PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 20 NOVEMBER 2020

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

Houdt steeds de website in de gaten voor veranderingen in deze coronatijd

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

zaterdag 21 november 19.00 uur: Christus Koning – laatste zondag kerkelijk jaar

viering met zang door enkele zangers van het gemengd koor, lector Anneke Bruin, koster Adrie Wijnker, voorganger pastor Jorink.

intenties:

Jan en Truus Keesom – Ligthart en om zegen over hun gezin, overleden familie Petrus Schoenmaker en Elizabeth de Groot en Martinus Smit en Wilhelmina Borst, overleden familie Antoon en Marie Groen – Leegwater, Bertus en Edith Spaansen en Gerard.

 

zaterdag 28 november 19.00 uur: 1e zondag van de Advent

viering lector Hans Glas, koster Piet Berkhout, voorganger pastor Jorink.

intenties:

Evert Arends en om zegen over zijn gezin, Theodora Louisa Bruin – van den Bosch en Gerardus Bruin en Petrus Mooij, Ine Gooijer – Gooijer, Afra Bakker – de Boer en overleden ouders Bakker – Dekker en de Boer – Wester en familie, Ria Rood – Moras, overledenen familie Veldman – Perrin, Cor Smit en overleden familie Smit - Burgmeijer, Jan Jaspers en Fita Jaspers – Bakker, Truus Moras – Konijn, Alie Moras – van der Fluit, Joop en Lies Ligthart – van der Fluit, Jan Wit en Rie Wit – van Stralen en familie Wit en van Stralen en Margareth Vermeer, Vera Jong – Eiling en Atie Jong – Huijberts en overleden familie.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

 

Waarland:

zaterdag 21 november 19.00 uur eucharistieviering voorgangers pastores Bruin en Remmers

 

Nieuwe Niedorp:

geen viering

 

De Noord:

zondag 10.00 uur eucharistieviering voorgangers pastores Jorink en Remmers.

 

MARTHA:

Voorlopig rust voor Martha, de groepen 6 en 7 mogen in de week van 14 – 18 december komen kerkwerken.

 

BLOEMEN:

In november verzorgt groep 3 Conny Groen en Cora de Boer de bloemen.423000

 

 

TEN SLOTTE: hieronder een artikel van de pastores en nog even aandacht voor  de actie #Red Wednesday

 

Houdt steeds de website in de gaten voor veranderingen in deze coronatijd

 

                                                                                              Tot de volgende week: Gerda en Tineke

 

WACHTEN OP GOD IN MENSEN

Wachten we tegenwoordig nog op de wederkomst van Christus. En hoe kunnen we ons die wederkomst voorstellen? Gaat het om een gebeuren op het einde der tijden wanneer Jezus, die onder barre omstandigheden ruim tweeduizend jaar geleden werd geboren, als Koning al het onrecht in de wereld recht zal zetten? Velen kunnen vandaag weinig met dit beeld. ‘Moeten we daarop wachten?’ en toch ervaren velen nu dat die tijd er wel is: de corona, het gedoe over de presidentsverkiezingen in de VS. De toekomst is onzeker en ongrijpbaar.

De vraag kan dan rijzen: Komt Christus nog wel terug? Als persoon, als mens komt Hij dan terug, daar heeft niemand weet van. Maar de Christus komt voor mij wel elke dag terug: in de gebeden die wereldwijd worden uitgesproken met en zonder stem. De Christus keert terug in mensen, die hun leven stellen in het teken van Hem en de medemens. Zij zijn daar keien in. Ze weten wat hen te doen staan in situatie daar waar het onrecht en de onvrede zo aanwezig zijn. Daar verschijnen mensen met hun hart op de juiste plaats. Zij zijn daar als koningen die zorgdragen voor hen die hun zorg en aandacht nodig hebben. Koningen van recht en vrede naar het voorbeeld van Jezus, de Christus. Die koningen kunnen irritatie opwekken, zoals Jezus dat ook deed in zijn tijd. Irritatie over het onrecht en de onvrede, maar steeds weer en onophoudelijk aan de kaak stellend.

Die Christus Koning komt dus elke dag terug in de wereld van mensen door mensen. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren wij dat dan ook in onze kerk. We hopen op Zijn wederkomst, zoals Hij dat ook heeft uitgesproken naar zijn leerlingen, zo spreekt Hij het ook uit tegen ons. Maar of wij het wel horen of zien blijft de vraag.

Want na deze zondag verwachten wij zoals elk jaar weer dat Kind dat geboren gaat worden voor ons allemaal, om licht te brengen in de maatschappij waarin wij leven, moeten leven durf ik te zeggen, als er geen mensen opstaan om dit licht mee te nemen en uit te dragen naar allen die leven in de tijd van depressief afwachten van andere tijden. Mogen wij juist op deze feestdag: Christus Koning, het licht als vast meenemen en uitdragen dat Jezus Christus terugkeert in onze maatschappij in mensen waarin het Licht van Hem brandt. Dus niet wachten op God in mensen, maar God zien in harten, handen en zielen van de mensen, die licht willen brengen in iedere tijd.

 

Gedachten opgeschreven naar aanleiding van het lezen van het boekje van Allerheiligen tot Kerstmis uitgegeven door Adveniat.

 

 

HEILIGE MARTINUSKERK IN ‘T VELD OP 25 NOVEMBER ROOD AANGELICHT

  #RED WEDNESDAY: KOM…EN STA OP VOOR DE VRIJHEID TE GELOVEN!

De kerken van ’t Veld, Waarland en de Noord worden woensdag 25 november 2020 ’s avonds samen met honderden kerken en andere gebouwen wereldwijd en dus ook in Nederland rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt deze parochies aandacht voor vrijheid van godsdienst in het algemeen, en de vervolging van christenen in het bijzonder.

Ook wordt in sommige kerken om 19.30 uur een gebedsviering gehouden, om te bidden voor mensen die om hun geloof worden vervolgd ιn voor hun vervolgers. De parochie doet mee aan deze internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om bewustzijn te creλren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en om aandacht te vragen voor alle christenen die om hun geloof worden vervolgd.

Iedere twee jaar brengt Kerk in Nood internationaal een rapport over de vrijheid van godsdienst uit. Directeur Peter Broeders: “De vrijheid om te geloven is een mensenrecht, dat op veel plekken in de wereld met voeten wordt getreden. Hier in Nederland realiseren we ons nauwelijks hoe belangrijk de vrijheid van godsdienst voor veel mensen is en hoezeer zij die ook moeten missen.” Met #RedWednesday wil Kerk in Nood ook de Nederlanders bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.

Komt u ook? Met deze actie laten we ons hart spreken. Op te veel plekken in de wereld ondervinden mensen dwang of onderdrukking als het gaat om hun geloof. Door aan te sluiten bij #RedWednesday laten we een tegengeluid horen en zijn we wereldwijd in gebed verbonden met mensen en elkaar, die vanwege hun geloof worden vervolgd. Buiten wordt onze mooie kerk rood uitgelicht en binnen gaan we met elkaar in gebed. In alle eenvoud geven we zo uitdrukking aan ons verlangen naar eenheid tussen mensen in de wereld.

 

Vanaf 19.00 uur is de kerk open waar gelegenheid is om een kaarsje te branden, om stil te staan bij mensen die vanwege hun geloof worden vervolgd.

We nodigen u van harte uit!

Hartelijke groet namens het pastores-team.