Martinusparochie-'t Veld


 

 

 

 

 

 

 

 ST.MARTINUS     KERKGEBOUW     KERKHISTORIE     GESCHIEDENIS VAN DE DORPEN 

 

 

 

Home

Vieringen

Parochienieuws

Heraut-archief

Adressen

In Memoriam

Foto's

Boeken van Theo

Links

                                                                                           

De kruisweg in de St. Martinus  - 3e statie - Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis


Naar de 2e statie   Naar de 4e statie    

V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

"God heeft onze zonden op Hem gelegd" (zie Jes. 53,6).
"Wij allen waren als schapen verloren gelopen, en ieder van ons was eigen wegen gegaan; maar op Hem heeft Jahwe laten neerkomen de schuld van ons allen." (Jes. 53,6).
Jezus valt onder het Kruis. Dit zal drie keer gebeuren op het betrekkelijke korte stuk van de "via dolorosa".
Uitputting doet Hem vallen. Zijn lichaam is bedekt met bloed van de geseling, Zijn hoofd is gekroond met doornen. Dit alles liet Zijn krachten wegvloeien.
Dus valt Hij en het gewicht van het Kruis drukt Hem op de grond.

Wij moeten teruggaan naar de woorden van de Profeet, die deze val eeuwen eerder voorzag. Het lijkt alsof hij het met eigen ogen aanschouwde: Als hij de Dienaar van de Heer op de grond ziet onder het gewicht van het Kruis, vertelt hij ons de ware reden van deze val: Het is deze: "op Hem heeft Jahwe laten neerkomen de schuld van ons allen."
Het waren onze zonden die de Goddelijke Veroordeelde op de grond drukte.
Het waren onze zonden die het gewicht van het Kruis bepaalde die Hij op Zijn schouders droeg.
Het waren onze zonden die Hem deed vallen.
Met moeite staat Jezus weer op om Zijn reis te vervolgen.
De soldaten die hem begeleidden spoorden Hem aan met geschreeuw en slagen.
Even later zet de stoet zich weer in beweging.
Jezus valt en staat weer op.
Op deze manier spreekt de Verlosser van de wereld op een woordloze manier iedereen aan die valt. Hij spoort hen aan weer op te staan.
"In Zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door Zijn striemen zijt gij genezen." (1Petr. 2,24).

GEBED

O Christus, daar U viel onder het gewicht van onze fouten
en opstond voor onze rechtvaardiging,
bidden wij U, help ons
en al degenen die neergedrukt zijn door de zonde
om weer op te staan
en onze reis te vervolgen.
Geef ons de kracht van de Geest
met U het kruis van onze zwakheid te dragen.
Aan U, o Jezus, verdrukt onder het gewicht van onze fouten
zij onze lofprijzing en liefde voor altijd.

A. Amen.

Allen: Onze Vader ...

Stabat Mater:
Hoe bedrukt, hoe neergeslagen,
moest de zegenrijke klagen
om Gods eengeboren Zoon.

Naar de 2e statie   Naar de 4e statie    

 

 

   

 

       

        

 

 

 

 Bijgewerkt 200805