IN MEMORIAM HENK KLIJN:

Geboren 3 juli 1942                                                                                     overleden 9 januari 2021.

 

 

Tijdens de crematie 16 januari jl. werd de volgende tekst gelezen:

 

HENK KLIJN:

EEN GROOT MAN IN ZIJN LEVEN!

 

Groot in zijn liefde

voor Jopie

zoveel mooie jaren samen

zoveel goeds meegemaakt:

ja, groot was hun leven samen!

 

Henk Klijn

groot in zijn liefde en zorg

voor zijn kinderen

kleinkinderen

hen helpend

steunend

waar nodig was

hen begeleidend

stimulerend:

zo hun leven groot makend!.

 

Henk Klijn

groot in zijn leraarschap

op school

hartelijk voor collega’s

voor leerlingen

betrokken op hen

gaf hen ook bij hem thuis

samen met Jopie

zoveel mooie momenten

samen eten

barbecueën:

een groot leraar!

 

Henk Klijn

groot man in onze dorpen

muzikaal

dirigerend

kerststallen

helpend

steunend

meelevend

met zwakken:

groot in organiseren!

 

Henk Klijn

groot medewerker

bij millenniumfeest

fotoboeken

“Rond de Martinus”

“Dorpsgezichten”

van bewoners

als historisch man

schrijvend over

“’t Is mooi weest”

op vele gebieden:

groot man van geschiedenis.

 

Henk Klijn

groot om mensen te leren

bridgen bij hem thuis

hun vertellen hoe het moet

genieten met elkaar

mooie avonden gevend

aan anderen:

groot in samenzijn!

 

Henk Klijn

groot voor mij

voor Gerda

als het tegenzat

opkomend voor ons:

groot en meelevend.

 

Zo was hij

voor ons

voor velen:

een groot man in zijn leven

Henk Klijn!

 

                                   Theo Vertelman


 

PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 22 JANUARI 2021

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

VERANDERINGEN EN AANVULLINGEN ZIE ONZE WEBSITE

martinus.tveld@gmail.com

 

zaterdag 23 januari 19.00 uur:

eucharistieviering, koster Piet Berkhout, lector Peter Vleugel, voorganger pastor Tilma.

intenties:

overleden familie Petrus Schoenmaker en Elizabeth de Groot en Martinus Smit en Wilhelmina Borst.

 

zaterdag 30 januari 19.00 uur:

eucharistieviering koster Adrie Wijnker, voorganger pastores Remmers en Jorink.

intenties:

Jan Jaspers en Fita Jaspers – Bakker.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

zaterdag 23 januari 19.00 uur voorganger pastor Jorink

 

Nieuwe Niedorp:

zondag 24 januari 10.00 uur eucharistieviering voorganger pr. Georges

 

De Noord:

zondag 24 januari 10.00 uur voorganger pastor Jorink.

 

MARTHA:

Deze week nog even geen werkzaamheden.

 

BLOEMEN:

Elly Betjes en Trees Droog 422581 verzorgen in januari de bloemen

 

UIT DE MARTINUSPAROCHIE:

Henk Klijn

Op zaterdag 9 januari is op 78 jarige leeftijd Henk Klijn overleden.

Samen met zijn vrouw Jopie heeft hij veel betekent voor onze Martinusparochie. Talloze evenementen georganiseerd, echt heel erg veel waaronder: dirigent van Interamvo; mede auteur van het boek “Als een windvlaag over Velden” – historie van onze dorpen; de Milleniumfeesten; 150 jaar Martinus; Evenementencommissie - tentoonstellingen in de Martinuskerk; bestuurslid PCI; beschrijver van de straatnamen in de dorpen bij de diverse fotoboeken “Wonen rond de Martinus” en “Dorpsgezichten”.

Bij vele groepen als vrijwilliger aan de slag veelal achter de schermen. En zo kunnen we nog lang doorgaan. Maar voor Henk hoefde al die aandacht niet zo, liever op de achtergrond en hard werken dan de hele tijd genoemd worden. Henk, we zijn dankbaar voor al je inzet voor “onze Martinus”. We hopen dat Jopie en jullie gezin veel lieve mensen om zich heen zullen hebben die hen zullen steunen en sterken en vooral veel goede verhalen over hem zullen blijven vertellen. “Henk Klijn – een goot man”,

zoals genoemd in het gedicht van Theo Vertelman.

 

TENSLOTTE:

Hieronder nog nieuws van de pastores: de kerstboomballenwensen, meer over Jozef in het kader van het Jozefjaar en nieuws over de 1ste Communie…

 

                                                           Tot de volgende Heraut Gerda en Tineke.

