PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 18 maart 2022

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

pastores: Gerard Remmers 06 51553475 – Toon Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

De Mariakapel is dagelijks geopend

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

Zaterdag 19 maart 19.00 uur: 3e zondag veertigdagentijd

Viering, lector Anneke Bruin, voorganger pastor Jorink.

intenties: Simon Wijnker en Truus Wijnker – Groot en Edwin en familie.

 

Woensdag 23 maart 19.15 uur viering in Maria Mater;

(nog geen) intenties:

 

Zaterdag 26 maart 19.00 uur: 4e zondag veertigdagentijd

Viering met zang door Interamvo, voorganger pastor Jorink.

Intenties:

Jaap en Annie van der Fluit – Groen, Marjo Kuhl, Jan en Tiny van Straalen – Baars en overleden familie, Evert Arends en om zegen over zijn gezin, overledenen familie Veldman – Perrin, Nic Blom, Jan Jaspers en Fita Jaspers – Bakker, Vera Jong – Eiling en Atie Jong – Huijberts, Els Stroet – Bult en overleden familie, John van Kempen, Bertus en Edith Spaansen en zegen over ons gezin, Carolina Laan – Biersteker en om zegen voor haar gezin, Ine Gooijer – Gooijer, Afra Bakker – de Boer en overleden ouders Bakker - Dekker en de Boer – Wester en familie, Ria Rood – Moras, overleden ouders Klaas Groot enAns Groot – Buis en om zegen over hun gezin, Jan Wit en Rie Wit – van Stralen en familie Wit en familie van Stralen en Margareth Vermeer.

 

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

Zaterdag 19 maart Eucharistieviering, voorganger pastor Remmers.

 

Nieuwe Niedorp:

Geen viering

 

De Noord:

Zondag 20 maart 10.00 uur eucharistieviering Ritmisch koor, voorganger pater Molenaar.

 

VIERINGEN IN MARIA MATER

De eerstvolgende viering is op woensdag 23 maart om 19.15 uur. In april woensdag 20 april 19.15 uur.

U bent van harte welkom

 

BLOEMEN:

In de maand maart zullen Lisette Kruijer en Anneke Bruin zorg dragen voor de bloemen.

 

MARTHA:

De eerstvolgende keer voor Martha is in de week van 21 – 25 maart

 

TENSLOTTE:

Hieronder nieuws vanuit de Martinusraad,

Gerda en Tineke.

 

VAN DE MARTINUSRAAD

Inzameling goederen in onze dorpen voor Oekraïne een geweldig succes.

Wat een drukte de afgelopen weken rondom de inzameling van goederen. Het begon met het in korte tijd verspreiden van de rondzendbrief langs alle huizen in ’t Veld, Zijdewind, De Weel, Moerbeek en alles daartussen. Spontaan meldden zich hiervoor diverse vrijwilligers aan. De week daarop dus gelijk de inzameling en waren de verwachtingen hoopvol. En dat is volledig uitgekomen, want wat zijn er ontzettend veel goederen in dozen, tassen, zakken bij de Martinus afgeleverd. Diverse momenten op de dag werden de goederen alvast de kerk ingereden om ‘s avonds, wederom door diverse vrijwilligers, onder leiding van de nog steeds ontroerend meelevende en meewerkende Poolse familie Olszewski (man, vrouw, 2 zonen) te worden gesorteerd. Hierdoor is het aan de Pools/Oekraïense grens -waar het toch al zo hectisch is- veel gemakkelijker om tot directe verdeling op de juiste plekken over te gaan. De stapel volle dozen in de kerk werd steeds groter en een schatting doen omtrent het aantal is niet meer mogelijk. De wijze van transport naar het oorlogsgebied moet worden gewijzigd, want de in eerste instantie hiervoor beschikbare busjes kunnen de omvangrijke vracht niet aan. Op dit moment worden pogingen ondernomen hiervoor een truck, die wekelijks vanuit Polen naar Heerhugowaard rijdt, te charteren. Voor het laden hebben zich inmiddels ook diverse vrijwilligers aangemeld. Het was ook  hartverwarmend te vernemen hoeveel bedrijven aan de actie deelnamen. Hetzelfde geldt voor goederenbrengers, die bereid waren ook bij familie of bekenden langs te gaan voor de inzameling.  Namens Thomasz (Tomek), zijn vrouw Beata en de zonen Jakub en Sebastian willen wij alle gulle gevers en alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor de getoonde inzet. Het was in één woord geweldig en ook nu bleek weer dat we in onze dorpen met elkaar en voor elkaar staan wanneer het er werkelijk toe doet. De inzamelingsactie is afgesloten. Wat nog niet is afgesloten is de  mogelijkheid tot het doen van een donatie voor de aanschaf van (helaas) gevechtskleding voor Oekraïense mannen. In de vorige Heraut is hier het een en ander over vermeld. Alhoewel deze actie nog niet zo lang loopt mochten we in de z.g. kaarsen bus in de Mariakapel hiervoor reeds € 600,00 ontvangen. Hiervoor ook onze oprechte dank, maar….we gingen voor (tenminste) € 1.000,00. Dus bestaat hiervoor nog t/m zondag 20 maart a.s. gedurende de openingstijden van de Mariakapel gelegenheid. Heeft u ook behoefte tot het opsteken van een kaarsje, altijd goed en hiervoor kan dezelfde bus worden gebruikt. Nogmaals dank aan u allen. Laten we hopen dat het goede gevoel over deze actie spoedig mag volgen voor een nog beter gevoel, n.l. de beslissing dat de oorlog in Oekraïne ten einde is.   

Met vriendelijke groet, Bestuur Martinusraad.

 

KERKBALANS:

Het voorlopige resultaat voor de actie kerkbalans 2022 is € 27.818,44. Het resultaat over 2021 was € 28.268,69. Mocht u de envelop nog thuis hebben liggen, dan kunt u deze langsbrengen op Rijdersstraat 91. Als u geen envelop heeft ontvangen en toch iets wilt bijdragen dan kunt u altijd een bedrag overmaken naar NL94 RABO 0377 6025 82 t.n.v. R.K.Parochie van de H. Martinus te ’t Veld.

Onze hartelijke dank voor al uw bijdragen!

Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was dit niet gelukt

Werkgroep Kerkbijdragen

 

 

 

FAMILIEDAGEN GEORGANISEERD DOOR ONS DEKENAAT

Op 26 maart aanstaande, familiezondag, in de Christoforuskerk in Schagen, is er extra aandacht voor ontmoeting en geloofsvragen voor alle leeftijdsgroepen en dus voor jou!.

Geïnteresseerd? familie.zondagen@gmail.com een flyertje met info ligt achter in de kerk voor je klaar.