PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 3 MEI 2019

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Bep Broersen 0629100251-Sylvia Droog 0641423578.

 

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT:

maandagmorgen van 10.00 – 12.00 uur en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

 

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

 

zaterdag 4 mei GEEN VIERING IN ONZE KERK

intenties

de intenties die opgegeven zijn voor deze datum worden volgend weekend zondag tijdens de viering op 12 mei afgelezen. Die morgen zullen diverse kinderen hun 1ste Communie doen.

De viering is dan om 10.30 uur

 

woensdag 8 mei 19.15 uur viering in Maria Mater

intenties:

er zijn nog geen intenties.

 

zondag 12 mei 10.30 uur 1e Communie:

eucharistieviering met zang door de Veldrakkers, koster Annie Groen, voorgangers pastores Tilma en Jorink.

intenties:

Tini Groenland ‘juf Tini’, Theo Kolken, Cor Smit en familie Smit en Burgmeijer, Ab Oorthuis en Corry Oorthuis – Jukes, Maria Anna Agatha Droog, Annie Duineveld, Jan en Truus Ligthart – Huiberts, Gijs Veldman, Gré Poland – Droog en Nel Groen, Dirk Dekker, familie Kramer – Besteman en Bart Bruin en Alies Bruin – Kramer, Petrus Jong en Anna Maria Jong – de Jong en overleden familie, Aad Dekker en Willem Bakker en overleden familie, Bertus van der Kroon en overleden familie van der Kroon – Tamis. John van Kempen.

 

woensdag 15 mei 19.15 uur viering in Maria Mater:

intenties:

Johan Poland en overleden familie.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEDORP EN DE NOORD:

WAARLAND:

zondag 5 mei 10.00 uur viering met Gregoriaans voorganger pastor Steur.

 

NIEUWE NIEDORP:

zaterdag 4 mei 09.30 uur Mariaviering in de Mariakapel.

zondag 5 mei 10.00 uur viering zonder zang voorganger pastor Jorink.

 

DE NOORD:

zondag 5 mei 10.00 uur eucharistieviering met Gemengd koor voorganger pater Molenaar.

 

BLOEMENGROEP:

in mei verzorgen Conny Groen en Cora de Boer 422907 de bloemen in onze Martinus.

 

MARTHA:

De leden van Martha mogen in de week van 6-10 mei heerlijk ‘kerkwerken’ in de Martinus: groep 4:  A. van Waesberghe – Kooyman, A. Berkhout – Langedijk, A. Wit – Smal, C. Stadegaard – Schoenmaker.

 

TENSLOTTE: vernielzucht en Meimaand Mariamaand – Lourdes:

Hieronder enkele artikelen: van onze voorzitter van de Martinusraad – Hans Glas over de nieuwe aanplant langs de kerk; Mariaviering en van pastor Jorink

 

                                                                                                          Gerda en Tineke

 

WAARVOOR IS DIT NU NODIG!!!!

Alle inwoners van onze dorpen zullen inmiddels wel geconstateerd hebben, dat de groenstrook tussen de Martinuskerk en de Rijdersstraat van een laagblijvende beplanting is voorzien. Deze afwisselende beplanting met daartussen enkele Prunusbomen zijn “aan het groeien en bloeien geslagen” en het geheel ziet er prachtig uit. Dit levert aan ons adres incidenteel complimenten op en daar zijn we uiteraard heel content mee. Hoe triest is het dan ook op de dinsdag na Pasen te moeten constateren, dat (jongelui?) met scooters en/of fietsen het interessant vinden om tussen alle beplanting door een “crossparcours” af te  leggen. Hierdoor zijn meerdere struiken volledig vernield en/of uit de grond gerukt, terwijl van meerdere struiken zijtakken zijn afgescheurd.

We vragen ons in alle gemoede af wat hier de lol nu van is. Hiervoor zijn we echt niet bezig!

Mocht er iemand zijn, die hieromtrent nadere informatie kan verschaffen of wellicht dat de dader(s) zo flink zijn om zich kenbaar te maken, dan houden wij ons voor nader contact aanbevolen.

Met vriendelijke groet,           Namens de Martinusraad, Hans Glas – voorzitter 

 

ZONDAG 12 MEI: EEN BIJZONDERE MARIAVIERING IN TUITJENHORN.

De meimaand is van ouds de Mariamaand. De 2e zondag van mei is vanouds Moederdag. Deze twee punten combineren we op zondag 12 mei in de speciale Mariaverering om 10.00 uur, waarbij het ritmisch koor D’Cymo zal zingen. We zullen gedachten en gedichten lezen over Maria en moeders, maar ook liederen zingen die bij deze viering passen.

Maar er is nog iets dat bij deze viering en Maria hoort: Lourdes. Van 1 t/m 6 oktober zullen we weer met een grote groep uit onze dorpen naar Lourdes gaan en daar met elkaar ook rond Maria zingen, bidden, luisteren. We hebben al de nodige aanmeldingen ontvangen, maar er kunnen er nog enkele bij.