 

WAT WAREN DE WENSEN IN DE WENSBOOM MET KERSTMIS?

Tijdens de Kersttijd stond er een wensboom voorin de kerk waarin een wenskerstbal gehangen kon worden. Nu alles weer in ‘normaal’ is gebracht in de kerk, bleven de kerstballen met wensen achter. Velen met een bijzondere inhoud, ook veel dezelfde maar o, zo mooie echt toegewenste wens. Deze wensen waren bestemd voor ieder van ons daarom nu voor u in de Heraut:

Ik wens iedereen een gelukkig 2021.

Veel sterkte toegewenst in de moeilijke tijden. Probeer er wat van te maken.

Goede God, help mij door deze moeilijke periode, dan zal alles goed komen. Dank U.

Dat het warmte mag brengen deze dagen in onze gezinnen.

Vrede op aarde voor iedereen! Volgend jaar weer een mooie kerstviering in deze kerk.

Kind van 3 jaar: Ik wens dat Jezus leert schrijven en dat Hij later koning zal worden.

Gezond en  weer een normale wereld.

Ik wens dat ik weer naar school mag.

Ik wens dat de hele klas het thuis werken leuk en fijn vindt.

Dat we weer snel mogen knuffelen en kunnen genieten van de kleinkinderen.

Mogen we deze wensen meenemen in 2021.

Toon Jorink, diaken.

 

ZIEK GEWEEST

Beste parochianen,

Half november raakte ik buiten beeld. Het corona-virus had mij te pakken. Ik werd op een ochtend wakker met koorts en besloot mij te laten testen. Gelukkig kreeg ik de uitslag binnen een dag. Minder gelukkig was de uitslag: positief! Tijdens de weken die volgden was ik vooral erg moe. Ik heb enorm veel geslapen. De dagen na Kerstmis merkte ik dat ik weer meer energie kreeg. De afgelopen weken heb ik mijn werkzaamheden weer opgepakt.

Ik wil alle mensen bedanken die zich tijdens mijn ziek-zijn hebben ingezet om taken over te nemen. Ook wil ik iedereen bedanken die mij een kaartje of een ander berichtje heeft gestuurd. Dat deed me erg goed. Graag tot ziens!

Pastoor Tilma

 

JOZEF: DE MAN OP DE ACHTERGROND

Misschien is uw naam wel Jos, of Joost, Joep of Sep. Of misschien zijn er vrouwelijke lezers met de naam José, of is er onder u iemand met de naam Youssef (en waarschijnlijk een Arabische achtergrond). Al deze namen zijn afgeleid van de Bijbelse naam Jozef.

In een eerdere editie van dit blad maakte diaken Hans Bruin ons attent op het Jozef-jaar. Paus Franciscus heeft namelijk het jaar 2021 toegewijd aan de heilige Jozef, de man van Maria. De corona-pandemie was voor de paus de aanleiding. De paus heeft er afgelopen jaar wel vaker op gewezen: in de corona-crisis blijkt meer dan ooit dat het weefsel van de samenleving bijeen gehouden wordt door mensen op de achtergrond: schoonmakers, verzorgenden, vrijwilligers, vakkenvullers en ga zo maar door.

De heilige Jozef past in dit rijtje. In de verhalen van het Evangelie speelt hij een heel bescheiden rol. We lezen dat hij worstelt met de vraag hoe hij om moet gaan met Maria’s zwangerschap. Aangespoord door een engel in een droom om Maria tot vrouw te nemen, neemt hij de verantwoordelijkheid voor het jonge gezin op zich. Ze gaan naar Bethlehem, moeten vluchten naar Egypte en keren naar Nazaret terug, waar Jezus opgroeit. In al deze verhalen staat Jozef niet op de voorgrond. Hij staat “ten dienste van”. Zijn bijdrage wordt beschreven in maar een paar zinnen. Jozef doet gewoon wat nodig is. Door die uiterst bescheiden houding, levert hij een essentiele bijdrage aan Gods plan met de mensen.

Ik vind het mooi dat de paus ons op Jozef wijst. Wij kunnen proberen op Jozef te lijken. De dienstbaarheid van Jozef bood een thuis aan Jezus en Maria. Dienstbaarheid is geen slaafsheid, maar een houding die het goede in de ander wil laten groeien. Wij kunnen een thuis bieden aan de mensen om ons heen, door zelf bescheiden en dienstbaar te zijn. Die houding past overigens ook bij Jezus en Maria. Het is de basishouding van ons geloof.

