PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 27 MAART 2020

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Sylvia Droog 0641423578, Anita Messelaar 0620915051.

 

ANDERE OPENINGSTIJDEN TIJDENS DEZE EPIDEMIE

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is in ieder geval op maandagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

NIEUWS VANUIT DE MARTINUSPAROCHIE ’T VELD :

 

OVERLEDEN;

Dinsdag 17 maart is op 83 jarige leeftijd Lies Ligthart – van der Fluit van de Oranjelaan 12 overleden.

Lies was een bekend en vertrouwd gezicht in onze dorpen en Martinuskerk. Menig verhaal kon ze op smakelijke wijze vertellen. Ze heeft voor haar gezin, familie en vrienden veel betekend. Maar ook wij als Martinusparochie zijn haar dank verschuldigd o,a, door haar creatieve inzet voor “Martinus de Musical”.

Een “in Memoriam” volgt nog.

 

VIERINGEN IN DE MARTINUSKERK;

Voorlopig zijn er geen vieringen in onze kerk maar we wijzen u op de vieringen op televisie:. zondagmorgen om 10.00 uur op NPO2 en vanuit de St. Bavo in Haarlem op tv NH om 10.30 uur.

 

INTENTIES DIE REEDS OPGEGEVEN ZIJN VOOR OM TE LEZEN IN ONZE MARTINUSPAROCHIE:

U zult begrijpen dat de al opgegeven intenties komen te vervallen. Zodra we nieuws hebben dat er weer vieringen zullen plaatsvinden in onze Martinus en in Maria Mater, kunt zelf aangeven wanneer en of deze intenties gelezen gaan worden.

 

AANDACHT VOOR ELKAAR;

We kennen allemaal wel iemand die wat extra aandacht nodig heeft. Vooral in deze dagen waar mensen in verzorgings- en verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen, wordt een kaartje zeer gewaardeerd. We noemen o.a. Jan van Straalen  en Tini van Straalen en Gies van Waesberghe in Magnushof, maar ook onze mensen in Maria Mater of waarvan u zelf denkt dat die wel een kaartje verdienen.

 

CONTACT EN PASTORALE ZORG:

De pastores zullen zich ook moeten beperken in hun contacten, met name als het gaat om ouderen en andere kwetsbare groepen. Huisbezoeken zullen voorlopig niet doorgaan. Ze zullen telefonisch contact te hebben waar dat zinvol is.

Natuurlijk mag u altijd contact opnemen met de pastores, zeker bij ziekte en overlijden. Maar ook als u met vragen zit of behoefte hebt aan een luisterend oor. Voor praktische vragen kunt u ook terecht bij de voorzitter van de parochieraad. Zie hiervoor bij de contactgegevens.

Online informatie vindt u op:

 

TENSLOTTE:

Hoe het verder gaat weten we nog niet. Wij, Gerda en Tineke blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van het nieuws vanuit onze Martinusparochie.

Hieronder nog een stukje van de pastores.

 

DE WERELD STAAT OP ZIJN KOP.

De krant, de tv en de radio, en ook de gesprekken aan tafel en op straat hebben een hoofdonderwerp CORONA. Er gebeurt heel veel in Nederland: Scholen, kerken, bejaarden en verzorgingshuizen gesloten, afstand houden 150 cm, hamsteren, thuiswerken, skype vergaderen. Wat er allemaal gebeurt is soms niet te bevatten: uitvaart met veel minder mensen; in besloten kring. Feesten worden afgezegd. Maar dan is het onderliggende gevoel nog niet naar boven gekomen. Velen zijn onzeker: hoe zal dit gaan, wat brengt ons de toekomst? Op deze vragen is geen antwoord, er is alleen handelen. Wat kan ik doen, waar ligt mijn vertrouwen in de toekomst en hoe kan ik dat delen met anderen?

Daarom de vraag kunnen wij elkaar op afstand helpen, elkaar op afstand tot steun zijn, hoe kunnen we elkaar bijstaan met deze grote onzekerheden. Niemand heeft daar direct een antwoord op, maar wel als we het proberen te doen. Soms met een gebaar; zoals het luiden van de kerkklok op woensdagavonden om 19.00 tot 19.15 uur als teken van hoop, geloof en liefde en met het handenklappen voor de zorg.

Ergens zeg er iets in mij, maar er is meer te doen dan alleen dat. Hoe kunnen wij met elkaar verbonden blijven zelfs op afstand. Door wat vaker de telefoon ter hand te nemen of een kaart naar mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen te sturen, zwaaien als u er langs rijdt. Het zijn kleine dingen maar o zo belangrijk.

En wat doet het met ons geloof. Leert nood echt bidden, of is het bidden in en uit nood omdat wij geen antwoorden meer weten. Juist in gebed kunnen wij onze zorgen aan God bidden, kunnen wij Jezus vragen ons op zijn weg van de liefde te helpen en de heilige Geest om kracht en troost.

Maria helpt ons door haar voorspraak. Als ik zie hoeveel extra kaarsen er gebrand zijn hebben velen van u daar al om gevraagd.

Samen met elkaar gaan we een onzekere tijd door maar we mogen in ons geloof niet de hoop en de liefde verliezen. Wees er voor elkaar. De pastores zijn altijd telefonisch bereikbaar mocht u een gesprek met een van hen willen.

Mogen wij met Gods zegen, wijs blijven handelen en er zijn voor ieder van ons.

Namens het pastores team: Toon Jorink, diaken