PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 12 JUNI 2020

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Sylvia Droog 0641423578, Anita Messelaar 0620915051, Els Beemsterboer 06 34956504

 

ANDERE TIJDEN IN DEZE CORONADAGEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is in ieder geval op maandagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

AANDACHT VOOR ELKAAR:

De berichten zijn dat de bezoekregelingen voor de diverse verpleeg- en zorginstellingen iets soepeler gaan worden, maar nog altijd blijft van kracht dat aandacht voor elkaar een van de belangrijkste dingen blijft. Op welke manier dan ook.

 

VIER MET ONS MEE! livestream viering in de Vijfhoek

Eenmaal in de veertien dagen zal er een livestream worden uitgezonden vanuit de H. Hartkerk in De Noord; de eerstvolgende vanuit deze kerk is op 14 juni en op zondag 28 juni.

De pastores van de Vijfhoek nodigen u uit om deze te volgen via internet.

De viering begint om 10:00u.De livestream vindt u via de website www.heilighartdenoord.nl

of via www.youtube.com/channel/UCqHx76cu8RR-ToIO8NLWawg

 

De vieringen kunt u meemaken via de televisie op KRORKK of via de uitzendingen op RTV NH.

Via het YouTube kanaal zijn diverse uitzendingen te volgen van de parochies Jacobus de Meerdere-Tuitjenhorn, Heilig Hartkerk-De Noord, Kloosterkerk-Nieuwe Niedorp en via Facebook de Wulfram-Waarland

 

Tijdens de vieringen zullen her en der intenties van onze Martinusparochie worden gelezen

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK

Naar verwachting mag er vanaf 4 juli weer gevierd worden in onze kerk. Wel met inachtneming, van de regels van het RIVM, Het hervatten van de vieringen vraagt ook van u de nodige aandacht. De regels die voor de kerken gelden hebt u vorige week in het stukje van pastor Tilma kunnen lezen. Misschien ten overvloede maar wij plaatsen het hier nogmaals voor u.

1.     Aanmelden          Iedereen die mee wil vieren in de kerk, moet zich bij de deur aanmelden.

                            Dit kost enige tijd. Kom daarom een paar minuutjes eerder.

                            Uw naam en telefoonnummer wordt genoteerd.

                            Op deze manier houden we bij hoeveel mensen er in de kerk aanwezig zijn.

2.     Gezondheid         Wij gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft.

3.     Hygiëne               Bij de ingang van de kerk zijn desinfectie middelen aanwezig.

                            U wordt gevraagd om bij binnenkomst uw handen te reinigen.

4.     Plaatsen              In de kerk wordt aangegeven waar u kunt gaan zitten.

                            Daarbij geldt de anderhalve meter afstand.

                             Personen uit één huishouden kunnen uiteraard wel naast elkaar zitten.

                            Zorg in dat geval voor voldoende afstand met uw buren.

5.     Communie           Voor de communie komt u in één rij naar voren.

                            Ook in de rij houden we anderhalve meter afstand van elkaar.

                            Neem zelf een klein flesje desinfecterende gel mee om uw handen te
                            reinigen vóór het ontvangen van de communie.

                            U ontvangt de communie van achter een scherm.

                            Communie op de tong kan helaas niet.

6.     Zingen                 Omdat zingen mogelijk verspreiding van het virus in de hand werkt,

                            zullen we nog niet samen zingen. Er zal ook geen koorzang zijn.

                            Dit is een groot gemis.

                            We zoeken naar andere manieren om de vieringen muzikaal in te vullen.

7.     Intentieboek         Voorlopig is het intentieboek uit de Mariakapel weggehaald. –

                            Dit doen we om contactbesmetting te voorkomen.

 

TENSLOTTE: HET LUIDEN VAN DE KLOK VAN ONZE MARTINUS

Wanneer de klok luidt weten we hoe laat het is, het hele of het halve uur, naar gelang de slagen. ’s zaterdags op zondag meestal om ons te laten weten dat er een viering in de kerk is. Bij een doop, een huwelijk wordt er altijd geluid. Wanneer de klok om drie uur ’s middags luidt weet men: er is iemand uit onze gemeenschap overleden.

