PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 23 OKTOBER 2020

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Beemsterboer 06 34956504

 

Houdt steeds de website in de gaten voor veranderingen in deze coronatijd

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Laatste stand corona-maatregelen in de kerk.

Bij binnenkomst in de kerk verzoeken wij u een mondkapje te dragen, uw naam wordt genoteerd

en u kunt gaan zitten op de met een kaartje aangegeven plaats. Op uw zitplaats mag u uw mondkapje afdoen.

Bij het ter communie gaan:gaat eerst de ene zijde, daarna de andere.

Bij het verlaten van de kerk wordt u verzocht het mondkapje weer te dragen.

De mensen die achterin zitten verlaten als eersten de kerk en dan zo voort tot de voorste banken

Dit alles om zo min mogelijk met elkaar in contact te komen.

 

HERDENKEN VAN ONZE DIERBARE OVERLEDENEN MET ALLERZIELEN:

Op 2 november is het Allerzielen.

Op die dag denken we extra aan onze overledenen, vooral de mensen die zijn overleden sinds Allerzielen 2019.

Dit jaar gaat her anders worden, zoals alles anders is geworden tijdens deze pandemie.

Hoe we een en ander vorm gaan geven, is nog niet bekend,

De reeds opgegeven intenties voor Allerzielen zullen -op welke manier dan ook- worden genoemd.

Volgende week kunnen we u meer vertellen.

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

 

zaterdag 24 oktober 19.00 uur:

eucharistieviering, lector Peter Vleugel, koster Piet Berkhout, voorganger pastor Tilma.

intenties:

Annie Bos – Jong, Ab Oorthuis en Corry Oorthuis – Jukes, Jan en Truus Keesom – Ligthart en om zegen over hun gezin, Aad Dekker en Wim Bakker en overleden familie.

 

zaterdag 31 oktober 19.00 uur:

viering, lector Anneke Bruin, koster Adrie Wijnker, voorganger pastor Steur.

intenties:

Dirk Dekker, Evert Arends en om zegen over zijn gezin, Afra Bakker – de Boer en overleden ouders Bakker – Dekker en de Boer – Wester en familie, Ria Rood – Moras, Ine Gooijer – Gooijer, Carolina Laan – Biersteker en om zegen voor haar gezin, overledenen familie Veldman – Perrin, Isabel Hand, Cor Smit en overleden familie Smit – Burgmeijer, Jan Jaspers en Fita Jaspers – Bakker, Truus Moras – Konijn, Alie Moras – van der Fluit, Nic Hand en Nel Hand – Groot en overleden familie Jan Wit en Rie Wit – van Stralen en families Wit en van Stralen en Margareth Vermeer, Vera Jong – Eiling en Atie Jong – Huiberts en overleden familie.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

 

Waarland:

zaterdag 24 oktober 19.00 uur viering voorganger pastor Bruin.

 

Nieuwe Niedorp:

geen viering

 

De Noord:

zondag 25 oktober 10.00 uur voorganger pastor Timmer.

 

MARTHA:

Weer even rust voor Martha, in de week van 16-20 november is groep 5 aan de beurt.

 

BLOEMEN:

In oktober worden de bloemen in onze Martinuskerk verzorgd door groep 4 Anneke Bruin tel 0224 542685 en Lisette Kruijer.

In november wordt dat groep 3 Conny Groen en Cora de Boer.

 

AGENDAPUNT:

 

 

TENSLOTTE 1: Houdt steeds de website in de gaten voor veranderingen in deze coronatijd

 

TENSLOTTE 2:

Vanouds is de maand oktober én Mariamaand én de tijd voor extra aandacht voor de werkers in de zogenoemde Missielanden.

Achterin de kerk staan er twee collecteschalen: één voor onze eigen parochie en één voor de missie

Hartelijk dank voor uw bijdragen

 

Hieronder nog enkele artikelen: een van de Martinusraad en een van de pastores.

 

we houden afstand maar ……. we blijven bij elkaar en verliezen elkaar niet uit het oog.

 

                                                                                              Tot de volgende week: Gerda en Tineke

 

VAN DE MARTINUSRAAD

Het Coronavirus heeft ons al geruime tijd in haar macht en dit zal nog wel even zo blijven. Zo ook in ons kerkelijk leven. Regelmatig vindt hieromtrent overleg plaats in werkgroepverband, wanneer weer maatregelen zijn aangescherpt. Als parochiebestuur doen wij er alles aan om de wekelijkse vieringen door te kunnen laten gaan en dankzij de inzet van velen (en van u als kerkganger) lukt dit tot nu toe goed. Naast de zo langzamerhand gebruikelijke maatregelen zijn deze wat het kerkbezoek betreft toch  weer uitgebreid. We zetten ze even op een rij: bij binnenkomst wordt door de gastvrouw/-heer uw naam en telefoonnummer genoteerd. Van u wordt (nieuw) gevraagd om bij binnentreden van de kerk uw mondkapje reeds voor te hebben. U reinigt uw handen, pakt een boekje en neemt plaats in de bank (bij kaartje). Uw kapje kan dan af. Het ter communie gaan geschiedt “per schip”. Eerst de rechterkant -gezien bij binnenkomst- en vervolgens het linker gedeelte. Bij het verlaten van de kerk dient vanaf uw plaats het mondkapje weer te worden opgezet en het verlaten geschiedt van achteraf. Dus de parochianen die achteraan zitten verlaten als eersten de kerk. Vergeet uw mondkapje dus niet.

