PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 13 MEI 2022

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

pastores: Gerard Remmers 06 51553475 – Toon Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 06 20915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

De Mariakapel is dagelijks geopend

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK.

 

Zaterdag 14 mei 19.00 uur:

Eucharistieviering, lector Anneke Bruin, voorganger pater Remmers.

Intenties:

John van Kempen, Bertus en Edith Spaansen en zegen over ons gezin

 

Zondag 15 mei 11.00 uur: 1ste Communie

Eucharistieviering waarin 15 kinderen hun 1ste Communie doen.

Voorgangers pastores Remmers en Jorink.

Intenties:

Isabel Hand, Theo Kolken

 

Maandag 16 mei 19.00 uur:

Mariaviering

 

Zaterdag 21 mei 19.00 uur:

Viering, lector Peter Vleugel, voorganger pastor Steuring.

intenties:

Simon Wijnker en Truus Wijnker – Groot en Edwin en familie, Aad Dekker en Willem Bakker en overleden familie.

 

VIERINGEN IN MARIA MATER

De eerstvolgende vieringen is op woensdag 25 mei 19.15 uur

U bent van harte welkom.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

Zaterdag 14 mei 19.00 uur viering met Gemengd koor voorganger pastor Jorink.

Maandag 16 mei 19.00 uur Marialof

 

Nieuwe Niedorp:

Geen viering

 

De Noord:

Zondag 15 mei 09.30 uur Vormselviering.

 

BLOEMEN:

Deze meimaand worden de bloemen verzorgd door Carolien Steenman, Anita Messelaar en Ingrid de Boer.

 

MARTHA:

Martha mag in de pauzestand en in de maand juni mogen ze weer aan het werk.

 

TENSLOTTE:

Zondag vieren we dat er meisjes en jongens hun 1ste Communie gaan doen. Zullen we weer gaan vlaggen???!!!

Hieronder nog een artikel van pater Remmers over meimaand Mariamaand.

 

                                                                                   Gerda en Tineke.

 

MEIMAAND MARIAMAAND:

Vanouds is de meimaand speciaal gewijd aan Maria. Waarom dat zo is weet ik niet. Het enige dat ik heb kunnen vinden is dat dit al in de middeleeuwen het geval was. En wel in Italië. Voor heel veel katholieken heeft Maria een bijzondere betekenis. Maria is iemand bij wie wij gemakkelijk een kaarsje aan steken, iemand wiens voorspraak wij vaak vragen. Een persoon in wie wij veel vertrouwen hebben. In protestantse kringen heerste vroeger nogal wat weestand tegen Maria. Men  vond, en misschien niet helemaal onterecht, dat katholieken zoveel aandacht aan Maria schonken, dat God zelf op de achtergrond raakte. Maar in de jaren zestig van de vorige eeuw raakte alles op de schop. Ook Maria verloor haar grote rol binnen de katholieke kerk. Stond er vroeger in elke katholieke huiskamer wel een beeld van Maria, later moest je Maria met een lantaarntje zoeken. Maria verdween naar zolder en naar rommelmarkten. Het leek het definitieve einde van de Mariadevotie in Nederland. Maar op de een of andere manier liet Maria zich niet zomaar op zij zetten. Bedevaartplaatsen als Lourdes en Fatima bloeien weer als vanouds. En ook dichterbij trekt Heiloo ook weer volop gelovigen. En ook bij onze reformatorische broeders en zusters is er meer aandacht voor Maria gekomen. Het merkwaardige feit doet zich voor, dat er steeds minder kerken zijn, dat intussen meer als de helft van Nederland zich niet meer rekent tot een kerkgenootschap, het aantal Mariakapellen nog steeds groeit. En in elke kapel die aan Maria gewijd is, branden altijd kaarsen of waxinelichtjes. Ook in de Vijfhoek schenken we aandacht aan Maria. Juist ook in de meimaand. In verschillende van onze kerken wordt weer wekelijks een Rozenhoedje gebeden of een Mariaviering gehouden. In Waarland is er een oude traditie in ere hersteld. We vieren sinds vorig jaar weer een echt Marialof. Dit jaar op 16 mei om 19.00 uur in de Wulframkerk. De focusgroep heeft dit jaar het initiatief genomen om een fietstocht te organiseren langs alle kerken van de Vijfhoek en bij elke kerk stil te staan bij de afbeelding van Maria, of de Mariakapel aldaar. Deze fietstocht vindt plaats op zondag 29 mei. Er wordt gestart en weggezonden vanuit de kerk van Nieuwe Niedorp (de enige van onze kerken die aan Maria is toegewijd). Om half een is de start en we hopen dat veel parochianen mee zullen fietsen (U mag natuurlijk ook met de auto).

Maria kan voor iedereen betekenis hebben (of krijgen). Of je nu kerkbetrokken bent of randkerkelijk, katholiek of van een ander of geen kerkgenootschap lid bent. Of je nu jong of oud bent. Allemaal hebben we wel eens behoefte aan troost of een steuntje in de rug. Maria kan dat voor ons zijn. Misschien zien we u in het lof in Waarland of bij de fietstocht rond onze kerken. En anders…. Steek gerust eens een lichtje op bij Maria. De meeste Mariakapellen zijn altijd open overdag.

 

Gerard Remmers, kapucijn.