PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 11 maart 2022

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

pastores: Gerard Remmers 06 51553475 – Toon Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

De Mariakapel is dagelijks geopend

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

Zaterdag 12 maart 19.00:

2e zondag veertigdagentijd

Eucharistieviering met zang door Gemengd Koor, lector Peter Vleugel, voorganger pater Remmers.

Na afloop koffiedrinken.

Intenties:

Theodora Louisa Bruin – van den Bosch en Gerardus Bruin en Petrus Mooij, Martien van der Eng, Jacobus en Margaretha Ursem – Wit en hun zoon Nico, Jan en Corry Jong – Meijer, Cor en Corrie Vriend – Tromp, John van Kempen, Jan Wit en Krissy, Cor Smit en familie Smit – Burgmeijer, Jan van Diepen en om zegen over zijn gezin, Marguerite Schouten – Aronds.

 

Zaterdag 19 maart 19.00 uur:

Viering, lector Anneke Bruin, voorganger pastor Jorink.

intenties:

Simon Wijnker en Truus Wijnker – Groot en Edwin en familie, Bertus en Edith Spaansen en om zegen over ons gezin.

 

Woensdag 23 maart 19.15 uur viering in Maria Mater;

(nog geen) intenties:

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

Zondag 13 maart 10.00 uur:

Eucharistieviering, voorganger pastor Remmers

 

Nieuwe Niedorp:

Zondag 13 maart 10.00 uur eucharistieviering met de Zonnezangertjes, viering van vergeving voorgangers pastores Georges en Jorink

 

De Noord:

Zondag 13 maart 10.00 uur eucharistieviering Ritmisch koor, voorganger pastor Tilma.

 

VIERINGEN IN MARIA MATER

De eerstvolgende viering is op woensdag 23 maart om 19.15 uur. In april woensdag 20 april 19.15 uur.

U bent van harte welkom

 

BLOEMEN:

In de maand maart zullen Lisette Kruijer en Anneke Bruin zorg dragen voor de bloemen.

 

MARTHA:

De eerstvolgende keer voor Martha is in de week van 21 – 25 maart

 

TENSLOTTE:

Hieronder nieuws vanuit de Martinusraad, de werkgroep Kerkbijdrage en van het Dekenaat.

 

Gerda en Tineke.

 

VAN DE MARTINUSRAAD

Onze Martinusparochie trekt zich ook het lot aan van alle ellende in Oekraïne

Vorige week zijn de inwoners van ’t Veld, Zijdewind, De Weel, Moerbeek e.o. middels een huis-aan huis schrijven op de hoogte gebracht van de situatie in Oekraïne en wat wij kunnen bijdragen om het verschrikkelijke leed aldaar (enigszins) te verzachten. Wij verwijzen u naar dit schrijven en op dit moment  is de actie tot inzameling van goederen reeds in volle gang. Deze duurt nog t/m zaterdag 12 maart a.s. Nu reeds durven wij te stellen, dat onze gemeenschap zich weer geweldig manifesteert door ruimhartig goederen bij de kerk af te leveren. Heel veel dank daarvoor.

Wat u wellicht gemist heeft is de mogelijkheid om hierin eventueel financieel bij te dragen. Dit aspect hebben wij feitelijk bewust niet vermeld, omdat er mogelijkheden (Giro555) genoeg zijn om hieraan mee te doen. MAAR…..nu doet zich een situatie voor waarbij het voor ons ook heel nuttig zou zijn om over financiën te beschikken.

Uitleg:  In de dagelijkse telefonische contacten met onze plaatselijke Poolse familie, kregen zij de schrijnende situatie te horen dat Oekraïense mannen, die zich bij het leger hadden aangesloten, weliswaar van een geweer worden voorzien en als ze geluk hebben ook nog van een helm, maar aan verdere legeruitrusting ontbreekt het volledig. Dit betekent dus dat deze mannen “in hun dagelijkse kloffie” het gevecht moeten aangaan. Wij willen deze dappere mannen helpen, al zouden wij het geld eigenlijk veel liever voor andere dringende zaken willen gebruiken. Hoe kan dit? Er zijn contacten met een Dump Store waarbij deze – tegen gunstige financiële condities- voor tenminste 100 vrijwilligers (tweedehands) legerkleding beschikbaar stellen. We spreken dan over een bedrag van € 1.000,00. Daar willen we voor gaan. In de Mariakapel zal hiervoor (om veiligheidsredenen achter het hekwerk) een weekje de kaarsen bus worden gebruikt, waarin u uw bijdrage kunt deponeren. De eerste donateurs hebben zich reeds gemeld en daardoor zijn we optimistisch. Alvast hartelijk dank en we houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groet, Namens de Martinusraad, Hans Glas

 

KERKBIJDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT 2022

Inmiddels zijn alle incasso- en toegezegde bedragen voor de kerkbijdragen 2022 geteld.

Het voorlopige resultaat voor de actie kerkbalans 2022 is € 27.818,44. Het resultaat over 2021 was € 28.268,69. Mocht u de envelop nog thuis hebben liggen, dan kunt u deze langsbrengen op Rijdersstraat 91. Als u geen envelop heeft ontvangen en toch iets wilt bijdragen dan kunt u altijd een bedrag overmaken naar NL94 RABO 0377 6025 82 t.n.v. R.K.Parochie van de H. Martinus te ’t Veld.

Onze hartelijke dank voor al uw bijdragen!

Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was dit niet gelukt

Werkgroep Kerkbijdragen

 

NIEUWS VANUIT ONS DEKENAAT

Dit voorjaar op 26 maart aanstaande, hopen we jou, hoe jong of oud je ook bent, welkom te heten op de eerste familiezondag vanuit dekenaat Schagen.

Tijdens deze familiezondag, in de Christoforuskerk in Schagen, is er extra aandacht voor ontmoeting en geloofsvragen voor alle leeftijdsgroepen en dus voor jou!

Wat kun je verwachten?

Een middag vol verdieping en gezelligheid en natuurlijk sluiten we af met een heerlijke maaltijd (die je zelf meebrengt.

Deken Iván en pastoor Tilma omringd door vrijwilligers vanuit de hele Noordkop nodigen je uit.

Geïnteresseerd? familie.zondagen@gmail.com een flyertje met info ligt achter in de kerk voor je klaar.