PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 11 december 2020

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

Houdt steeds de website in de gaten voor veranderingen in deze coronatijd

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

zaterdag 12 december 19.00 uur: 3e zondag van de Advent

Tijdens de Advent staan er twee collecteschalen achterin de kerk: één voor onze eigen parochie en één voor de Adventsactie

eucharistieviering met zang door enkele zangers. koster Piet Berkhout, voorgangers pastor Jorink en (voor de laatste keer in onze parochiekerk!!!)  pastor van der Linden

intenties:

Jan en Truus Keesom – Ligthart en om zegen over hun gezin, overleden familie Antoon en Marie Groen – Leegwater.

 

zaterdag 19 december 19.00 uur 4e zondag van de Advent

viering lector Peter Vleugel, koster Adrie Wijnker, voorganger pastor Jorink.

intenties:

Simon Wijnker en Truus Wijnker – Groot en Edwin en familie, overleden familie Petrus Schoenmaker en Elizabeth de Groot en Martinus Smit en Wilhelmina Borst.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

 

Waarland:

zondag 13 december 10.00 uur eucharistieviering voorgangers vd. Linden en Jorink.

 

Nieuwe Niedorp:

zaterdag 12 december 19.00 uur eucharistievering voorganger pastor Tilma.

 

De Noord:

zondag 13 december 10.00 uur voorganger pastor Bruin.

 

MARTHA:

De groepen 6 en 7 mogen in deze week 14 – 18 december komen kerkwerken:

A.Groen – Blom, A. Paauw – Koenis, E. Stroet – Bult, A. Slijkerman – Masteling, en J. Kruijer - Stoop, J. Schouten – Nijman, Th. Bruin – Droog, E. Ligthart – Droog

 

BLOEMEN:

In december is verzorgt groep 1 de bloemen: Elly Betjes en Trees Droog 422581.

 

LAATSTE KEER VOORGAAN VAN PASTOR VAN DER LINDEN IN DE MARTINUSKERK:

Na vele jaren voorgaan tijdens de eucharistievieringen in de Martinuskerk, wordt het zaterdag 12 december de laatste keer voor hem in de Martinuskerk. Op de dag van zijn 65 jarig priesterschap en ook nog zijn 89ste verjaardag op 11 juli 2020 ging pastor van der Linden in deze kerk voor. We zijn pastor van der Linden dankbaar voor al die tijd hier in onze parochie. eerst vele jaren samen met Theo Vertelman en nu samen met de andere voorgangers.

 

TEN SLOTTE:

Na 8 december zullen we meer weten over wel of geen vieringen met Kerstmis.

Voor wat betreft de reeds opgegeven intenties tijdens deze dagen: voor veranderingen etc. laat het weten bij het secretariaat,. Mail of anderszins.

Houdt steeds de website in de gaten voor veranderingen in deze coronatijd

 

TENSLOTTE:

Hieronder informatie over de Adventsactie; een bericht namens de pastores en nieuws vanuit de Martinusraad.

 

                                                                                              Tot de volgende week: Gerda en Tineke

 

ADVENTSPROJECT STEUN AAN MASISI, CONGO

Week 3

CAJED is een lokale niet-gouvernementele organisatie (ngo) in de regio Goma en werkt al jarenlang met kwetsbare kinderen en jongeren. Zij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 ontheemde en kwetsbare gezinnen in de gemeenten Butare en Mweso in het Masisi gebied. Daartoe is het noodzakelijk de voedselzekerheid te verbeteren. Gebrek aan voedsel maakt namelijk dat kinderen weglopen van huis, verzuimen van school, in de prostitutie terecht komen, diefstallen plegen of zich aanmelden bij gewapende groepen. Voedselzekerheid is essentieel voor de stabiliteit van het gezin en het leven van kinderen en jongeren. 

Wordt vervolgd

Steun dit project

Achterin de kerk staat een collecteschaal voor uw bijdrage maar er is ook de mogelijk tot overmaken van uw geldelijke steun:

gironummer NL89 INGB 0653 1000 00 Adventsactie Steun aan Masisi

 

KERSTMIS 2020 - Hoe wordt met Kerstmis? Een Kerstgroet per post!