Pastor Theo Vertelman zal in deze viering voorgaan en niet alleen iets vertellen rond Maria en moeders maar ook over Lourdes. Kom naar deze viering en geniet met ons samen van deze bijzondere zondagsviering op 12 mei in de Jacobuskerk aan de Dorpsstraat 39 te Tuitjenhorn.

Weet u nu al dat u mee wilt gaan naar Lourdes in begin oktober?

Geef u dan snel op bij Jan Verkroost, de hotelleider, tel. 072 – 57 42 743.

Of bij Theo Vertelman, de hotelpastor van deze reis, tel. 06 – 156 63 193.

Maar voor nu: welkom iedereen uit alle dorpen op zondag 12 mei in Tuitjenhorn.

                                                Lourdeswerkgroep - ’t Veld – Heerhugowaard

 

NA PASEN

Zo twee weken na Pasen lijkt alles weer gewoon zijn gang te gaan. We hebben de Veertigdagen tijd gehad en toegeleefd naar Pasen, met de Goede Week, welke begon met Palmzondag. Stil staan bij de lijdensweg die Jezus gegaan is. De verhalen, over hoe de apostelen Jezus na zijn verrijzenis hebben ontmoet, worden verteld en hoe dit hun geloof heeft bevestigd en laten uitgroeien tot het besef dat Jezus de weg is die zij moeten gaan, heeft voorgeleefd.

Petrus en Paulus, en de andere apostelen trokken er op uit om het verhaal van Jezus te vertellen aan een ieder die het maar horen wilden. Van Patmos, Korinthe tot aan Rome toe. Als je ooit in Rome bent geweest of komt, proef je daar een begin van het Christendom. Ik denk dan aan de Catacombe van Priscilla en de Scavi, maar ook het Colosseum. Allemaal verbonden met de beginjaren van de beweging dat later het Christendom werd genoemd. Het was een moeizame weg; de volgelingen van Jezus werden vervolgd, ter dood veroordeeld en gezien als mensen niet goed bij het hoofd.

De tijd lijkt zich te herhalen, de weg volgen van Jezus is niet meer zo van zelfsprekend als voorheen. Nu lijkt het als je een goed mens bent dat het voldoende is. Zo op het oog is dat ook zo, maar juist als je bij deze beweging wil horen betekent het dat je ook tegen de stroom moet inzwemmen om je doen te bereiken. Misschien net als in het begin, uitgemaakt worden dat je niet goed bij je hoofd bent.

Ieder jaar weer wordt er aan de jongeren gevraagd of zij zich willen laten vormen Ieder jaar zijn er jongeren die dat willen om de volgende redenen; omdat het nu eenmaal hoort, omdat mijn ouders dat zo graag willen, gelukkig ook omdat ik gevormd wil worden uit eigen beweging. Dat betekent voor deze jongeren dat het naar hun vrienden toe, soms zwemmen is tegen de stroom in. Kerk: wat heeft dat jou te bieden wordt er dan gezegd. Afgelopen week zijn de vormselbegeleiders van De Noord onder begeleiding naar Rome geweest om juist dat te ervaren dat er eeuwen lang tegen de stroom wordt ingezwommen om uiteindelijk het levensdoel te kunnen realiseren: Gods koninkrijk op aarde. Hechte menselijke banden over de hele wereld, echte vrede tussen de mensen: zou een thema kunnen zijn van het 4-5 mei comité.

Kunnen wij vandaag nog de Paasboodschap uitdragen in onze eigen omgeving, staat ons geloof op een ander plan als voorheen? Als ik naar het kerkbezoek kijk, ik denk het wel, maar als je echt met mensen in gesprek gaat, is geloven nog steeds een belangrijk onderdeel van ons leven. Kunnen wij dan toch weer iedere keer opstaan daar waar we (ver)vallen in alledaagse kleinheden en telkens weer dat zien dat wat de apostelen meebrachten op hun verre reizen: de verhalen over die man uit Nazareth die ons voor leefde. Mensen die Hem volgden, soms met de dood bekopend, vonden kracht, de geestdrift om in zijn voetsporen te kunnen treden.

Pasen: opstaan tegen alles dat doods is, ook dat wat in onszelf is. Pasen mogen en kunnen we elke week vieren in de vieringen in de kerken, elke week staan we stil bij het leven van die Man uit Nazareth. Pasen is zijn Opstaan tegen als wat doods is, gelukkig worden wij geholpen door de Heilige Geest, die Hij vele malen heeft gegeven aan zijn apostelen en ook aan ons als wij dat maar willen en durven te zien zoals de mensen van het begin; klein en met elkaar, samen en met elkaar verbonden.

 

Namens de pastores van de Vijfhoek: Toon Jorink, diaken.