PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 4 december 2020

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

Houdt steeds de website in de gaten voor veranderingen in deze coronatijd

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

zondag 6 december 10.00 uur: 2e zondag van de Advent

Tijdens de Advent staan er twee collecteschalen achterin de kerk: één voor onze eigen parochie en één voor de Adventsactie

viering, lector Anneke Bruin, koster Adrie Wijnker, voorganger pastor Jorink.

intenties:

Jan en Truus Keesom  - Ligthart en om zegen over hun gezin.

 

zaterdag 12 december 19.00 uur: 3e zondag van de Advent

Tijdens de Advent staan er twee collecteschalen achterin de kerk: één voor onze eigen parochie en één voor de Adventsactie

eucharistieviering met zang door enkele zangers. koster Piet Berkhout, voorgangers pastor Jorink en (voor de laatste keer in onze parochiekerk!!!)  pastor van der Linden

intenties:

Jan en Truus Keesom – Ligthart en om zegen over hun gezin, overleden familie Antoon en Marie Groen – Leegwater.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

 

Waarland:

zondag 6 december 10.00 uur viering voorganger pastor Bruin

 

Nieuwe Niedorp:

geen viering

 

De Noord:

zondag 6 december 10.00 uur viering voorganger pastor Timmer

 

MARTHA:

Voorlopig rust voor Martha, de groepen 6 en 7 mogen in de week van 14 – 18 december komen kerkwerken.

 

BLOEMEN:

In december is verzorgt groep 1 de bloemen: Elly Betjes en Trees Droog 422581.

 

LAATSTE KEER VOORGAAN VAN PASTOR VAN DER LINDEN IN DE MARTINUSKERK:

Na vele jaren voorgaan tijdens de eucharistievieringen in de Martinuskerk, wordt het zaterdag 12 december de laatste keer voor hem in de Martinuskerk. Op de dag van zijn 65 jarig priesterschap en ook nog zijn 89ste verjaardag op 11 juli 2020 ging pastor van der Linden in deze kerk voor. We zijn pastor van der Linden dankbaar voor al die tijd hier in onze parochie. eerst vele jaren samen met Theo Vertelman en nu samen met de andere voorgangers.

 

TEN SLOTTE:

Na 8 december zullen we meer weten over wel of geen vieringen met Kerstmis.

U zult op tijd worden geïnformeerd hoe een en ander gaat verlopen.

Voor wat betreft de reeds opgegeven intenties tijdens deze dagen: voor veranderingen etc. laat het weten bij het secretariaat,. Mail of anderszins.

 

Houdt steeds de website in de gaten voor veranderingen in deze coronatijd

 

TENSLOTTE:

Hieronder informatie over de Adventsactie en een bericht namens de pastores

 

                                                                                              Tot de volgende week: Gerda en Tineke

 

ADVENTSPROJECT STEUN AAN MASISI, CONGO

In de Republiek Congo (DR Congo) zorgen geweld, armoede, corruptie, oorlog, terrorisme en een falend zorgsysteem voor crisissituaties onder de bevolking. Vrouwen en kinderen worden vaak het hardst getroffen. In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van DR Congo massaal op de vlucht voor extreem politiek geweld. Kinderen en jongeren zijn geregeld doelwit van ontvoering en rekrutering door gewapende groepen. Vrouwen en meisjes worden vaak seksueel misbruikt. Zij hebben geen andere keuze dan te vluchten naar veilig(er) gebied. Ruim 20.000 ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Hun meest dringende probleem is gebrek aan voedsel. In de dorpen die ze moesten achterlaten leefden ze van de opbrengst van hun land. Mogelijkheden om op hun nieuwe woonplek werk te vinden zijn er nauwelijks.

Achterin de kerk staat een collecteschaal voor uw bijdrage maar er is ook de mogelijk tot overmaken van uw geldelijke steun:

gironummer NL89 INGB 0653 1000 00 Adventsactie Steun aan Masisi

 

 

KERSTMIS 2020

Wat wordt het met Kerstmis?

Die vraag wordt vaak gesteld.

In deze onzekere tijden kunnen wij als pastores daar nog geen antwoord opgeven.

Op dinsdag 8 december komt de regering weer met een update, betreffende de gedeeltelijke Lock down. Blijft deze gehandhaafd of wordt deze strenger of versoepeld. De bisdommen van Nederland overleggen met de regering en het RIVM over de dan te nemen maatregelen.

Pas dan weten we wat de mogelijkheden zijn en op welke wijze Kerstmis gevierd kan worden in onze kerken en parochies. Natuurlijk denken wij nu al aan de verschillende scenario’s om Kerstmis te vieren, met als leidraad de veiligheid voor iedereen. We mogen geen besmettingshaard worden.

Dit vraagt om geduld. We hopen na het bekend worden van de maatregelen van zowel de regering als de bisdommen u te kunnen vertellen hoe Kerstmis 2020 in de verschillende parochies gevierd gaat worden.

Namens het pastoresteam: Toon Jorink, diaken