. 

    

Kerkbalans 2022 inluidmoment

Waardevol inluidmoment Kerkbalans 2022

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is een plek waar je samenkomt, waar je geïnspireerd wordt of vrienden ontmoet. Een plek waar je het leven deelt en rust vindt. De kerk kost geld. En daarom doen wij, zoals elk jaar, mee aan de landelijke campagne Kerkbalans. Een actie om binnen de kerk een financiële bijdrage op te halen voor de kerk.

Kerkbalans inluiden

Dit jaar starten we Kerkbalans op een bijzondere manier. We richten ons niet direct op de inkomsten, maar juist op het effect en de plek die wij als kerk in de samenleving hebben. Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en daarmee veranderen de levens van mensen. Goed dat Kerkbalans er is. Daarom luiden we op zaterdag 15 januari in de Martinuskerk om 12:00 uur Kerkbalans letterlijk in: de kerkklokken worden geluid.

 

Gift kerkbalans volledig aftrekbaar bij overeenkomst

Het is mogelijk om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Een periodieke gift kan via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. U kunt zo’n overeenkomst per mail aanvragen via koosenlinda@ziggo.nl of downloaden via de belastingdienst.nl.

Een gift is een periodieke gift als:

Werkgroep Kerkbijdragen