PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 25 maart 2022

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

pastores: Gerard Remmers 06 51553475 – Toon Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

De Mariakapel is dagelijks geopend

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

Zaterdag 26 maart 19.00 uur: 4e zondag veertigdagentijd

Viering met zang door Interamvo, voorganger pastor Jorink.

Intenties:

Jaap en Annie van der Fluit – Groen, Marjo Kuhl, Jan en Tiny van Straalen – Baars en overleden familie, Evert Arends en om zegen over zijn gezin, overledenen familie Veldman – Perrin, Nic Blom, Jan Jaspers en Fita Jaspers – Bakker, Vera Jong – Eiling en Atie Jong – Huijberts, Els Stroet – Bult en overleden familie, John van Kempen, Bertus en Edith Spaansen en zegen over ons gezin, Carolina Laan – Biersteker en om zegen voor haar gezin, Ine Gooijer – Gooijer, Afra Bakker – de Boer en overleden ouders Bakker - Dekker en de Boer – Wester en familie, Ria Rood – Moras, Piet Sneekes, overleden ouders Klaas Groot enAns Groot – Buis en om zegen over hun gezin, Jan Wit en Rie Wit – van Stralen en familie Wit en familie van Stralen en Margareth Vermeer.

 

Zaterdag 2 april 19.00 uur:

Viering, lector Peter Vleugel, voorganger pastor Jorink.

Intenties:

Aad Dekker en Willem Bakker en overleden familie, Nic Hand en Nel hand – Groot en overleden familie.

 

Donderdag 7 april 19.30 uur: gebedsdienst voor Oekraïne

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

Zaterdag 26 maart 19.00 uur eucharistieviering Ritmisch koor voorganger pastor Tilma

 

Nieuwe Niedorp:

Zaterdag 26 maart 19.00 uur eucharistieviering Gemengd koor voorganger pater Remmers

 

De Noord:

Zondag 27 maart 10.00 uur viering met Cantorij voorganger pastor Jorink

 

VIERINGEN IN MARIA MATER

De eerstvolgende viering is op woensdag 20 april 19.15 uur.

U bent van harte welkom

 

BLOEMEN:

In de maand maart zullen Lisette Kruijer en Anneke Bruin zorg dragen voor de bloemen.

 

MARTHA:

Martha mag weer aan de gang in de komende week van 28 maart – vrijdag 1 april: Janny Schouten – Nijman, Thea Bruin – Droog en Ellie Ligthart – Droog.

Goed dat jullie er zijn  om de kerk weer schoon te maken en te houden.

 

TENSLOTTE: WE GAAN WEER ZINGEN!!!

Dit zou zomaar gezegd kun zijn door leden van ritmisch koor Interamvo

En gelukkig: er is inderdaad aanstaande zaterdag weer een viering met zang door Interamvo.

Fijn dat we meer en meer naar het voorheen ‘gewone’ gaan.

Hoewel, ik zeg gewoon, maar het is allemaal net even anders: het lijkt wel of een en ander meer gewaardeerd wordt, en we bemerken dat gewoon, niet zo gewoon is.

Kortom: koster aanwezig om onze Martinuskerk te openen, verwarming -indien nodig- aan te zetten, boekjes klaar leggen, kaarsen te ontsteken, collecteschalen -héél belangrijk- neer te zetten, diverse zaken nog even extra nalopen, en als kers op de taart: Interamvo zingt.

 

TENSLOTTE:

Hieronder nieuws vanuit de Martinusraad, gebedsvieringen voor Oekraïne, en nieuws over het Vormsel 2022

Gerda en Tineke.

 

VAN DE MARTINUSRAAD: Goederen voor Oekraïne op de juiste plaats aangekomen.

