PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2020

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Sylvia Droog 0641423578, Anita Messelaar 0620915051, Els Beemsterboer 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

zaterdag 29 augustus 19.00 uur:

viering zonder zang, voorganger pastor Jorink, lector Anneke Bruin – Jaspers, koster Adrie Wijnker.

intenties:

Theodora Louisa Bruin – van den Bosch en Gerardus Bruin en Petrus Mooij.

 

zaterdag 5 september 19.00 uur:

eucharistieviering, voorgangers pastores Tilma en Jorink, koster Piet Berkhout.

intenties:

Dirk Dekker, Wim Bakker en Aad Dekker en overleden familie.

 

INTENTIES DIE ZIJN OPGEGEVEN VOOR DE KER-K-MISVIERING IN ZIJDEWIND:

De ker-k-mis viering in de tent in Zijdewind op zondag 13 september gaat niet door.

Er zijn wel diverse intenties opgegeven voor deze viering.

Deze intenties zullen worden gelezen in de viering van zaterdag 12 september in de Martinuskerk.

 

zaterdag 12 september 19.00 uur: ´Ker-k-misviering” in de Martinuskerk;

Annie Duineveld, Annie Bos – Jong, Fred Anton en Gawin van Waesberghe, Ab Oorthuis en Corry Oorthuis – Jukes, Kurt en Piet Post, Jan Wijnker en Trien Wijnker – Bruin en Gerard en Alex en Natasja en Joyce en overleden familie Wijnker – Bruin, Pé van der Fluit en Annie van der Fluit – Groot, Jan en Truus Keesom – Ligthart en om zegen over hun gezin, Simon Wijnker en Truus Wijnker – Groot en Edwin en familie, Tini Groenland – Dekker ‘juf Tini’, Jan Jaspers en Fita Jaspers – Bakker, Truus Moras – Konijn, Alie Moras – van der Fluit, Cor en Corrie Vriend – Tromp, Theo Kolken, familie Kramer – Besteman en Alies Bruin – Kramer en Bart Bruin.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

 

Waarland:

zaterdag 29 augustus 19.00 uur voorganger pastor Bruin.

 

Nieuwe Niedorp:

zaterdag 29 augustus 19.00 uur eucharistieviering voorganger pastor Tima.

 

De Noord:

zondag 30 augustus 10.00 uur voorganger pastor Bruin.

 

MARTHA:

Door diverse wisselingen worden de groepen anders genummerd.

De eerste paar maanden zal dat even wennen zijn, maar het zal iedere keer in de Heraut gemeld worden.

In de week van 14 - 18 september is groep 3 aan de beurt: G. Tesselaar – Kemper, J. Ursem, - Groot, T. Glas – Ruijter en R. Arends – Broersen.

Voor de maand oktober is groep 4 aan de beurt.

 

BLOEMEN:

De bloemen zullen deze maand augustus worden verzorgd door groep 1: Trees Droog 0225 42 25 81.

In september wordt dat groep 2: Carolien Steenman 0226 42 25 86

 

VIERINGEN IN DE MARTINUS KERK IN TIJDEN VAN CORONA:

U bent van harte welkom in de Martinuskerk maar in deze tijden zijn er wel enkele voorwaarden:

we gaan ervan uit dat u gezond bent.

*Bij binnenkomst zal er voorlopig nog naar uw persoonlijke gegevens worden gevraagd.

*We houden afstand van elkaar.

*Na binnenkomst uw handen desinfecteren.

*Bij het communie uitreiken gaat eerst de ene rij banken van de kerk op afstand naar voren

en daarna de andere rij banken.

*We wensen elkaar vrede zonder handen te schudden.

*Uw geldelijke gaven zijn weer van harte welkom, daartoe staat de collecteschaal achterin de kerk.

*Na afloop graag de liturgieboekjes weer achter neerleggen.

 

“Houdt afstand maar houdt en verlies elkaar niet uit het oog”

 

 

TENSLOTTE:

Zolang Tante Sjaan en Ome Han zich aan de anderhalve meter houden en geen polonaise aanvoeren, kunnen we elkaar evengoed blijven ontmoeten, op afstand maar:

we blijven bij elkaar en verliezen elkaar niet uit het oog.

 

 

Hieronder een artikel van pastor Jorink

                                                                                              Tot de volgende week: Gerda en Tineke

 

Alles weer normaal?!

Dat denken we nu de vakanties zijn afgelopen en scholen zijn weer begonnen. Het hoger onderwijs volgt over een week. Maar is alles wel weer normaal, en kunnen we gewoon doorgaan met ons leven, dat is de vraag.

De vraag is dit dat niet altijd de vraag of we gewoon door kunnen gaan waar we mee bezig zijn. We kunnen alles lezen en proberen alles te begrijpen maar telkens worden we terug geworpen op de mogelijkheden van een mens. Wij kunnen niet alles weten en bevatten, moeten vaak het aan deskundigen overlaten. Zeker in de tijd waar we nu in zitten: het coronatijdperk. Zijn er meer van deze tijdperken geweest waarin we niet wisten wat er aan het einde zou zijn? We kunnen de geschiedenis er op naslaan en telkens kunnen vaststellen dat het einde niet dat was wat ervan gedacht werd. De oplossingen lagen soms voor de hand en kwam vaak uit een heel andere hoek dan verwacht werd.

Zo gaat het ook met ons geloof, dat is ook een tijdperk waarin we zitten en leven. Ieder doet dat op eigen wijze maar telkens vragen we om inzicht hoe ons leven gaat verlopen en dat we daar heel graag invloed op willen hebben. Eigenlijk willen wij het roer in eigen hand houden. Dit lukt niet altijd en dat komt het aan op ons geloof, onze hoop en onze liefde voor alles om ons heen.

Dit vinden we terug niet alleen vandaag maar ook in de bijbel daar staan verhalen in hoe je kan leven in tijden van onzekerheid en van ongenoegen met dat wat van je verwacht wordt. En als je goed leest komt in de verhalen ook de mogelijke oplossing tegen. Zeker in de evangeliën, wijst Jezus ons de weg die wij kunnen en mogen gaan. Ieder van ons kent wel een verhaal uit de bijbel dat ons de weg wijst in ons leven. Voor mij is dat het verhaal van de Emmaüsgangers. Je denkt dat je de weg alleen moet gaan, maar steeds blijkt weer dat er iemand is die met je mee gaat en het pas beseft als je ogen en je hart opent voor dat wat er om je heen gebeurt. Dat gold voor de twee mannen die het niet meer zagen zitten na de dood van Jezus en nog niet wisten dat Hij verrezen is. Pas hun ogen gingen open toen Hij het Brood brak en het met hen deelde. Hoe vaak werd het “Brood” voor mijn ogen gebroken zonder dat ik het zag, pas later werd het mij duidelijk toen ik het herkende.

Het zou mooi zijn als uw verhaal met ons wilt delen. Welk verhaal spreekt u aan in de bijbel en waarom? Zou u dit willen opsturen via de mail: t.jorink@gmail.com of inleveren bij de secretariaten van de parochie. Ik wacht in spanning af. Bedankt alvast voor het delen, want het zijn de parels van onze gemeenschap in dit tijdperk.

 

Toon Jorink, diaken