PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 13 MAART 2020

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Sylvia Droog 0641423578, Anita Messelaar 0620915051.

 

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT:

vrijdagmorgen en maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

 

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

 

woensdag 11 maart 19.15 uur viering in Maria Mater:

intenties:

Rem Deken, Jacobus en Margaretha Ursem – Wit en hun zoon Nico.

 

zaterdag 14 maart 19.00 uur:

Eucharistieviering met Gemengd koot, lector Anneke Bruin, voorganger pastor Tilma. Na afloop wordt er koffie en thee geschonken door de MOV, uw vrijwillige bijdrage is bestemd voor het Vastenactieproject in Senegal.

intenties:

Annie Duineveld, Simon Wijnker en Truus Wijnker – Groot en Edwin en familie, Jan en Corry Jong – Meijer, Cor en Corrie Vriend – Tromp, Jan Wit en Krissy, Maria Jong, Jan van Diepen en om zegen over zijn gezin, John van Kempen.

 

woensdag 18 maart 19.15 uur viering in Maria Mater:

intenties:

Overleden families Petrus Schoenmaker en Elizabeth de Groot en Martinus Smit en Wilhelmina Borst.

 

zaterdag 21 maart 19.00:

Viering met volkszang, lector Theo Wijnker, voorganger pastor Bruin.

intenties:

Ab Oorthuis en Corry Oorthuis – Jukes, familie Kramer – Besteman en Alies en Bart Bruin, Bertus en Edith Spaansen en Gerard.

 

woensdag 25 maart 19.15 uur viering in Maria Mater:

er zijn nog geen intenties.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEDORP EN DE NOORD:

WAARLAND:

zaterdag 14 maart 19.00 uur eucharistieviering met Gemengd koot voorganger pastor Vlaar.

 

NIEUWE NIEDORP:

zondag 15 maart 10.00 uur eucharistie met de Zonnezangers, viering van vergeving voorgangers pastores Vlaar en Jorink.

 

DE NOORD:

zondag 15 maart 10.00 uur viering voor en door de jeugd voorganger pastor Bruin.

 

BLOEMENGROEP:

In de maand maart verzorgt groep 4 de bloemen in onze Martinus: Lisette Kruijer 06 252 215 27 en Anneke Bruin

 

MARTHA:

Even geen werk voor Martha, maar in de week van 30 maart tot 3 april is groep 6-7 aan de beurt.

 

OVERLEDEN:

Vrijdag 6 maart is op 83 jarige leeftijd overleden mw. Joop Stadegaard – Bruyn. Afgelopen woensdag was de avondwake in onze Martinuskerk, het gebouw waar ze al zovele jaren heeft “gekerkt en gewerkt”. Een In Memoriam volgt.

 

SOEPMAALTIJDEN TIJDENS DE VEERTIGDAGENTIJD:

De soepenmaaltijd in de Marinxschool op woensdag 25 maart a.s. Inloop vanaf 17.30 uur. Wij steunen het project scholenopbouw Niafrang Senegal Vorig jaar hebben we actie gevoerd voor de verdieping van de waterput. Dit is voor het regenseizoen gerealiseerd, zodat de kinderen en leerkrachten de put met helder drinkwater konden gebruiken. Water is tenslotte de eerste levensbehoefte. Dit jaar is de opbrengst voor de bouw van een kleuterklas. De kleuters hebben nog geen vast verblijf. Gedacht werd aan aanpassing van het bovenste gedeelte van het middengebouw. Echter, een Franse organisatie heeft laptops gesponsord en die zijn geplaatst op deze plek; het moest een veilige  en stofvrije ruimte zijn. Zowel de leerlingen als ouders krijgen hierop les om zo hun toekomst te verbreden. Dus moesten de kleuters een ander onderkomen hebben. Om de kleuters bij de school te betrekken, wordt een kleuterklas aangebouwd.

U bent van harte welkom op woensdag 25 maart a.s. Door vrijwilligers worden er diverse heerlijke soepen, ook vegetarische, gemaakt. Brood en fruit is aanwezig. Tijdens de maaltijd is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage ter ondersteuning van het project te doen.

U kunt u aanmelden bij tinekehand@hotmail.com tel 06 54696452

Tineke Hand en Marianne Meijering, MOV ’t Veld

 

TENSLOTTTE:

Hieronder een artikel over de Veertigdagentijd en slotartikel over 100 jaar Wulfram Waarland.

 

Gerda en Tineke

 

WAAROM 40 DAGEN?

