PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 24 JUNI 2022

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

pastores: Gerard Remmers 06 51553475 – Toon Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 06 20915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

De Mariakapel is dagelijks geopend

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK.

 

Zaterdag 25 juni 19.00 uur:

Viering met zang door Interamvo, voorganger Toon Jorink.

Intenties:

Simon Wijnker en Truus Wijnker – Groot en Edwin  en familie, Marjo Kuhl, Jan en Tiny van Straalen Baars en overleden familie, Martien van der Eng en Truus van der Eng – Groen, Evert Arends en om zegen over zijn gezin, Overledenen familie Veldman – Perrin, Jan Jaspers en Fita Jaspers – Bakker, Jan Wit en Riet Wit – van Stralen en familie Wit en familie van Stralen en Margareth Vermeer, Carolina Laan – Biersteker, Ine Gooijer – Gooijer, Afra Bakker – de Boer en overleden ouders Bakker – Dekker en de Boer – Wester en familie, Ria Rood – Moras, Vera Jong – Eiling en Atie Jong -  Huijberts, Uit dankbaarheid bgv een 75 jarige.

 

Zaterdag 2 juli 19.00 uur:

Viering zonder zang, voorganger pastor Jorink.

Intenties:

Nic Hand en Nel Hand – Groot.

 

VIERINGEN IN MARIA MATER

De volgende viering is op woensdag 13 juli 19.15 uur,

Daarna op woensdag 27 juli, 10 augustus en 24 augustus om 19.15 uur

U bent van harte welkom.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

Zaterdag 25 juni 19.00 uur:

Viering met Ritmisch koor, voorganger Mevr. Wildeboer.

 

Nieuwe Niedorp:

Zaterdag 25 juni 19.00 uur:

Eucharistieviering met Gemengd koor, voorganger Pater Remmers.

 

De Noord:

Zondag 26 juni 09.30 uur:

Eucharistieviering, voorganger Pater Remmers.

 

BLOEMEN:

In de maand juli zullen Cora de Boer en Noelle Appel de bloemen verzorgen.

 

MARTHA:

Martha heeft weer even rust.

 

TENSLOTTE 1:

En dan nadert de vakantietijd alweer. Zoals alle jaren verschijnt er in die periode geen Heraut, dit jaar zal de laatste van dit seizoen 8 juli verschijnen. Op 2 september komt de eerstvolgende pas uit dus 7 weken(zeven, het lijkt wel al langer te worden) geen parochienieuws. Gelukkig hebben we de website nog. Omdat niet alleen de Heraut “vakantie” heeft maar ook vele onder u zal het secretariaat alleen op maandag open zijn, vrijdag’s zijn wij er dus niet.

 

TENSLOTTE 2:

Hieronder nog enkele artikelen van het pastoresteam.

 

                                                                                   Gerda en Tineke.

 


PAUSPARELTJE
 

ga gerust tekeer tegen god: hij luistert !

De afsluitende tekst uit het Bijbelse boek Job is een hoogtepunt van de wereldliteratuur. We ontmoeten daar Job als een geloofsgetuige die zijn protest uitschreeuwt in het aangezicht van het kwaad, totdat God antwoord en zijn gelaat onthult. Wij kennen het verhaal en zeggen dan ook wel eens gemakshalve; zo arm als Job.  Job verliest alles in zijn leven, zijn rijkdom, zijn gezin en zelfs zijn gezondheid. Toch, zegt de Heer, Job was goed bezig, zelfs toen hij kwaad werd op God. Dit verhaal laat op dramatische wijze zien wat er in het echte leven gebeurt: een persoon, een familie of een volk krijgt te maken met zware beproevingen, beproevingen die niet in verband staan tot de menselijke kleinheid en broosheid. Sommige mensen worden overweldigd door een som van ellende die werkelijk buitensporig en onrechtvaardig lijkt. Er is een soort recht van het slachtoffer om te protesteren tegen het mysterie van het kwaad, een recht dat God aan iedereen toekent. Soms zeggen mensen tegen me: ‘’ Ik ben tegen God tekeer gegaan omdat ik dit of dat probleem heb…’’ Maar je weet toch dat protesteren een manier van bidden is? Wanneer kinderen tegen hun ouders tekeer gaan, is dat een manier om hun aandacht te trekken en hun te vragen voor hen te zorgen. Als je in je hart pijn voelt, en je hebt zin om te protesteren, ga dan ook tekeer tegen God. God hoort je, God is niet bang voor ons gebed van protest. Nee, God begrijpt het. Maar wees vrij in je gebed. Het gebed moet spontaan zijn, als dat van een zoon met zijn vader, die hem alles vertelt wat in hem opkomt, omdat hij weet dat zijn vader het begrijpt. Er zijn zovelen van ons die God na een duistere ervaring beter kennen dan voorheen!
Net als Job kunnen wij zeggen:  God, ik ken U van horen zeggen, maar nu heb ik U gezien, want ik heb U ontmoet.  ( Tijdens de algemene audiëntie van 18 mei legde paus Franciscus bovenstaande uit, dat we ten overstaan van ellende onze woede mogen uiten bij God / uit Katholiek nieuwsblad )

 

KOEKJES ETEN MET GOD

Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten.

