PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 15 JANUARI 2021

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

  

zaterdag 16 januari 19.00 uur:

viering, koster Adrie Wijnker, voorganger pastor Jorink.

intenties;

Truus Keesom – Ligthart en Jan Keesom en zegen over hun gezin, Gré Poland – Droog en Nel Groen.

 

zaterdag 23 januari 19.00 uur:

eucharistieviering, koster Piet Berkhout, lector Peter Vleugel, voorganger pastor Tilma.

intenties:

overleden familie Petrus Schoenmaker en Elizabeth de Groot en Martinus Smit en Wilhelmina Borst.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

zaterdag 16 januari 19.00 uur: eucharistieviering, voorganger pastor Tilma

 

Nieuwe Niedorp:

Geen Viering

 

De Noord:

zondag 17 januari 10.00 uur: viering, voorganger pastor Bruin.

 

MARTHA:

Deze week nog even geen werkzaamheden.

 

BLOEMEN:

Elly Betjes en Trees Droog 422581 verzorgen in januari de bloemen

INTENTIES:

Het nieuwe jaar is de tijd voor een nieuwe agenda. Ook voor de intenties. U kunt deze opgeven op maandag- en vrijdagmorgen op het secretariaat, per brief of per mail of een briefje in de brievenbus. Veel dingen zijn duurder geworden maar de intentie vergoeding is het zelfde gebleven, €10,00.

TENSLOTTE 1:

Hieronder treft u een artikel aan over de actie Kerkbalans en van de pastor Jorink.

 

                                                           Tot de volgende Heraut Gerda en Tineke.

 

 

 

KERKBIJDRAGEN - verantwoording 2020 en start actie Kerkbalans 2021

Van tijd tot tijd informeren wij u over de stand van zaken voor wat betreft de kerkbijdragen. Het jaar 2020 is om en dus kan de eindstand van de actie kerkbalans over dit jaar bekend worden gemaakt. Er is via gemachtigde incasso's en zelfovergemaakte giften een totaalbedrag binnengekomen van € 27.900,44 en natuurlijk hiervoor onze hartelijke dank. Misschien bent u ook wel benieuwd naar de totaalopbrengst van 2019. Dit was € 28.689,44. 

De actie kerkbalans 2021 gaat de komende weken van start en we willen toch graag die € 30.000,00 "als richtsnoer aanhouden". Wij hopen dat u in 2021 (ook) weer meedoet, want de Martinuskerk moet toch echt in onze gemeenschap blijven. Daar moeten we met z'n allen voor gaan.

U kunt de bekende envelop deze maand dus thuis verwachten en mogen wij dan ook weer op u rekenen? Bij voorbaat alvast onze dank voor uw bijdrage. 

    

Kerkbalans 2021 inluidmoment

Waardevol inluidmoment Kerkbalans 2021

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is een plek waar je samenkomt, waar je geďnspireerd wordt of vrienden ontmoet. Een plek waar je het leven deelt en rust vindt. De kerk kost geld. En daarom doen wij, zoals elk jaar, mee aan de landelijke campagne Kerkbalans. Een actie om binnen de kerk een financiële bijdrage op te halen voor de kerk.

Kerkbalans inluiden

Dit jaar starten we Kerkbalans op een bijzondere manier. We richten ons niet direct op de inkomsten, maar juist op het effect en de plek die wij als kerk in de samenleving hebben. Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en daarmee veranderen de levens van mensen. Goed dat Kerkbalans er is. Daarom luiden we op zaterdag 16 januari in de Martinuskerk om 12:00 uur Kerkbalans letterlijk in: de kerkklokken worden geluid.

 

Gift kerkbalans volledig aftrekbaar bij overeenkomst

Het is mogelijk om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Een periodieke gift kan via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. U kunt zo’n overeenkomst per mail aanvragen via koosenlinda@ziggo.nl of downloaden via de belastingdienst.nl.

Een gift is een periodieke gift als:

Werkgroep Kerkbijdragen

DE KERSTTIJD VOORBIJ

De kerststal is weer opgeborgen, de kerstboom is de deur uit. Hebben we aan 2020 wel een kerstgevoel over gehouden? Kerstmis zonder nachtmis, zonder veel mensen aan tafel of uiteten met je gezin. Allemaal anders dan we gewend zijn. Maar is er toch niet ergens een klein lichtpuntje dat ons dat kerstgevoel gaf. Was het de live-streamviering of het bezoek aan de kerk om de kerststal te kunnen zien en even die sfeer in de lege kerk op te snuiven.

Het oudejaar uit zonder een dankviering in de kerk, geen  vuurwerk dat afgestookt mocht worden. Allemaal anders dan anders en toch zijn we het nieuwe jaar binnen gegaan. De lock-down die nog even gaat duren, maakt velen van ons somber. Zal het wel goed komen, zelfs met de vaccinaties waarvan de route wordt uitgerold. Het loopt anders dan het verwacht is: wie gaat er eerst, wie heeft het hardste nodig. Niet makkelijk om die route te plannen. Mensen gaan tegen over elkaar staan met hun mening, in plaats van samen op te zoek te gaan naar een oplossing. Laten we elkaar figuurlijk omarmen en met elkaar proberen er iets van te maken. Daarbij hebben we licht nodig om dat te vinden. Mogen we zijn zoals Jozef en Maria in hun tijd, niet bij de pakken neerzitten, maar er iets van te maken. Samen; dat is het sleutelwoord om deze periode, waarin wij zitten, door te komen.

We mogen gelukkig nog steeds met elkaar vieren. 30 personen bij normale vieringen en tot een maximum van 100 personen bij een begrafenis, als de 1,5 meter afstand gewaarborgd is. Het is begrijpelijk dat er mensen zijn die niet naar de kerk durven, bang voor besmetting door hun broze gezondheid. Hetzelfde geldt voor de vieringen in de verzorgingshuizen, daar kunnen nog steeds geen vieringen gehouden worden om dezelfde redenen: het voorkomen van besmettingen.

Wat verlangen wij naar een tijd dat alles weer op het oude lijkt. Een tijd dat we elkaar echt in de armen kunnen vallen. En toch slaan we een andere weg in ons leven. Deze periode zal nog lang in ons geheugen zijn gegrift. De scholen gesloten, de winkels en restaurants gesloten; kunnen wij net als de vissers die Jezus’ apostelen werden ook een andere weg inslaan en het leven te ervaren vanuit de Blijde Boodschap: het evangelie. Want ik hoop en bid dat 2021 een andere jaar wordt dan 2020. Dat er weer Pasen gevierd kan worden, weer op vakantie gegaan kan worden, kerstmis gevierd kan worden, maar vooral dat de nabijheid weer kleiner kan zijn dan die anderhalve meter. Mogen wij zijn zo als die vissers, de Blijde Boodschap brengen bij onze naasten.

Dit jaar zal de oecumenische viering in het kader van de Eenheid van Geloof niet doorgaan in een van de kerken van de oude gemeente Niedorp. Mogen we wel met elkaar verbonden zijn juist door de Blijde Boodschap.

Toon Jorink, diaken.