PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 18 december 2020

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

Houdt steeds de website in de gaten voor veranderingen in deze coronatijd

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

zaterdag 19 december 19.00 uur 4e zondag van de Advent

viering lector Peter Vleugel, koster Adrie Wijnker, voorganger pastor Jorink.

intenties:

Simon Wijnker en Truus Wijnker – Groot en Edwin en familie, overleden familie Petrus Schoenmaker en Elizabeth de Groot en Martinus Smit en Wilhelmina Borst.

 

!!!!HOUDT VOOR ALLE VERANDERINGEN DIE ER WELLICHT GAAN KOMEN
DE WEBSITE IN DE GATEN

martinus.tveld@gmail.com

 

 

voor openingstijden van de diverse kerken tijdens de kerstdagen zie artikel verderop

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

 

Waarland:

zaterdag 19 december 19.00 uur eucharistieviering

 

Nieuwe Niedorp:

geen viering

 

De Noord:

zondag 20 december 10.00 uur eucharistieviering

 

MARTHA:

Groep 7: J. Kruijer - Stoop, J. Schouten – Nijman, Th. Bruin – Droog, E. Ligthart – Droog. gaat deze week nog aan de skag en in het nieuwe jaar 2021 in januari magh gfroep 6 een en ander schoonmaken groep 6 A.Groen – Blom, A. Paauw – Koenis, E. Stroet – Bult, A. Slijkerman – Masteling.

 

Daarna weer even rust. In februari van het nieuwe jaar 2021 is groep 8 aan de beurt.

 

BLOEMEN:

In december is verzorgt groep 1 de bloemen: Elly Betjes en Trees Droog 422581.

In de maand januari 2021 is groep 2 aan de beurt Carolien Steenman 422586 en Anita Messelaar en Ingrid de Boer

 

VANUIT HET PASTORESTEAM - Kerstmis zonder nachtmis!

Over een aantal dagen vieren we het feest van de geboorte van Jezus. Helaas zal dit Kerstfeest er anders uitzien dan we gewend zijn. Afgelopen week werd duidelijk, in persconferentie van de regering en in de richtlijnen van het Bisdom, dat Kerstvieren zoals we willen, niet mogelijk is.

De beperkende richtlijn van maximaal 30 mensen in de kerk, betekent dat we vele mensen zouden moeten teleurstellen die in de kerk mogen. Meerdere vieringen met 30 personen ligt niet voor de hand want tussen de vieringen door werd aangeraden 2 uur te luchten. Daarom hebben de pastores  van de gehele regio Schagen besloten geen vieringen te verzorgen, waar u bij aanwezig kunt zijn.

Op Kerstavond en Kerstochtend worden livestream-vieringen verzorgd, waaraan u via het internet kunt deelnemen. Daarnaast zijn onze kerken op gezette tijden open. U kunt dan de kerststal bezichtigen, een kaarsje aansteken en in stilte bidden.

 

De livestream-vieringen zijn

op Kerstavond 24 december om 22.00 uur

en op 1ste Kerstdag 25 december om 10.00 uur.

 

De vieringen worden uitgezonden vanuit de Heilig Hart van Jezuskerk in Heerhugowaard de Noord. Bij deze vieringen worden er totaal 30 parochianen uit de verschillende parochies uitgenodigd. We nodigen alle andere parochianen uit om via internet met deze viering verbonden te zijn.

 

U vindt de livestream via www.heilighartdenoord.nl

 

KERSTWENSENBOOM EN OPENSTELLING KERKEN:

Onder dit artikel vindt u een kerstbal, waarop u een wens kan schrijven of de bal door kinderen te laten versieren met hun wens. U kunt ook uw eigen bal maken en deze meenemen naar de kerk en dan in de wensboom te hangen welke bij de kerststal staan. Wensen voor de ander en wensen voor uzelf.

 

Hieronder vindt u de tijden waarop de kerk in uw parochie geopend is:

 

De Noord:

1ste Kerstdag 25 december.

2de kerstdag 26 december

 

Nieuwe Niedorp:

Kerstavond 24 december van 18:30 - 20:30 uur.

1ste Kerstdag 25 december van 11:30 - 13:00 uur.

De kerk zal warm en versierd zijn de kerststal geplaatst.

Tijdens de inloop zal er muziek zijn en het kerstverhaal gelezen worden.

 

’t Veld:

Kerstavond 24 december de kerk van 17.00 uur tot 19.00 uur.

1ste Kerstdag 25 december van 14.00 uur tot 16.00 uur.

U kunt de Kerststal bezichtigen en uw kerstwens in de wensboom hangen en een kaarsje op te steken en te luisteren naar het Kerstverhaal en muziek.

 

Waarland:

Kerstwensboom vanaf  maandag 21 december. In de hal van de kerk.