Hij wist wel dat het een verre reis zou worden om bij God te komen, dus pakte hij zijn kleine koffer en stopte die vol met koekjes en pakjes sap. Zo ging hij op weg. Hij was nog maar langs drie grote flats gegaan, toen hij een oude vrouw zag. Ze zat op een bank in het park en staarde zo’n beetje naar de duiven. De jongen ging naast haar zitten en deed zijn koffer open.

Hij wilde wat drinken, maar toen hij net een slok wilde nemen, merkte hij dat de vrouw er erg hongerig uitzag. Daarom bood hij haar een koekje aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en glimlachte naar hem. Haar glimlach was zo intens mooi, dat hij het nog eens wilde zien en daarom gaf hij haar ook een pakje sap. Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De jongen was helemaal vertederd en verrukt! Zo zaten ze daar de hele middag, aten en glimlachten, maar er werd geen woord gesproken. Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe worden. Hij stond op om naar huis te gaan. Maar na een paar stappen draaide hij zich om, rende terug naar  de oude vrouw en omhelsde haar heel stevig. En zij schonk hem een stralende glimlach.

Toen de jongen even later thuis kwam, verbaasde zijn moeder zich over de vreugde die op zijn gezicht lag en zij vroeg: “Wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij bent?”

En hij antwoordde: “Ik heb met God gepicknickt.” Nog voordat zijn moeder nog verder kon vragen zei hij: “En weet je, zij had de mooiste glimlach die ik ooit gezien heb!” Intussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde thuisgekomen. Haar zoon was verbluft toen hij die vredige uitdrukking op haar gezicht waarnam. Hij vroeg: “Moeder, wat heb je vandaag beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt?” Zij antwoordde: “Ik heb in het park koekjes gegeten met God.” En voordat haar zoon nog iets kon zeggen, vervolgde ze: “En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!” ( van diaken Hans Bruin )

 

Open Dag Sint-Bonifatiusinstituut - Zaterdag 25 juni - 9.00 uur - Vogelenzang

Op zaterdag 25 juni 2022 organiseert de theologische opleiding Bonifatiusin­stituut een Open Dag voor belangstellenden op de leslocatie De Tiltenberg in Vogelenzang. Het is een mooie opleiding voor iedereen die meer van geloof en theologie wil weten. Je kunt het studieprogramma volgen op verschillende niveau's naar gelang je wil

Wat biedt het St. Bonifatiusinstituut? Ik ben als bisschop blij dat we dit instituut in ons bisdom hebben. Het biedt de mogelijkheid om op zaterdagen te studeren. Zo ongeveer eens in de drie of vier weken is er een cursusdag. Het mooie van de dagen is dat je samen ook je geloof beleeft in de Eucharis­tieviering en lauden en vespers. Ook worden bezinningsdagen aangeboden. Vele mensen uit ons bisdom en daarbuiten hebben deze vorming en opleiding al gevolgd. Het is mogelijk om er diaken of catechist mee te worden en om er een baccalaureaat en licentiaat te halen van de Pauselijke Lateraanse Universiteit waarmee dit instituut verbonden is. Maar het is ook mogelijk om een beperkter pakket aan studie te doen.
De Open Dag : Wil je sterker staan in jouw geloof, krachtiger om anderen te helpen hun weg te vinden in het geloof? Kom naar de Open Dag! De dag begint om 9.00 uur met een Eucharistievie­ring; het programma van de Open Dag begint om 10.30 uur.
Op de Open Dag kun je kennismaken met het St. Bonifatius Instituut, het studie- en vormingscentrum van het bisdom Haarlem-Amsterdam, dat ook open staat voor belangstellenden van elders. Van harte welkom!
Kijken en luisteren kost niks!
Programma: Vanaf 10.30 uur bieden we een programma, waarin stafle­den uitleg geven over de opzet van de studie en mogelijkheden die de studie biedt. Voor het bisdom Haarlem-Amsterdam zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om diaken of catechist te worden.
Het is de bedoeling dat belangstellenden een college bijwonen, verder zal een aantal studenten vertellen over hun motivatie voor de studie en hun ervaringen.
Er is uitgebreid gelegenheid uw vragen te stellen en met elkaar en met studenten die al op het Bonifatiusinstituut studeren in gesprek te gaan. De Open Dag zal tot ongeveer 14.30 uur duren.
Informatie: Wanneer u meer informatie wenst kunt u met uw vragen terecht bij de studieprefect Diederik Wienen via e-mail: dwienen@tilten­berg.org of telefonisch 06 - 8325 7925. Bij hem kunt u zich ook aanmelden voor de Open Dag.
( Auteur Mgr. Hendriks.
www.arsacal.nl
, van diaken Hans Bruin )