PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 13 NOVEMBER 2020

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

Houdt steeds de website in de gaten voor veranderingen in deze coronatijd

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

zaterdag 14 november 19.00 uur:

viering, lector Peter Vleugel, koster Piet Berkhout, voorganger pastor Jorink.

intenties:

Martien van der Eng, Simon Wijnker en Truus Wijnker – Groot en Edwin en familie, Theo Kolken, familie Kramer – Besteman en Alies Bruin – Kramer en Bart.

 

zaterdag 21 november 19.00 uur: Christus Koning – laatste zondag kerkelijk jaar

viering met zang door enkele zangers van het gemengd koor, lector Anneke Bruin, koster Adrie Wijnker, voorganger pastor Jorink.

intenties:

Jan en Truus Keesom – Ligthart en om zegen over hun gezin, overleden familie Petrus Schoenmaker en Elizabeth de Groot en Martinus Smit en Wilhelmina Borst, overleden familie Antoon en Marie Groen – Leegwater, Bertus en Edith Spaansen en Gerard.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

 

Waarland:

zaterdag 14 november 19.00 uur voorganger pastor Bruin.

 

Nieuwe Niedorp:

zaterdag 14 november 19.00 uur eucharistieviering voorganger pastor Tilma.

 

De Noord:

zondag 15 november 10.00 uur voorganger pastor Bruin.

 

MARTHA:

Martha mag weer aan de gang deze week 16-20 november.

Groep 5 aan de beurt: T. Blom – Bruin, M, Blom – Hoek, A. Smit - Burgmeijer, A. van der Hoek – Keijzer, J. Dekker – Post

 

BLOEMEN:

In november verzorgt groep 3 Conny Groen en Cora de Boer de bloemen.423000

 

TERUGBLIK OP ALLERZIELEN 2020

Maandag 2 november Allerzielen in ’t Veld, in de H. Martinuskerk.

Een heel andere Allerzielen dan dat we gewoon zijn:

geen viering, geen uitnodigingen, geen kaart met daarop de namen van onze dierbaren, die afgelopen jaar zijn overleden in de gemeenschap rondom de Martinus.

De 2 november-werkgroep heeft gezocht naar een goede vorm om dit wel te vieren.

Het moest aan de coronamaatregelen voldoen. De opzet werd daaraan aangepast.

In de alleen door kaarsen verlichte kerk

was er gelegenheid tot stilte en gebed en het aansteken van een kaars

voor hen die een dierbare hebben moeten missen

een kaars; als licht in de soms zo donkere dagen.

Op de sfeervol verlichte begraafplaats werd er muziek gedraaid en gedichten voorgelezen.

Namen van dierbaren werden op het hart geschreven bij het monument van Stil Verdriet.

Heel veel mensen meer dan 150 personen hebben hun weg gevonden naar de kerk en begraafplaats

om stil te staan bij hun dierbaren.

De gemeenschap stond stil bij hen die niet meer onder ons zijn:

Corrie Vriend-Tromp

Barry Kolkman

Jaap de Wildt

Ria Jong

Theo Wit

Triny Pijper-Nobel

Nellie Hoogland

Joop Stadegaard-Bruyn

Lies Ligthart- van der Fluit

Annie Veldman-Klaver

Annie Klaver

Arie Groen

Co Bos

Gerard Wiersma

Lies Wit-Biersteker

Tiny van Stralen-Baars

Vera Jong-Eiling

Rie Wijnker-de Groot

Pater Dorus Bruin

Dorris Droog

Mirre Ruiter

Ans Smit

Nel Deken-Wijnker

Mw. Verkaik

Margaretha Vermeer.

 

Mogen zij veilig zijn in het Huis van God.

 

Ieder die hun steentje heeft bijgedragen aan deze Allerzielen,

onze dank want zonder jullie was het niet zo verlopen.

 

De 2 november-werkgroep.

 

TEN SLOTTE: hieronder een gebed om genezing doorgestuurd door pastor Bruin.

 

Houdt steeds de website in de gaten voor veranderingen in deze coronatijd

 

                                                                                              Tot de volgende week: Gerda en Tineke

 

Gebed om genezing

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroos­ting in ziekte en lij­den.

 

Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.

 

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,

 

Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.

Wij bid­den voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

 

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samen­le­ving.

 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwets­baar­heid van ons
bestaan ervaren.

 

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zon­der aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.

Door Christus onze Heer. Amen.