PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 13 DECEMBER 2019

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Sylvia Droog 0641423578, Anita Messelaar 0620915051.

 

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT:

vrijdagmorgen en maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

 

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

 

zaterdag 14 december 20.00 uur kerstconcert in Martinuskerk

 

woensdag 18 december GEEN viering in Maria Mater

 

zaterdag 21 december:

15.00 uur doopviering Vieve de Graaf

19.00 uur: eucharistieviering met volkszang, lector Peter Vleugel, voorganger pastor Tilma.

intenties:

Ab Oorthuis en Corry Oorthuis – Jukes, Jan Keesom en Truus Keesom – Ligthart en om zegen over hun gezin, Annie Duineveld, voor alle overleden parochianen.

 

KERSTMIS 2019 IN DE MARTINUSKERK:

Het lijkt nog wat vroeg, Sinterklaas en zijn helpers zijn nog volop in de weer en nemen een dezer dagen afscheid van Nederland voor weer een heel jaar, maar toch nu de tijden voor de vieringen met de kerst en vooral met de daarbij reeds opgegeven intenties. Mocht u een intentie willen wijzigen, geef dit dan door aan het secretariaat op de bekende tijden of via het emailadres. De laatste Heraut van het jaar 2019 verschijnt op vrijdag 20 december, dus wijzigingen van ná die datum staan dan niet meer in de Heraut.

 

Kerstavond dinsdag 24 december:

16.00 uur kerstviering in Maria Mater

eucharistieviering met zang door de Veldrakkers, voorganger pastor Moltzer.

intenties:

Jan Keesom en Truus Keesom – Ligthart en om zegen over hun gezin, Jaap en Jo Kramer – van Baarsen en Cor en Frida, Jan Wijnker en Trien Wijnker – Bruin en Gerard en Alex en Natasja en Joyce en overleden familie Wijnker – Bruin, Rem Deken, Jacobus en Margaretha Ursem – Wit en hun zoon Nico, Johan Poland en overleden familie, Jan Wit en Krissy, overleden familie Petrus Schoenmaker en Elizabeth de Groot en Martinus Smit en Wilhelmina Borst, Gert en Ton en Hans Groen en overleden familie Groen – Leegwater.

 

20.30 uur kerstviering in de Martinuskerk:

viering met zang door de Veldrakkers en Interamvo, voorganger pastor Bruin.

Twee collectes, één voor de Martinusparochie en de tweede collecte voor het Adventsproject.

intenties:

Annie Bos – Jong, Theodora Louisa Bruin – van den Bosch en Gerardus Bruin en Petrus Mooij, Simon Wijnker en Truus Wijnker Groot en Edwin en familie, Jan en Truus Keesom – Ligthart en om zegen over hun gezin, Martha Ursem – Groot, Dirk Dekker, Tini Groenland – Dekker ‘juf Tini’, overledenen familie Veldman – Perrin, familie Kramer – Besteman en Bart Bruin en Alies Bruin – Kramer, Evert Arends en om zegen over zijn gezin, Andries Ligthart en Marie Ligthart – Broersen en André, overleden ouders Klaas Groot en Ans Groot – Buis en zegen over hun gezin, Dina Bierman – Smit, Jan Jaspers en Fita Jaspers – Bakker, Petrus Jong en Anna Maria Jong – de Jong en overleden familie, Ine Gooijer – Gooijer, Afra Bakker – de Boer en overleden ouders Bakker – Dekker en de Boer - Wester en familie, Ria Rood – Moras, Nic Hand en Nel Hand – Groot en overleden familie, Aad Dekker en Willem Bakker en overleden familie, Joop Ligthart, Truus Moras – Konijn, Alie Moras – van der Fluit, Martien van der Eng, Piet en Sandra en Kees Burger, Cor en Willem Leegwater, Frans en Ali Seignette – Sombroek en Nico, Theo Kolken, Jaap van der Fluit, overleden familie Goudsblom – Kamper, Bertus en Edith Spaansen en Gerard, Joost Groen en zegen over zijn gezin, Cor Smit en overleden familie Smit – Burgmeijer, Jan en Truus Ligthart – Huiberts, Jan Wit en Riet Wit – van Stralen en families Wit en van Stralen en Margareth Vermeer, Jos Broersen, Isabel Hand, Jan en Tiny Borst, Willem en Nel Jorink en Corry Jorink.

 

1ste Kerstdag woensdag 25 december 11.30 uur:

eucharistieviering met zang door het Gemengd koor, lector Anneke Bruin, voorganger pastor van der Linden.

Twee collectes, één voor de Martinusparochie en de tweede collecte voor het Adventsproject.

intenties:

John van Kempen, Jan van Diepen en om zegen over zijn gezin, Rein en Lia van Wel – Weel, Nic Blom.

 

2e Kerstdag donderdag 26 december 11.00 uur:

viering met medewerking van fanfare Samen Voorwaarts, lector Peter Vleugel, voorganger pastor Bruin.

intenties:

Voor levende en overleden leden van “Samen Voorwaarts”, Carolina Laan – Biersteker en om zegen voor haar gezin.

 

zaterdag 28 december 19.00 uur:

Eucharistieviering, lector Hans Glas, voorganger pastor Tilma:

er zijn nog geen intenties.

