PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 29 JANUARI 2021

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

 

zaterdag 30 januari 19.00 uur:

eucharistieviering koster Adrie Wijnker, lector Hans Glas, voorganger pastores Remmers.

intenties:

Jan Jaspers en Fita Jaspers – Bakker.

 

zaterdag 6 februari 19.00 uur:

eucharistieviering, koster Piet Berkhout, voorgangers pastores Tilma en Jorink

intenties:

overleden familie Antoon en Marie Groen – Leegwater, Aad Dekker en Willem Bakker en overleden familie

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

zaterdag 30 januari 19.00 uur voorganger pastor Jorink

 

Nieuwe Niedorp:

geen viering

 

De Noord:

zondag 31 januari 10.00 uur eucharistieviering voorgangers pastores Remmers en  Jorink.

 

MARTHA:

Deze week nog even geen werkzaamheden.

 

BLOEMEN:

Elly Betjes en Trees Droog 422581 verzorgen in januari de bloemen

 

TENSLOTTE:

 

                                                           Tot de volgende Heraut Gerda en Tineke.

 

 

 

EERSTE COMMUNIEPROJECT 2021

 

Beste ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 4,

Dit jaar zijn er kinderen in groep 4 die hun Eerste Communie gaan doen. Aan de hand van het nieuwe project gaan de kinderen van groep 4 op weg naar hun Eerste Communie te begeleiden.

De voorbereiding op de Eerste Communie gebeurt in samenwerking met de ouders, Toon Jorink, diaken en Mirella Smit als coördinator.

We werken met een nieuwe Eerste Communieproject: Ik ben bij je. Door middel van bijeenkomsten worden zij wegwijs gemaakt in wat er gebeurt in vieringen, verhalen vertelt uit de bijbel om te ontdekken wie God is en dat je daar gelukkig van wordt en te ontdekken dat het ook nu gebeurt: Jezus ontmoeten.

De voorbereidingen bevatten veel dingen die voor kinderen herkenbaar zijn en worden.

In deze tijd van lock down kunnen wij nog geen data bekend maken van wanneer de data zijn van de bijeenkomsten, vieringen en Eerste Communie. Wij willen wel weten hoeveel kinderen zich willen voorbereiden op hun Eerste Communie.

Daarom vragen wij u om uw kind op te geven via mail aan Mirella Smit: mirellasmitwit@ziggo.nl

Met vriendelijke groet,      

Mirella Smit, Toon Jorink, diaken en pastoor Tilma

 

 

 

KERKBIJDRAGEN

Als het goed is heeft u deze week al de envelop ontvangen met berichten over de Actie Kerkbalans. We hopen dat u ook in 2021 allemaal weer meedoet, ook de jongeren vanaf 18 jaar die een eigen envelop gekregen hebben. Het wordt dit jaar i.v.m. corona zeer op prijs gesteld wanneer u de ingevulde papieren bij de bezorger thuis in de bus gooit.

Bij voorbaat alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage!

Werkgroep Kerkbijdragen