We bereiden ons voor op Pasen: het feest van nieuw Leven, van vernieuwing en verzoening. Gods kracht stelt ons daartoe in staat. In Jezus vinden we daarvoor de bron. Jezus geeft ook het voorbeeld van 40 dagen voorbereiding. Voordat Hij rondtrok en de blijde boodschap verkondigde, trok Hij zich 40 dagen terug in de woestijn. Die keuze sluit aan bij de geschiedenis van het volk Israël. Toen dat volk immers uit Egypte wegging, trok het 40 jaar lang door de woestijn op weg naar het beloofde land. Voor deze bijdrage ging ik op zoek naar de betekenis van het getal 40. Het getal 40 komt vaker terug in Bijbelse verhalen. Als je die verhalen naast elkaar legt, dan zien we dat het getal 40 te maken heeft met inkeer en vernieuwing. In het verhaal van Noach, bijvoorbeeld, regent het 40 dagen en nachten. Het water uit de hemel spoelt de aarde weer schoon en zorgt voor een nieuw begin. Gedurende een periode van 40 jaar of 40 dagen worden mensen op de proef gesteld en krijgen ze de mogelijkheid om te groeien in wie ze zijn, in waartoe ze zijn geroepen. Dat geldt voor het volk dat 40 jaar in de woestijn rondtrekt, maar ook voor de inwoners van Ninevé die van Jona 40 dagen de tijd krijgen om hun leven om te gooien. Wat ik niet wist, was dat het leven van Mozes in te delen is in drie periodes van 40 jaar. Volgens de Bijbel werd hij 120 jaar oud. De laatste 40 daarvan trok hij met het volk Israël door de woestijn. Maar mijn aandacht viel vooral op de middelste periode. In die tijd verbleef hij ook in de woestijn, bij zijn schoonfamilie in Midjan. Opgegroeid als een Egyptische prins, leerde hij daar het vak van herder. Dat is een boeiend groeiproces: van leiderschap met wereldlijk gezag, naar leiderschap naar het beeld van de goede Herder! Misschien iets voor ons om bij stil te staan in deze 40 dagentijd. Welk groeiproces maken wij door? Laten we ons vormen naar Gods beeld en gelijkenis? Een ander verhaal dat mij aanspreekt is het verhaal van Elia. Deze profeet zit er op gegeven moment helemaal doorheen. Ook profeten kunnen soms een burn-out hebben! Op dat moment komt er een engel die hem weer bij de les brengt. Bovendien geeft de engel hem te eten en te drinken. Daar sterkt Elia weer van aan. Hij hervindt zijn energie en reist vervolgens te voet 40 dagen en nachten naar de berg Horeb. Daar heeft hij een geweldige Godservaring, die hem weer richting geeft in zijn leven. Gesterkt door voedsel uit de hemel, vindt hij vernieuwing en perspectief. Wist u trouwens dat we na Pasen ook een veertigdagentijd hebben? Van Pasen tot Hemelvaart is precies 40 dagen. Ook dat gaat terug op de Bijbel. Na de verrijzenis bleef Jezus 40 dagen aan zijn leerlingen verschijnen, voordat hij terugging naar de hemel.

Het getal 40 staat symbool voor het gehele mensenleven. Om vernieuwing, verdieping en richting te vinden, zijn daarvoor periodes van groei nodig. De veertigdagentijd biedt ons daarvoor ieder jaar de kans. Een tijd van gedeeltelijke quarantaine, van zuivering en het overwinnen van ongezonde invloeden in ons bestaan. Een tijd van groei als mens, als gelovige, als kind van God.

Pastoor Tilma

 

EN TOT SLOT….

Aan alles komt een eind, zo ook aan feestvieren.

Het feest rondom het 100- jarig bestaan van de H. Wulframparochie wordt zondag 22 maart om 10.00 uur, afgesloten met een bijzondere H. Wulframviering. Ik durf wel te zeggen een hele bijzondere viering.

Met als thema: Vroeger, Heden en Toekomst. Er zijn diverse vrijwilligers achter de schermen, druk in de weer om van deze slotviering als een heel bijzondere viering te maken. In deze viering word er op een bijzondere wijze stil gestaan over het Vroeger, Heden en de Toekomst van de H Wulframparochie.

Dit gaat gepaard met een lach en een traan. De muzikale ondersteuning is door de Waarlandse  H. Wulframkoren, t.w. Kinder-, Ritmisch- en Gemengd Koor. In deze viering willen wij speciaal alle vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet in de afgelopen jaren en hopende op hun inzet in de toekomst. Maar natuurlijk is  iedereen van harte welkom om samen met ons bij deze bijzondere

H. Wulframviering aanwezig te zijn. Na de afloop van de viering kunt u nog gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie/thee. Want… samen kerk, maakt samen sterk.

Namens de organisatie, Doret Dekker.