God werkt in het kwetsbare, in het verborgene, op de achtergrond. Ook het komende jaar zal dat zo zijn. En wij mogen in zijn dienst staan.

Pastoor Tilma

 

EERSTE COMMUNIEPROJECT 2021

 

Beste ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 4,

Dit jaar zijn er kinderen in groep 4 die hun Eerste Communie gaan doen. Aan de hand van het nieuwe project gaan de kinderen van groep 4 op weg naar hun Eerste Communie te begeleiden.

De voorbereiding op de Eerste Communie gebeurt in samenwerking met de ouders, Toon Jorink, diaken en Mirella Smit als coördinator.

We werken met een nieuwe Eerste Communieproject: Ik ben bij je. Door middel van bijeenkomsten worden zij wegwijs gemaakt in wat er gebeurt in vieringen, verhalen vertelt uit de bijbel om te ontdekken wie God is en dat je daar gelukkig van wordt en te ontdekken dat het ook nu gebeurt: Jezus ontmoeten.

De voorbereidingen bevatten veel dingen die voor kinderen herkenbaar zijn en worden.

In deze tijd van lock down kunnen wij nog geen data bekend maken van wanneer de data zijn van de bijeenkomsten, vieringen en Eerste Communie. Wij willen wel weten hoeveel kinderen zich willen voorbereiden op hun Eerste Communie.

Daarom vragen wij u om uw kind op te geven via mail aan Mirella Smit: mirellasmitwit@ziggo.nl

Met vriendelijke groet,      

Mirella Smit, Toon Jorink, diaken en pastoor Tilma

 

 

KERKBIJDRAGEN

Als het goed is heeft u deze week al de envelop ontvangen met berichten over de Actie Kerkbalans. We hopen dat u ook in 2021 allemaal weer meedoet, ook de jongeren vanaf 18 jaar die een eigen envelop gekregen hebben. Het wordt dit jaar i.v.m. corona zeer op prijs gesteld wanneer u de ingevulde papieren bij de bezorger thuis in de bus gooit.

Bij voorbaat alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage!

Werkgroep Kerkbijdragen

 

De lege pot mayonaise en 2 koppen koffie -  Shelbyville-Times-Gazette-collie-collieWat is het De lege pot mayonaise en 2 koppen koffie -  Shelbyville-Times-Gazette-collie-collievoornaamste?

Een leraar stond voor zijn klas. Er stonden allerlei dingen voor hem op zijn bureau. 

-Toen het lesuur begon, pakte hij zonder woorden een grote lege mayonaise - pot en deed hem vol met golfballetjes. Toen de pot tot de rand gevuld was, vroeg hij de jongeren of de pot vol was. Ze knikten bevestigend.
-Toen pakte de leraar een doos met kleine kiezelsteentjes en goot die uit in de pot. Hij schudde de pot een beetje en de kiezelsteentjes rolden in de open plekjes tussen de golfballetjes. Toen vroeg hij zijn leerlingen opnieuw of de pot vol was. Andermaal beaamden ze dat de pot nu echt wel vol was.
-Nu pakte de leraar een doos met zand en goot hem over de kiezelstenen en de golfballen. En natuurlijk, het zand vulde alles verder op. En weer vroeg hij of de pot nu vol was. En weer zeiden ze; “Ja, nu is de pot vol”. 

-Daarop nam de leraar twee blikjes bier van de tafel, maakte ze open en goot ze leeg in de pot. En het bier vulde de ruimte tussen de zandkorrels. De jongeren lachten.

Toen het weer rustig was zei de leraar; “Deze pot staat voor je leven. 

-De golfballetjes zijn de belangrijke dingen in je leven: je familie, je kinderen, je gezondheid, je vrienden, je geloof, je grootste hobby. Het zijn de dingen die zo belangrijk voor je zijn, dat wanneer al het andere in je leven er niet meer zou zijn, maar dit nog wel, je leven nog steeds meer dan genoeg de moeite waard zou zijn”.
-De kiezelsteentjes zijn de andere dingen die ertoe doen - zoals je werk, je huis, je auto. -Het zand is al het andere, de kleine, onbelangrijke dingen. 

Wanneer je het zand of het bier eerst in de pot doet, is er geen tijd en ruimte meer voor het echt  belangrijke in je leven. 

Vergeet nooit jezelf de vraag te stellen, wat de golfballetjes of kiezelsteentjes van je leven zijn. Die moet je als eerste in de pot leggen en daar alle aandacht aan geven. 

 

Hans Bruin