Dan nog iets omtrent het maximaal aantal aanwezigen. Mensen weigeren ter kerke te gaan is feitelijk iets onbestaanbaars, maar de situatie maakt het noodzakelijk dat toch maatregelen moeten worden genomen. Er moet (let wel moet) terug geschaald worden naar maximaal 30 aanwezigen (exclusief pastores, kosters, lectoren, medewerkers). Nu is dit aantal voor onze parochie zodanig dat we de trouwe kerkgangers altijd wel kunnen toelaten, maar ook wij dienen ons strikt aan dit aantal te houden. Het is n.l. reeds voorgekomen dat personen van andere parochies (vanwege dit maximum aantal) zekerheidshalve maar bij ons de dienst gingen bijwonen. Natuurlijk van harte welkom, maar ook wij moeten het getal 30 aanhouden. Voorlopig wat dit betreft bij ons nog geen nadere maatregelen.

Het verhaal zal zeker niet volledig zijn, maar tot slot nog even de vermelding dat de zang alleen kan plaatsvinden door een of enkele zangers. Dit geldt ook voor kinderen en samenzang is (helaas) niet toegestaan. De R.K. Kerk blijft in gesprek met de overheid.

Met vriendelijke groet,

 

Namens bestuur Martinusraad, Hans Glas - voorzitter

 

 

MAGNIFICAT: ZINGEN MET MARIA

‘God groet u zuivre bloeme’: de meesten van u zingen dit lied zo mee. Misschien dat jongere parochianen er minder mee vertrouwd zijn, maar de oude Maria-liederen raken bij veel mensen een gevoelige snaar. Bij Maria vinden we herkenning. Als moeder snapt ze wat het betekent om de zorg te hebben voor kinderen. We zien Maria in de Bijbelse verhalen omgaan met de onverwachte en soms moeilijke gebeurtenissen in het leven. Tegelijk is Maria iemand die vreugde en hoop vindt in haar geloof. Kortom: Maria begrijpt wat wij meemaken. Geen wonder dat we een bijzondere band met haar hebben, die tot uitdrukking komt in de liederen die we haar toezingen.

Wist u dat Maria zelf ook gezongen heeft? Toen zij bij Elisabeth op bezoek kwam, zong ze een lied van vreugde en dankbaarheid. Wij kennen dat lied onder de titel ‘Magnificat’. Ook dat lied is bij velen van u wel bekend, al wordt het niet meer zoveel gezongen.

Het woord ‘Magnificat’ komt uit het Latijn. U moet maar denken aan ‘magnifiek’ of aan een Magnum, een lekker groot ijsje. Dan voelt u al aan dat Maria in haar lied bezingt hoe groot God is. Maria heeft dat zelf ervaren. Want de grootheid van onze God laat zich vooral zien, doordat Hij oog heeft voor wie klein is. Maria voelt zich bevoorrecht, omdat God haar heeft uitgekozen om moeder te worden van Jezus. Zoals wij ons bevoorrecht mogen voelen, dat we leven en toekomst vinden in de kracht van de heilige Geest. Wat een wonder dat God zich met ons bezighoudt! Dat is groots!

Met haar lied bezingt Maria hoe groot en klein bij God omgekeerd worden: mensen die zichzelf groot maken, die aan zichzelf genoeg hebben, die overheersend zijn: ten opzichte van God stellen ze niks voor. God zet hun buitenspel, want arrogantie doet afbreuk aan eenheid. Maar de eenvoudigen, degenen die zich bewust zijn van hun tekorten, de mensen in nood: naar hen ziet God om. Hij tilt hen op, geeft hen hoop, beschermt hen en geeft hen een plek te midden van zijn volk.

Maria bezingt die oude belofte van Gods kracht. Wij mogen met haar meezingen. In een wereld waarin hard schreeuwen en harde repressie de boventoon voeren, blijven wij zingen met Maria. Misschien als steeds kleinere parochiegemeenschap, misschien zoekend en aarzelend, maar met Maria in ons midden als voorbeeld en houvast. God maakt het kleine groot. Is dat niet magnifiek?

Pastoor Tilma