PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 15 APRIL 2022

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

pastores: Gerard Remmers 06 51553475 – Toon Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

De Mariakapel is dagelijks geopend

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK.

 

Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag 19.00 uur

Viering door parochianen, zang Interamvo

 

Zondag 17 april Paasmorgen 10.00 uur:

Eucharistieviering, zang door enkele parochianen, lector Anneke Bruin, voorganger pater Remmers.

Intenties:

Gré Poland – Droog en Nel; Groen, Truus Keesom- Ligthart en Jan Keesom en zegen over hun gezin, Jan en Tiny van Straalen – Baars en overleden familie, Andries en Marie Ligthart – Broersen en André, Evert Arends en om zegen over zijn gezin, Jan Jaspers en Fita Jaspers - Bakker

 

Woensdag 20 april 19.15 uur: viering in Maria Mater

(nog geen) Intenties:

 

Zaterdag 23 april 19.00 uur:

Viering, lector Anneke Bruin, voorganger pastor Jorink.

Intenties:

John van Kempen, Simon Wijnker en Truus Wijnker – Groot en Edwin en familie, Antoon en Marie Groen - Leegwater en overleden familie.

 

VIERINGEN IN MARIA MATER

De eerstvolgende viering is op woensdag 11 mei 19.15 uur en woensdag 25 mei 19.15 uur

U bent van harte welkom.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

Goede Vrijdag: 15 april

19.00 uur Ritmisch koor, pastor Jorink

Paaszaterdag 16 april

20.00 uur, eucharistieviering Gemengd koor, voorgangers pastores Remmers en Jorink

Paaszondag 17 april

10.00 uur, pastor Jorink

 

Nieuwe Niedorp:

Goede Vrijdag 15 april

15.00 uur Kruisweg met de kinderkoren Veldrakkers en Zonnezangertjes, pastor Jorink

19.00 uur Kruisweg door parochianen

Paaszaterdag 16 april

18.30 uur eucharistieviering Gemengd koor voorgangers pastores Remmers en Jorink

 

De Noord:

Goede Vrijdag: 15 april

15.00 uur Kruisweg voor kinderen

19.30 uur viering door parochianen met de Cantorij

Paaszaterdag 16 april

21.30 uur Paaswake, eucharistieviering Ritmisch koor voorgangers pastores Remmers en Jorink.

Paaszondag 17 april

10.00 uur eucharistieviering, Gemengd koor, voorganger pater Molenaar

2e Paasdag maandag 18 april

10.00 uur eucharistieviering volkszang voorganger pater Molenaar

 

BLOEMEN:

In de maand april verzorgen Cora de Boer en Noelle Appel de bloemen in onze Martinuskerk.

 

MARTHA:

Voor Martha zit het werk er voorlopig op, in de week van 9-13 mei is de eerstvolgende groep.

 

TENSLOTTE 1: zo eenvoudig zou het kunnen zijn

Afgelopen zaterdag vierden we Palmpasen samen met de kinderen van de Veldrakkers, onder leiding van Koos en Mirella. De kinderen wisten behoorlijk veel te vertellen wat Palmpasen inhield en zelfs over de belangrijke dagen verder in deze Goede Week.

Er werd enthousiast gezongen en bij het refrein van het lied: “Hou van alle mensen!” dacht ik (Gerda) bij mezelf: zou het zo eenvoudig kunnen zijn…!?!

              Hou van alle mensen en de dieren om je heen

              als we daar nu mee beginnen dan verandert iedereen

              houden van het leven dat is houden van elkaar

              het is wonderlijk, het is wonderlijk

              het is wonderlijk, maar waar

 

TENSLOTTE 2:

Hieronder nog artikel van de Martinusraad, de livestream vanuit De Noord, oproep vacatures bestuursleden Vijfhoek.

 

                                                                       Gerda en Tineke.

 

VAN DE MARTINUSRAAD

Gezellige bijeenkomst met tuinkabouters

Eindelijk was het dan zo ver. Er was immers al zo lang om gevraagd om eens gezellig met elkaar te “keuvelen” over alles wat je in je tuinwerkzaamheden rondom kerk en op de begraafplaats tegenkom. Maar corona was heel lang de spelbreker. Op 6 april j.l. kwamen zo’n 17 vrijwilligers naar het Martinushuis (6 personen hadden afbericht gedaan) en zij werden onthaald met koffie en gebak, dit alles geregeld door het echtpaar Wim en Nel Goudsblom. De voorzitter van de Martinusraad kon niet anders dan heel tevreden zijn omtrent de uitvoering van alle werkzaamheden. Want het is een feit dat onze begraafplaats en alles rondom de Martinus er “pico bello” uitziet en daar kunnen we allemaal trots op zijn. Er waren dan ook geen klachten, maar bij enkele zaken werd toch stilgestaan en het is goed ook u -parochiaan- hiervan in kennis te stellen. Allereerst de afvoer van groen, plastic en ander vuil van de begraafplaats. Onze “vuilnisman” Jan kon over de spreiding van divers vuil in de diverse bakken nou niet bepaald enthousiast zijn. Iedere week moet hij “de bakken induiken” om het vuil in de juiste bak te deponeren. Er moeten telkens wat kunstgrepen uitgevoerd worden om de bakken geleegd te krijgen. Daarom een vriendelijk verzoek aan u, begraafplaatsbezoeker, om het afval zoveel als mogelijk naar huis mee terug te nemen om het daar in de daarvoor bestemde bak te deponeren. Het glaswerk kan gelijk in de bak op het kerkplein. Dit alles natuurlijk binnen uw mogelijkheden, maar wij rekenen toch op uw medewerking. Verder kwam ook de vraag naar voren wat te doen met het nieuwe gedeelte van de begraafplaats. Er zijn daar wel enkele ideeën over (strooiveld, urnenmuur, urnenmonumenten, zelfs natuurbegraafplaatsdeel) maar dit zijn voorlopig nog ideeën. Er wordt voor gekozen het begraven op het oude gedeelte te blijven doen. De ochtend werd besloten met nog een hapje en een frisdrankje en ieder was de mening toegedaan dat de samenkomst voor herhaling vatbaar is. Veel dank aan al die tuinkabouters. Maar dit telt evenzeer voor alle inzet van zovele vrijwilligers op ander gebied voor de Martinus. Samen Kerk zijn. Toch?

