PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 1 april 2022

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

pastores: Gerard Remmers 06 51553475 – Toon Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

De Mariakapel is dagelijks geopend

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK.

 

Zaterdag 2 april 19.00 uur:

Viering, lector Peter Vleugel, voorganger pastor Jorink.

Intenties:

Aad Dekker en Willem Bakker en overleden familie, Nic Hand en Nel hand – Groot en overleden familie.

 

Donderdag 7 april 19.30 uur: gebedsdienst voor Oekraďne

 

Zaterdag 9 april 19.00 uur: Palmzondag.

Eucharistieviering met zang door het kinderkoor, voorganger pater Remmers.

Intenties:

Theodora Louisa Bruin – van den Bosch en Gerardus Bruin en Petrus Mooij.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

Zondag 3 april 10.00 uur: Viering, voorganger pastor Jorink.

 

Nieuwe Niedorp:

Geen Viering

 

De Noord:

Zondag 3 april 10.00 uur: eucharistieviering, zang Gemengd koor, voorganger pater Remmers.

 

VIERINGEN IN MARIA MATER

De eerstvolgende viering is op woensdag 20 april 19.15 uur.

U bent van harte welkom

 

BLOEMEN:

In de maand april verzorgen Cora de Boer en Noelle Appel de bloemen in onze Martinuskerk.

 

MARTHA:

Martha mag weer even gaan rusten na haar schoonmaakwerk van afgelopen week.

Maar de poetsploeg mag in de week van maandag 11 tot en donderdag 14 april aan de slag, want het wordt weer Pasen.

 

Oecumenische Gebedsdiensten voor Oekraďne:

donderdag 7 april om 19:30 Martinuskerk is er een gebedsdienst voor ieder die wil bidden voor de situatie in en rondom Oekraďne met diaken Toon Jorink als voorganger.

Namens de pastores van de kerken van de oude gemeente Niedorp: Toon Jorink, diaken.

 

TENSLOTTE:

Hieronder nieuws vanuit de Martinusraad en de Vastenaktie

Gerda en Tineke.

 

 

VAN DE MARTINUSRAAD

Enorme dankbaarheid Oekraďense vluchtelingen aan Poolse grens.

In de kerkdienst van afgelopen zaterdag, waarin koor Interamvo eindelijk weer mocht zingen na alle coronamaatregelen en waar een behoorlijk aantal kerkgangers (houden zo) kon worden begroet, is hier reeds het een en ander over gezegd. Het gaat over de afwikkeling en verdeling aan de Poolse grens van alle in onze dorpen ingezamelde goederen voor de Oekraďense vluchtelingen. Men was daar ontzettend verguld met alle per truck en bus aangeleverde goederen, alles zo geweldig gesorteerd dat deze zo naar waar meest nodig konden worden afgevoerd. De berichten over de ontzettende toestroom van Oekraďense vluchtelingen nabij de Poolse grens is u wel bekend.

Maar ondanks die hectiek namen de autoriteiten van de Poolse grensplaats Komarówka Podlaska nog de moeite om ons op keurig perkament nog een “Podziekowanie” met tekst te zenden. We nemen het u niet kwalijk indien u de betekenis hiervan niet weet, vandaar dat u onder de Nederlandse vertaling van het document aantreft:

BEDANKT Namens de Oekraďense gemeenschap willen wij onze grote dank betuigen aan de parochianen van de Parochie H. Martinus en de inwoners van ’t Veld, Den Helder, Julianadorp en Alkmaar voor hun steun en donaties, die gingen naar de door de oorlog getroffen inwoners van Oekraďne.    

Komarówka Podlaska, 18 maart 2022

en ondertekend door de burgemeester, de voorzitter vrijwillige brandweer en de voorzitter sportzaken. 

De ingelijste oorkonde zal een mooi plekkie krijgen op de pastorie. Deze oprechte dank brengen wij op deze wijze graag aan u over.

 

Tot slot nog even de mededeling dat onze in de vorige Heraut gedane oproep voor kosters en lectoren nog niet de belangstelling heeft gekregen waarop wij hoopten. In verband hiermede hebben wij de “sollicitatieperiode” tot nader bericht verlengd.

Met vriendelijke groet, Bestuur Martinusraad.

 

VASTENAKTIE GAMBIA

Al 11 jaar ondersteunen wij, Arnold en Maria Meijerink en Frans en Monica Wildeboer, mensen in het kleinste en heel arme landje Gambia in Afrika. Wij zijn ooit begonnen met het helpen van een weduwe en haar drie kinderen door een stukje grond met lemen huisje voor haar te kopen en te investeren in onderwijs voor deze drie en in een moestuintje voor hen. 

Inmiddels zijn we al enkele jaren verder en sinds voorjaar 2015 een officiële stichting: ‘Friends for Brikama’. 

Wij hebben in de laatste twee jaar 11 gezinnen maandelijks met een voedselpakket gesteund, helaas is die nood pot nu leeg.

We supporten 24 studenten in de leeftijd van 6-29 voor wie wij een basisschool/voortgezet onderwijs/beroepsopleiding betalen met behulp van onze sponsors. 

De situatie in Gambia is sinds corona heel heftig; het toerisme is compleet weg, voedselprijzen rijzen de pan uit; men gaat daar niet dood aan corona maar ondervoeding en hongerdood liggen op de loer. Medische zorg is er wel, maar niet voor de arme mensen waar wij mee te maken hebben; zij hebben daar geen toegang toe. Afgelopen januari ben ik eindelijk na ruim 2 jaar weer terug geweest en heb al onze families en studenten ontmoet, dat was geweldig! 

In de jaren dat wij al verbonden zijn met dit gastvrije landje en al de lieve mensen die we daar kennen hebben we meerdere noden ontdekt: 

Een van de grootste noden naast voedselhulp en hulp voor onderwijs is de medische zorg. De grote ziekenhuizen zijn in handen van de regering en daar krijgen de arme bewoners geen hulp, want die kunnen ze namelijk niet betalen. 

Na jarenlang (10x) Gambia te hebben bezocht en veel contact te hebben gehad met de plaatselijke bevolking maar ook met artsen aldaar zijn wij begonnen met het bouwen van een kleine kliniek in het dorp Jalambang: Een medische hulppost, non-profit, waar de inwoners van het dorp terecht kunnen voor de 1e medische zorg zoals: bevallingen, botbreuken, brandwonden, malaria etc. etc…dingen waar ze nu nog 8-10 km. moeten lopen en dan niet geholpen worden omdat ze dat niet kunnen betalen. Momenteel is de fundering klaar en zijn ze begonnen met het bakken van stenen.

Deze dorpskliniek zal gedragen worden door in de 1e plaats onze bijna afgestudeerde chirurg Musa, met behulp van stagiaires via zijn opleiding of die wij sponsoren; Na zijn voltooiing als chirurg zal hij een baan krijgen in een regulier ziekenhuis (voor zijn basisinkomen) maar in zijn vrije tijd als arts non-profit er zijn voor de dorpelingen. Op die manier kunnen er meer mensen toegang krijgen tot medische hulp! Onze Musa gelooft erin, en wij ook! Daarom willen wij dit project steunen en hopen op uw hulp! Voor de uitvoering van ons plan hebben wij nog ca. 15.000 euro nodig. Wij hopen dat bedrag met vereende krachten te kunnen verwerven voor dit o zo goede doel.  

Hartelijke groet, namens het bestuur Stichting ‘Friends for Brikama’ 

Arnold en Maria Meijerink en Frans en Monica Wildeboer