 

dinsdag 31 december Oudjaar 17.00 uur:

Eucharistieviering met zang door het Gemengd Koor, lector Theo Wijnker, voorganger pastor Tilma.

er zijn nog geen intenties.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEDORP EN DE NOORD:

WAARLAND:

zaterdag 14 december 19.00 uur eucharistieviering met ritmisch koor voorgangers pastores Tilma en Bruin

 

NIEUWE NIEDORP:

zondag 15 december 10.00 uur voorganger mw. Wildeboer.

 

DE NOORD:

zondag 15 december 10.00 uur voorganger pastor Bruin

 

OPGEVEN INTENTIES VOOR HET JAAR 2020:

Intenties voor het jaar 2020 kunt u opgeven via ons emailadres martinus.tveld@gmail.com telefonisch tijdens de openingsuren van het secretariaat maandagmorgen en vrijdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur of via een briefje in de brievenbus van de pastorie.

 

BLOEMENGROEP:

In december worden de bloemen in onze Martinus verzorgd door groep 2: Ingrid de Boer 420260.

De bloemversiering tijdens de feestelijke dagen zal door de diverse groepen verzorgd worden.

 

MARTHA:

Nà het kerstconcert van Interamvo, zo in de week van 16 – 20 december mag groep 2 komen kerkwerken. Graag in overleg met de mensen van de bloemengroepen.

ADVENTSPROJECT 2019 - OEGANDA – REGIO KAYUNGA

Van 24 april tot 3 mei 2020 zullen 13 jongeren, waarvan 9 uit Heerhugowaard-de Noord voor 10 dagen naar Oeganda (Afrika) reizen om daar het BUVAD-project te ondersteunen. BUVAD staat voor Butakoola Village Association for Development. Het BUVAD-project helpt de lokale bevolking in Oeganda met het bouwen van watertanks, sanitair-, school- en dorpsgebouwen door middel van plastic waterflessen. Het project wordt aangeboden door IBO-Nederland en wordt al een aantal jaar met succes uitgevoerd.

Het team zal gedurende 10 dagen de plastic flessen ophalen, met zand vullen, aan elkaar verbinden en afwerken met cement, om op deze manier een steentje bij te dragen aan het toegewezen project. Dit project zal in deze periode in zijn geheel worden afgemaakt.

De MOV-missiewerkgroep steunt dit project van harte. Het geld wordt rechtstreeks besteed aan dit project. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen!

 

TENSLOTTE 1: - KERSTVERHAAL MET INTERAMVO EN UNICIAAL

Deze zaterdag 14 december belooft een bijzondere avond te worden, want om 20.00 uur zullen de koren Interamvo en Uniciaal, onder leiding van Dick Opdam, het kerstverhaal uitvoeren. Veel mensen hebben hieraan meegewerkt om een en ander voor vanavond in goede banen te leiden. Allemaal van harte welkom in onze Martinus.

 

TENSLOTTE 2:

Hieronder nog een stukje van pastor Jorink

tot een volgende keer, Gerda en Tineke

Op naar Kerstmis.

We zijn nu halverwege de Advent: Gaudate; Verheugd u, zo gaan we op weg naar Kerstmis. Thuis, de kerststal en boom al gezet, voorbereidingen getroffen voor de dagen van Kerstmis, maar heeft u ook voorbereidingen getroffen voor uzelf. Bent u bereid ook dit jaar opnieuw dat kleine Kind te ontvangen in u. bereid om een ommekeer te maken, om echt opnieuw te mogen beginnen.

De liturgische kleur van deze dag laat al zien dat er iets moois en iets goed komt: de paarse kleur van de Advent is vermengd met de witte kleur van Kerst: roze. In vele kerken is deze kleur niet voorhanden, zover ik het weet, alleen in Nieuwe Niedorp is er een roze kazuifel. Dat betekent dat we dan toch voor de paarse kleur gaan van inkeer en bezinning. Het openingslied van deze viering is Gaudate: Verheugd u. Een van de kerkelijke tradities is dat het Kind in de kribbe van de kerststal wordt gezegend op deze zondag. We mogen ons verheugen op Kerstmis, de dag waarop wij vieren dat God zijn Zoon zond naar ons op aarde. Niet in een paleis, niet als een gevestigde koning maar ergens achteraf, juist onder de minste van de bevolking: herders. Zij stelden zich open voor dit Kind. Namen het zoals het kwam, door angst en verbazing heen. Zij maakten een ommekeer in hun leven, zij zagen dat dit een bijzonder Kind moest zijn dat onthaald werd door een schare van engelen. Mogen ook wij dit Kind ook dit jaar onthalen in ons leven, in ons huis.

 

Hoe is het met je?

Dit is de vraag die ik de afgelopen tijd heel veel gesteld heb gekregen. Al vanaf eind juli gaat het matig. De klachten blijven aan en een echte oplossing is er nog steeds niet. Het zijn tot nu toe vele therapieën geweest, maar geen heeft dat resultaat gegeven waardoor ik me weer top fit voel.

De afgelopen maanden, vanaf half oktober,  heb ik mijn werkzaamheden langzaam opgepakt. Ik werk een aantal uren op een dag en merkt dat dat mij heel veel voldoening geeft en nieuwe energie, iets waaraan het mij ontbreekt. Ik hoop dit geleidelijk aan verder te kunnen uitbreiden.

Ik ben heel blij dat mijn college de gaten die vielen, hebben ingevuld en opgelost. Ik ben hen daar heel dankbaar voor.

 

Toon Jorink, diaken