Dit stukje is geschreven voordat de persconferentie is geweest op 8 december, maar het wordt wel steeds duidelijker dat er geen versoepeling plaatsvindt met Kerstmis. Maar wat doen wij met die onzekerheid, laten we die alleen gelden in onze eigen kringetje en voelen wij ons tekort gedaan. Maar die onzekerheid is ook buiten die kring. Dan denk ik aan al die mensen die in verzorgingshuizen en verpleegtehuizen verblijven en waar nu zo weinig bezoek ontvangen kan worden. Maar ook mensen die zich een isolatie hebben opgelegd of geïsoleerd zijn om het coronavirus. Ook in onze parochies zijn er mensen die zeker op deze dagen behoefte hebben aan een blijk van betrokkenheid om even uit deze zo onnatuurlijke situatie te zijn. Een kaartje kan zo’n blijk zijn, het besef dat er aan hen gedacht wordt maakt het lichter en minder onzeker.

Laten we in de pen klimmen of achter de computer om een kaart te sturen naar hen in de verzorgingshuizen: b.v. Magnushof in Schagen en de Koppeling in Nieuwe Niedorp en zij die gebonden zijn aan huis.

U weet vast wel iemand die dat op prijs stelt. Het is een kleine moeite, mar o zo gewaardeerd.

 

Namens het pastoresteam: Toon Jorink, diaken

 

VAN DE MARTINUSRAAD

Als je iets belooft (regelmatig wat laten horen) dan moet je het ook doen. Dus volgen hier enkele zaken waar we ons mee bezig houden of mee bezig gehouden hebben. Allereerst is het u vast opgevallen dat het kruis op de kerktoren al een hele tijd niet brandt. Zo’n 5 jaar geleden is de gehele bedrading vernieuwd, maar door o.a. weersinvloeden heeft de verlichting (veel) te kort goed gefunctioneerd. Reden om in contact te treden met de installateur en thans zijn afspraken gemaakt voor reparatie (voorjaar 2021) waarbij ook de verlichting van de wijzerplaat zal worden “meegenomen”. Daarop functioneert ook niet alles naar behoren. Als we het hebben over onderhoud is ook het muurtje van de poort en tuin naast de pastorie al menig keer ter sprake geweest. We dachten deze klus (opnieuw voegen) met inzet van enkele vrijwilligers en vakmensen “even” te klaren, maar bij nadere inspectie bleek dat de stenen op veel plaatsen geheel los zitten. Conclusie: volgend voorjaar de gehele bovenlaag eraf halen, de stenen afbikken en opnieuw opmetselen en voegen. Een pittig klusje.
Verder zijn in de afgelopen tijd de onderhandelingen met Liander tot het volgend jaar leggen van een leidingtracé in het kerkeland nabij de huidige hoogspanningsmasten met succes afgerond. Een klus, die veel tijd heeft gekost, maar de overeenkomst recht van opstal kan volgend jaar notarieel worden afgewerkt, waarna ook de financiële afspraken worden nagekomen. Verder houden we ons al weer bezig met de voorbereiding van de actie Kerkbalans in januari a.s. Het behoeft geen nadere uitleg dat vanwege Corona de kerkelijke inkomsten zijn teruggelopen, reden om ons met extra inzet te storten op deze actie. We hopen en vertrouwen dat u (weer) mee doet. Nadere berichten hieromtrent volgen. Tot slot nog even de vermelding dat nog steeds gezocht wordt naar versterking van het kostersgilde. Piet en Adrie zouden het geweldig vinden wanneer versterking zich zou aanmelden. Wie gaat eens met de heren praten? Wie durft? Houd verder de coronaberichten omtrent vieringen in de gaten. Tot een volgende: Van de Martinusraad.

Met vriendelijke groet, Namens de Martinusraad, Hans Glas - voorzitter