Martinusparochie-'t Veld


 

Home

Vieringen

Parochienieuws

Heraut-archief

Adressen

In Memoriam

Foto's

Boeken van Theo

Links

                                                                                           

 

IN MEMORIAM

 

TINY GROEN - LEEGWATER

* 18 december 1926  

  †  3 juni 2022

 

Onze moeder is geboren op 18 december 1926 in Café de Vriendschap te ’t Veld. Al snel verhuisde ze met haar ouders en 5 zussen en 3 broers naar de Spoorstraat in Noord-Scharwoude. Opa en oma Leegwater bestierden daar café De Hut, daar is moeders jongste broer geboren. Na de lagere school ging moeder naar een naaischool en werd naaister, daar was zij goed in. Elke dag had zij een ander naaihuis. Op 10 augustus 1950 trad moeder in het huwelijk met vader Gert. Ze gingen bij de ouders van onze vader inwonen in het oude boerderijtje aan het einde van het pad van de Zwarteweg.

Alle 9 kinderen zijn daar geboren, 5 meiden en 4 jongens. Er werd een nieuw huis gebouwd voor het oude boerderijtje van opa en opoe Groen, zodat er meer comfort was voor het complete gezin.

Voor moeder was het een druk leven, de zorg van de kinderen, het huishouden en het meehelpen op de boerderij. Als afleiding zat ze bij het Vrouwengilde waar ze nog deelgenomen heeft in het bestuur. Toen de meeste kinderen waren uitgevlogen zou Gerard de boerderij overnemen en er gaan wonen. Daarom werd er een bungalow gebouwd aan de Hartweg 2. De familie werd uitgebreid met kleinkinderen en wat waren vader en moeder daar rijk mee. In totaal heeft ze 22 kleinkinderen gekregen, en een hele reeks achterkleinkinderen. Ze vond het altijd gezellig als die bij haar langskwamen. En dan kregen zij altijd iets lekkers, want moeder had altijd chocolade in huis.

Op 3 maart 1985 sloeg het noodlot toe, toen vader op het voetbalveld van VZV een hartstilstand kreeg en ter plekke overleed. Dat was voor iedereen een enorme klap en ook voor moeder een enorm gemis. Moeder heeft vele jaren een dagboek bijgehouden. Zo heeft zij vele schriftjes volgeschreven over haar dagelijkse gebeurtenissen. Op latere leeftijd heeft moeder zwemles genomen en ging steevast iedere week naar zwembad De Wirg om een baantje te trekken. Dat heeft zij tot haar 90ste volgehouden. In de zomervakanties hielp moeder haar kleinkinderen bij het bollen pellen bij Hans in de schuur. Tevens verzorgde zij voor het werkvolk de koffie en thee en kwam regelmatig met de snoeptrommel langs. Later verhuisde moeder naar een aanleunwoning aan de Oranjelaan. Al snel had ze het naar haar zin. En bij alle activiteiten die in Maria Mater plaatsvonden deed ze mee of was ze aanwezig; kaarten, sjoelen, het zangkoor, het gym uurtje noem maar op. Daar genoot ze ontzettend van. Ook heeft moeder computerles gevolgd. Eerst oefenen op een vaste computer en later kreeg zij een Ipad, zodat ze e-mailberichtjes kon versturen. In 2005 heeft moeder een biografie geschreven over haar leven. Daar was ze ontzettend trots op: iedereen moest haar zelfgeschreven boek lezen.

Wat was er groot verdriet toen Ton in 2010 plotseling overleed. En in 2017 was er weer een klap te verwerken toen Hans overleed. De verslagenheid en het verdriet van de familie maar in het bijzonder voor moeder is met geen pen te beschrijven. Toch sloeg zij zich er doorheen. Als hobby heeft ze veel gebreid voor haar klein- en achterkleinkinderen. Ook hield ze van het buitenleven en liep dikwijls een blokje om. Bij mooi weer zat moeder vaak op haar bankje en maakte een praatje met de mensen die langskwamen. Toen de corona uitbrak en de activiteiten stilvielen bij Maria Mater werd het steeds stiller bij haar. Ze kreeg ook minder bezoek maar mopperde nooit en was dankbaar voor degene die wel bij haar langskwamen of haar ophaalden.

Moeder had nooit zorg aan huis gekregen, tot de laatste maand voor haar overlijden. Zij kreeg lichamelijke mankementen en haar krachten namen steeds meer af. Nu gingen wij voor haar zorgen, want ze kon niet meer alleen zijn. Ze was dankbaar voor iedereen die haar kwam verzorgen of nog even langskwam. Langzaamaan moest zij afscheid van het leven nemen en wij van haar. Haar geest was tot het einde helder. Op 3 juni 2022 is ze vredig ingeslapen. En op 9 juni was haar afscheidsdienst in de Martinuskerk. Na afloop van de dienst kwam het gezelschap bij elkaar in Café de Vriendschap; haar geboortehuis. Toen was de cirkel rond. Nu mag ze vredig rusten.

                                                                                                                      De kinderen.

                                                                         

 

 

   

 

       

        

 

 

 

 Bijgewerkt 201611