 

Kerstavond 24 december: -diverse tijden

De kerk open om 16.00 uur. tot 17.00 uur

Dit uur is voor iedereen maar speciaal voor diegenen die het vervelend vinden om in het donker naar buiten te gaan.

 

Vanaf 17.15 tot 18.45 uur: het kinderuurtje.

De kerk is open voor iedereen maar ouders met kleine kinderen en schoolgaande kinderen worden hierbij van harte bij uitgenodigd.

 

19.00 tot 20.00 uur: De kerk blijft open om even binnen te lopen.

 

1ste Kerstdag 25 december van 11.00 uur tot 13.00 uur.

 

Na de Kerstdagen:

GEEN Oudejaarsvieringen

Maar wel zal er een viering zijn op Nieuwjaarsdag 1 januari.

’t Veld om 11.00 uur

Waarland: geen viering.

Nieuwe Niedorp om 10.00 uur

De Noord om 10.00 uur

 

In het nieuwe jaar pakken we vooralsnog het bestaande rooster weer op, binnen de dan geldende beperkingen rond het coronavirus.

 

Het virus grijpt nog steeds om zich heen. Wellicht dat nieuwe maatregelen van de regering en het bisdom ertoe leiden dat we de plannen weer moeten aanpassen. We hopen in dat geval op uw begrip

 

De pastores: pastoor Tilma, diakens Hans Bruin en Toon Jorink

 

Afbeelding met buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

TENSLOTTE 1:

Een vreemd jaar, een heel vreemd jaar.

Ook wij, Tineke en Gerda, stonden vaak voor verrassingen en wisten soms niet hoe of we een en ander konden aanpassen. Maar goed, dat is wel; het minst erge wat er is gebeurd.

We hopen dat we u toch voldoende hebben geïnformeerd over de diverse zaken.

Voor nu wensen wij u allemaal goede dagen met deze vreemde Kerst en we hopen dat u, mocht het zwaar en verdrietig zijn, u toch mensen om u heen weet, die aan u denken en troosten.

Volgend jaar in januari 2021 gaan we weer op de ‘gewone’ voet verder althans wat “gewoon” is op dát moment.

 

TENSLOTTE 2:

Hieronder ter overweging het gedicht:  “wees niet bang”

 

Wees niet bang

 

Wees niet bang, zegt de engel tot de herders,

wees niet bang als het duister je omringt.

Ik wijs je de weg naar toekomst en vrede,

ik zet je op weg naar een nieuw begin.

 

Goed nieuws kom ik brengen, een boodschap van leven,

voor jou, voor jullie, voor wie zoekt naar de zin.

Een kind is geboren dat uitkomst zal bieden.

Hij ademt Gods Geest, die grenzen overwint.

 

De herders, bemoedigd, verlieten hun zorgen,

en vonden het kind in de warmte van de stal.

Zo zijn ook wij in Gods liefde geborgen,

en horen de engel: wees maar niet bang.

 

 

Wij wensen u een gezegend Kerstfeest en een zalig, gezond 2021 toe.

Het pastorale team: pastoor Tilma en de diakens Hans Bruin en Toon Jorink.

 

Houdt steeds de website in de gaten voor veranderingen in deze coronatijd

 

TENSLOTTE:

Hieronder informatie over de Adventsactie; een overdenking ‘wees niet bang’ als bijdrage van het pastoresteam

 

                        Tot de volgende Heraut die uitkomt op 8 januari 2021: Gerda en Tineke.

 

ADVENTSPROJECT STEUN AAN MASISI, CONGO

Week 4

In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen voedsel op gemeenschappelijke akkers. De lokale parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld. Ze werken onder leiding van een comité van boeren, die training krijgen in leiderschap, ondernemerschap en vreedzaam samenleven.
CAJED weet uit ervaring dat een focus op vrouwen bij landbouw activiteiten een positief effect heeft op hun kinderen. Daarom krijgen de moeders van elk gezin een startpakket voor eigen gebruik, dat bestaat uit zaden voor aubergine, ui, knoflook, kool, amarant (een zeer voedzaam pseudo-graan) en een schoffel. De 50 gezinnen werken samen in vijf groepen, die elk gieters, harken en een pakket met groenten krijgen om te verbouwen op de gemeenschappelijke akkers. De opbrengst is bestemd voor extra voeding voor de kinderen, de aankoop van zaden voor het volgende seizoen en om voor de kinderen de gezondheidszorg te bekostigen in het lokale ziekenhuis.
De deelnemers krijgen les in agrarische technieken en leren van elkaars ervaringen. Ze krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze hun producten op de lokale markten goed kunnen verkopen.

Steun dit project.

Achterin de kerk staat een collecteschaal voor uw bijdrage maar er is ook de mogelijk tot overmaken van uw geldelijke steun:

gironummer NL89 INGB 0653 1000 00 Adventsactie Steun aan Masisi