PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 5 FEBRUARI 2021

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

zaterdag 6 februari 19.00 uur:

eucharistieviering, koster Piet Berkhout, voorganger pastores Tilma.

intenties:

overleden familie Antoon en Marie Groen – Leegwater, Aad Dekker en Willem Bakker en overleden familie, Cor Smit en overleden familie Smit – Burgmeijer.

 

zaterdag 13 februari 19.00 uur:

eucharistieviering, koster Piet Berkhout, voorgangers pastores Remmers en Jorink.

intenties:

Simon Wijnker en Truus Wijnker – Groot en Edwin en familie, Jan Wit en Krissy, John van Kempen

 

Woensdag 17 februari 19.00 uur Aswoensdag:

Viering rond Aswoensdag, lector Peter Vleugel, koster Adrie Wijnker, voorganger pastor Jorink

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

zondag 7 februari 10.00 uur viering

 

Nieuwe Niedorp:

geen viering

 

De Noord:

zondag 7 februari 10.00 uur eucharistieviering voorganger pastor Tilma.

 

MARTHA:

Deze week 8-12 februari is de groep van Jolanda van Baar aan de beurt om te ‘kerkwerken’.

 

BLOEMEN:

In februari verzorgen Carolien Steenman 422586 Anita Messelaar en Ingrid de Boer de bloemen.

 

UIT DE MARTINUS:

Met de volgende tekst werd op 24 september 2020 een geboorte aangekondigd:

Een groot wonder, teer en klein, maakt dat we voortaan met zijn vijven zijn. Na nachten vol met mooie dromen over wanneer de baby zou komen is het dan eindelijk zo ver. Hoera, ons zusje is er.”

En daarom luidde de klok van de Martinuskerk afgelopen zondag 31 januari 12.00 uur, die dag werd Rox Johanna Maria Hageman gedoopt.

Rox is de dochter van Bas en Shanne en het kleine zusje van Liv en Ise.

Wij wensen jullie daar aan de Rijderstraat 57a veel geluk met elkaar.

 

KERKBIJDRAGEN

Inmiddels zijn de meeste enveloppen voor de kerkbijdragen 2021 ontvangen, onze hartelijke dank voor al uw bijdragen! Mocht u de envelop nog thuis hebben liggen dan kunt u deze bij de bezorger langsbrengen of u kunt de envelop langsbrengen op Rijdersstraat 91. Als u geen envelop heeft ontvangen en toch iets wilt bijdragen dan kunt u altijd een bedrag overmaken naar NL94 RABO 0377 6025 82 t.n.v. R.K. Parochie van de H. Martinus te ’t Veld.

                                               Werkgroep Kerkbijdragen

 

TENSLOTTE:

diverse stukken van de pastores

                                                           Tot de volgende Heraut Gerda en Tineke.

 

TIJDELIJKE WERKONDERBREKING DIAKEN HANS BRUIN

Beste mensen,

De afgelopen periode heeft mijn gezin en familie vreugde en verdriet gebracht. Zo werd allereerst onze eerste kleinzoon Lenny geboren op 30 september, wat op 8 november jl. werd overschaduwd door het plotselinge overlijden van mijn lieve zus Els. We proberen dit verlies een plek te geven, maar dat vergt tijd.

Ook zijn er in mijn gezin ontwikkelingen. Zo hopen wij zeer binnenkort ons tweede kleinkind te mogen begroeten en gaan de komende vijf maanden drie van onze vier kinderen verhuizen. Gelukkig doen ze dit niet allemaal tegelijk, maar het vraagt extra aandacht van ons als ouders.

Dit alles bij elkaar opgeteld, heb ik pastoor Tilma gevraagd mij de ruimte te geven, om extra aandacht te geven aan mijn gezin. Hierdoor zal ik tot en met april a.s. mijn diaconale taken neerleggen. Het pastorale team, ondersteund door de assistentie van pater G. Remmers, zal in deze periode taken van mij overnemen.

Ik hoop op uw begrip. Voor vragen kunt u altijd terecht bij pastoor Tilma.

Hartelijke groet, Diaken Hans Bruin

 

OP WEG IN DE TIJD

De afgelopen zijn we heel vaak geconfronteerd met regels die wij gewoon zijn. ’s Avonds na 21.00 uur de deur niet meer uit, één persoon per dag mogen ontvangen. Ieder wil dit eigenlijk niet, maar dan met geweld deze regels willen keren kan geen oplossing zijn voor deze regels.

We zagen het ook in de Verenigde Staten, als het gaat volgens de regels, en je beseft dan dat je niet hebt gewonnen; kan je je winst ook niet opeisen met ongeregeldheden en eindeloos maar zeggen dat jij het bent die gewonnen heeft. In wat voor maatschappij leven we nu? Hoe is het nu in onze kleine maatschappij met jezelf als hoofdpersoon? Kunnen en durven wij wel naar ons zelf te kijken en beseffen waarin we tekort geschoten zijn en het heel anders hadden kunnen doen? Durven we wel te bekennen tegen over de ander dat we door het stof willen gaan om je spijt te betuigen. 17 Februari is zo’n dag dat je tot het besef komt dat je maar een klein onderdeel bent van het grote geheel. 17 Februari is Aswoensdag de dag van inkeer en bezinning. Daarvan mogen een teken dragen: het Askruisje. We mogen door het stof gaan en gelijk zijn aan stof met de gedachte dat we allen van dezelfde stof zijn gemaakt. Niets voor niets wordt er bij het geven van het Askruisje gezegd: ‘gedenkt stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’.

Adam de eerste mens, kreeg de adem van God om te leven, met de adem die wij nu in en uitademen treden wij in zijn voetsporen om de weg te gaan in ons leven. Zeker in deze Veertigdagentijd, vraagt dat we tot inkeer komen en dat ieder mens ons ter harte gaat. Veertig dagen mogen anders zijn dan de andere dagen van het jaar maar wel met hetzelfde doel: beeld van God te zijn, omdat God de mens schiep op God gelijkend: vrouw en man. Zal dit ook op gaan voor de blunderaars van afgelopen week en van de ontkenners in de VS?

De corona verandert de manier waarop het Askruisje wordt gegeven. Niet met de duim een kruis getekend met as op het voorhoofd, maar wat as gestrooid op het hoofd, met dezelfde zin. Wij nodigen u uit naar uw parochiekerk te komen om elkaar te bemoedigen om elkaar te helpen ons leven ten positieve te veranderen. Normaal kan u eerst carnaval vieren om na Dikke Dinsdag het gebruikelijke leven achter ons te laten. Nog even uit de ban springen om daarna in bezinning ons voorbereiden op de hoogfeest van Pasen.

Hoewel het nog een aantal weken duurt wens ik u allen een goede Veertigdagentijd toe om samen op weg te gaan naar Pasen.

 

Namens de pastores: Toon Jorink, diaken.