Middels eerdere berichten uit ons dorpsblad De Heraut bent u steeds op de hoogte gehouden van de stand van zaken inzake de inzameling van goederen vanuit onze gemeenschap voor de mensen uit Oekraïne. We konden vol trots en dankbaarheid melden dat dit een groot succes is geweest. Tot slot nog iets over het transport hiervan, dat vorige week heeft plaatsgevonden. Op woensdagmiddag 16 maart j.l. kwam een Poolse vrachtwagen het kerkplein opdraaien en mochten de vele vrijwilligers (dank daarvoor) beginnen met het inladen van de goederen. Zo’n 40% van de laadruimte van de vrachtwagen was hiervoor nog beschikbaar. Maar wat wij reeds vermoedden kwam snel uit. Alle goederen konden niet met deze truck mee. Er bleef nog een aanzienlijke stapel dozen in de kerk staan en die moesten toch ook echt richting Pools/Oekraïense grens. Om dit doel te bereiken werden door de werkgever van een der zonen van de Poolse familie spontaan 2 busjes beschikbaar gesteld. Die werden de volgende dag volgeladen en vertrokken vrijdag 18 maart j.l. compleet met de Oekraïense vla. Met groot genoegen kunnen wij u melden dat de goederen inmiddels op de juiste plek (brandweerkazerne) aan de Pools/Oekraïense grens zijn aangekomen, klaar voor de verdeling. Wij hebben dit kunnen constateren  uit de vele toegezonden foto’s van dit moment. Alom dankbaarheid vanuit die kant, die we bij deze graag aan u doorgeven. De inzamelingsactie goederen is definitief afgesloten en hetzelfde zou gelden van de donatie mogelijkheid. Zou gelden, want we naderen inzake de donaties weliswaar de beoogde € 1.000,00 maar gebleken is dat er -gedreven door enorme betrokkenheid- toch meer (leger)goederen tegen gunstige financiële condities zijn aangekocht, dan dat er op dat moment centen voorhanden waren. Om dit probleem op te lossen hebben inmiddels enkele agrarische-/bloembollenbedrijven zich financieel van hun goede kant laten zien (veel dank daarvoor), maar we zijn er nog niet. Dus was u eigenlijk nog van plan een donatie te doen, dan bestaat hiervoor nog t/m zondag 27 maart a.s. de mogelijkheid middels de bekende kaarsenbak in de Mariakapel.

 

Iets van geheel andere orde betreft de invulling van vacatures in onze parochie.

Zoals u weet beschikken we momenteel nog maar over twee -2- (zeer plichtsgetrouwe) kosters en slechts drie -3- (even trouwe) lectoren. Beide groepen kunnen uitbreiding zeker gebruiken, want de spoeling wordt dun. Voelt u er wel iets voor om de gelederen te versterken of wenst u hierover eerst geïnformeerd te worden, neem contact op met een der kosters (Piet of Adrie) of een der lectoren (Anneke, Peter of Hans). Zij vertellen u graag wat de werkzaamheden inhouden. Verras ons met uw interesse/aanmelding.  

Met vriendelijke groet, Bestuur Martinusraad.

 

Gebedsdiensten

De komende vier weken zal er elke donderdag om 19:30 een gebedsdienst worden gehouden voor ieder die wil bidden voor de situatie in en rondom Oekraïne.

Op donderdag 31 maart is er een dienst in de Doopsgezinde Kerk, Dorpsstraat 149, Nieuwe Niedorp, voorganger ds. Waldemar Epp.

Tenslotte op donderdag 7 april in de RK Martinuskerk, Rijdersstraat 107, ’t Veld met diaken Toon Jorink als voorganger.

 

De diensten worden dus in interkerkelijk verband georganiseerd, maar we gaan het wel allemaal op onze eigen manier doen.

De ‘Inclusieve’ gebedsdienst op 24 maart in de Lucaskerk is laagdrempelig. Vandaar ook het woord inclusief. Daarmee wordt bedoeld dat iedereen, die, op welke manier ook, mee wil

bidden, welkom is. Of dat nu op christelijke wijze is, zoals we dat in de kerk gewend zijn, op joodse wijze, op islamitische, hindoeïstische, of boeddhistische wijze. Het kan ook zijn dat u zich met geen van deze godsdiensten verbonden voelt, maar voor uzelf het woord ‘spiritueel’ gebruikt.

Mensen die aan deze bijeenkomst een bijdrage willen leveren uit om contact met ds. Jan Andries de Boer. Dat kan door een lied te zingen, door iets instrumentaals, maar ook door een gedicht voor te dragen of een gebed uit te spreken.

De vieringen duren ongeveer 30 minuten.

De viering in de H. Martinuskerk heeft een bezinnend karakter, waarbij gebed, bijbellezing, stiltes worden afgewisseld met zang van de groep Chance.

Het gevoel van verbijstering vanwege de Russische agressie is ook in ’t Veld, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, Winkel en omstreken breed aanwezig. Als kerk hebben we een plaats om samen te komen. Het is fijn om die plaats te delen om ons samen verbonden te kunnen voelen.

 

Namens de pastores van de kerken van de oude gemeente Niedorp: Toon Jorink, diaken.

 

VORMSEL 2022