Met vriendelijke groet, Bestuur Martinusraad.

 

VASTENAKTIE 2022 DIT JAAR VOOR GAMBIA:

Met Pasen wordt er nog een collecte gehouden voor het Vastenproject van dit jaar.

We danken u dat u ook deze keer wilt meedoen.

De schalen voor uw geldelijke bijdragen staan achterin in de kerk, of via het rekeningnummer:

 NL97 KNAB 0723 0833 98 t.n.v.: Friends voor Brikama

 

PASEN 2022:

Wat fijn dat we weer Pasen kunnen en mogen vieren in de parochiekerk. Twee jaar lang hebben we dat mogen doen. De livestream uitzending van deze vieringen waren een mooie en zinvolle oplossing. Ook dit jaar zal er een livestream zijn vanuit de Heilig Hartkerk Heerhugowaard de Noord. Te zien via de site van de Noordwww.heilighartdenoord.nl

Nu pastoor Tilma met ziekteverlof  is zijn de tijden van de Paaswakes als volgt: Nieuwe Niedorp om 18.30 uur, Waarland om 20.00 uur en 't Kruis om 20.00 uur en de Noord om 21.30 uur. De vieringen op Eerste Paasdag zijn om 10.00 uur, behalve in Nieuwe Niedorp daar is geen viering.

De tijden zullen duidelijk vermeld worden in de dorpsbladen en in de mededelingen. Wij als pastoresteam hopen zo in elk kerk te kunnen blijven vieren.

 

Namens het hele pastorale team; pastoor Tilma, Gerard Remmers en Hans Bruin en Toon Jorink.

 

 

DE PAROCHIES VAN DE VIJFHOEK ZOEKEN NIEUWE BESTUURSLEDEN

Als katholieke kerk denken we na over de toekomst. Op welke manier kunnen we de mensen van deze tijd aanspreken? Hoe zorgen we voor levendige kerken? Wie dragen de kerk van morgen? Dit zijn wezenlijke vragen voor de toekomst van de Kerk.

Ongetwijfeld heeft u één of meerdere ideeën hierover. Misschien kent u initiatieven die bijdragen aan de levendigheid van de katholieke kerk. Als u denkt “dat zou moeten gebeuren” of “dit initiatief zou genomen moeten worden”, dan hebben wij u nodig!

We zoeken nieuwe bestuursleden voor de Vijfhoek. De Vijfhoek is het samenwerkingsverband van 5 parochies in onze regio. De parochies hebben een gezamenlijk bestuur. Vanwege het aflopen van bestuurstermijnen, zoeken we versterking en aanvulling van het team. We zoeken enthousiaste mensen en zo mogelijk verjonging. Samen geven we vorm aan de toekomst van de kerk. Gezamenlijk dragen we het geloof mee de toekomst in. Sluit u zich aan?

We horen graag van u!

Gea Klercq                  Tel.: 06 – 52879803   (vice-voorzitter Vijfhoek)
Ad Ruiter                          Tel : 06 – 29144879       ( penningmeester Vijfhoek)

 

 

LIVE STREAM: HOOGFEEST VAN PASEN IN DE VIJFHOEK                   Camera, Cctv, Beveiliging, Cam, Kijken

Op zondag 17 april vieren we het Hoogfeest van Pasen. Misschien heeft u vieringen in de Goede Week meegemaakt en dan is een vervolg van het bijwonen van een viering in de kerk een logische gevolg.

Maar als u niet instaat bent om naar de kerk te gaan, maar toch binding wilt houden met de geloofsgemeenschap, dan kunt u ook een viering volgen via de live stream van de Heilig Hart parochie uit De Noord. Op Paaszaterdag is er om 21.30 uur een streamdienst van de Paaswake en op zondag om 10.00 uur een viering van de Hoogmis.

U kunt dus deze vieringen van Pasen volgen via een Live Stream www.heilighartdenoord.nl

De volgende live-stream is op zondag 15 mei.

We zoeken nog enkele enthousiastelingen die ons komen versterken, misschien zitten er enthousiastelingen in de Vijfhoek. Per keer heb je 3 personen nodig, dus als de groep wat groter is, dan is de ‘belasting’ wat minder.

Even een belletje naar Jos Mooij (072-5710193) en dan praten we wel wat door.

Het is dankbaar, maar ook interessant werk!

Werkgroep streaming: Richard, Bob, Ruud, Gerben, Kees, Piet, Marco en Jos