De laatste weken hoort u de klok ook wel eens op een heel vreemd tijdstip, dit doen wij dan om degene die is overleden en naar haar of zijn laatste rustplaats wordt gebracht, uit te luiden.

Wij doen dit uit respect en medeleven voor de overledene maar ook voor de familie, buren, vrienden en bekenden.

 

Mocht er nieuws zijn dan kunt u dat zien op de website van de Martinusparochie ‘t Veld.

U kunt de website bereiken via: home.kpn.nl/a.ruiter41/martinusweb/index.htm

Of gewoon door Martinusparochie ’t Veld in te tikken via Google of Explorer.

 

Hieronder nog een artikel van de Martinusraad

 

“Houdt afstand maar houdt en verlies elkaar niet uit het oog.”

 

                                                                                              Tot de volgende keer: Gerda en Tineke

 

 

VAN DE MARTINUSRAAD

Het is ons voornemen om in het vervolg alle geïnteresseerden wat meer op de hoogte te brengen/te houden van hetgeen ons bestuur bezig houdt rondom onze Martinuskerk. Daarom zult u bij het kerkelijk nieuws regelmatig deze rubriek aantreffen. De Martinusraad kunt u zien als een soort dagelijks bestuur van de kerk en bestaat uit 6 enthousiaste personen met adviserende pastores, die hun best doen alles naar beste weten en kunnen te regelen. We hebben vanwege de huidige coronaperiode qua vergaderen even “pas op de plaats” moeten maken, maar vorige week is er toch weer vergaderd, met inachtneming van de geldende 1,5 meter regeling. Het voert te ver om al het besprokene reeds in deze rubriek te vermelden, maar laat ik eerst beginnen met wat personele zaken. We hebben bestuurlijk te maken met een volle ziekenboeg; secretaris Marianne Meijering is lelijk ten val gekomen met de fiets en heeft daarbij haar schouder ernstig ontwricht, terwijl onderhoudsman Jan de Graaf bij het ophangen van de markiezen bij de pastorie zeer ongelukkig ten val kwam en daarbij maar liefst 5 ribben brak. Voor beiden helaas een lange herstelperiode en we wensen ze daarbij veel sterkte toe.

Had ik het bovenstaand nog over secretaris Marianne; dat is zij nu niet meer. Marianne heeft te kennen gegeven dat zij na een verblijf van ongeveer 10 jaar in verschillende (kerkelijke) clubjes haar werk graag aan een ander wil overdragen. Zij had daarbij ook reeds voor een opvolgster gezorgd en in de persoon van Tineke Hand, een overbekend iemand op de pastorie. Dus Tineke zal vanaf heden het secretariaat voor haar rekening nemen. Marianne heel veel dank voor je geweldige inzet al die jaren voor de Martinus en Tineke, van harte welkom in ons bestuur en op een goede samenwerking rekenen we sowieso.

Bij deze toch ook nog even de melding dat we nog steeds op zoektocht zijn voor aanvulling van ons kostersgilde. Zoals u weet hebben we Piet en Adrie nog actief in deze functie, maar zij willen het koppel graag weer uitbreiden naar 4. Dus belangstelling? Neem graag contact op. Van koster Annie willen we na deze coronaperiode afscheid nemen.

Tot slot nog even de coronaperikelen rondom de weer openstelling van de kerk. Er vindt momenteel op allerlei fronten overleg plaats om het kerkbezoek ook in onze kerk weer mogelijk te maken. We doen er -in goed overleg met de pastores- alles aan om bezoek straks weer mogelijk te maken. Een en ander zal leiden tot het door bezoekers moeten verrichten van wat “bijzondere” handelingen bij binnenkomen van en verblijf in de kerk, maar dat moeten we er maar voor over hebben. Nadere berichten graag in de gaten houden.

 

Tot een volgende “Van de Martinusraad”.

Met vriendelijk groet,                                                                                                                            

 

Namens de raad – Hans Glas, voorzitter