PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 5 JUNI 2020

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Sylvia Droog 0641423578, Anita Messelaar 0620915051, Els Beemsterboer 06 34956504

 

ANDERE TIJDEN IN DEZE CORONADAGEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is in ieder geval op maandagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

AANDACHT VOOR ELKAAR:

De berichten zijn dat de bezoekregelingen voor de diverse verpleeg- en zorginstellingen iets soepeler gaan worden, maar nog altijd blijft van kracht dat aandacht voor elkaar een van de belangrijkste dingen blijft. Op welke manier dan ook.

 

VIER MET ONS MEE! livestream viering in de Vijfhoek

Eenmaal in de veertien dagen zal er een livestream worden uitgezonden vanuit de H. Hartkerk in De Noord; de eerstvolgende vanuit deze kerk is op 14 juni en op zondag 28 juni.

De pastores van de Vijfhoek nodigen u uit om deze te volgen via internet.

De viering begint om 10:00u.De livestream vindt u via de website www.heilighartdenoord.nl

of via www.youtube.com/channel/UCqHx76cu8RR-ToIO8NLWawg

 

De vieringen kunt u meemaken via de televisie op KRORKK of via de uitzendingen op RTV NH.

Via het YouTube kanaal zijn diverse uitzendingen te volgen van de parochies Jacobus de Meerdere-Tuitjenhorn, Heilig Hartkerk-De Noord, Kloosterkerk-Nieuwe Niedorp en via Facebook de Wulfram-Waarland

 

Tijdens de vieringen zullen her en der intenties van onze Martinusparochie worden gelezen

 

OVERLEDEN:

Op maandag 25 mei jl. is Lies Wit – Biersteker van voorheen de Rijdersstraat 54, op 92 jarige leeftijd overleden. Vanuit haar vroegere woning is zij naar het crematorium gebracht. Terwijl de voor haar vertrouwde Martinusklok luidde, werd er door de mensen die stonden in de erehaag afscheid van haar genomen.

 

TENSLOTTE: HET LUIDEN VAN DE KLOK VAN ONZE MARTINUS

Wanneer de klok luidt weten we hoe laat het is, het hele of het halve uur, naar gelang de slagen. ’s zaterdags op zondag meestal om ons te laten weten dat er een viering in de kerk is. Bij een doop, een huwelijk wordt er altijd geluid. Wanneer de klok om drie uur ’s middags luidt weet men: er is iemand uit onze gemeenschap overleden.

De laatste weken hoort u de klok ook wel eens op een heel vreemd tijdstip, dit doen wij dan om degene die is overleden en naar haar of zijn laatste rustplaats wordt gebracht, uit te luiden.

Wij doen dit uit respect en medeleven voor de overledene maar ook voor de familie, buren, vrienden en bekenden.

 

Mocht er nieuws zijn dan kunt u dat zien op de website van de Martinusparochie ‘t Veld.

U kunt de website bereiken via: home.kpn.nl/a.ruiter41/martinusweb/index.htm

Of gewoon door Martinusparochie ’t Veld in te tikken via Google of Explorer.

 

Hieronder nog een aantal artikelen van pastor Tilma o.a. over wanneer de vieringen in de kerk weer gaan beginnen. De moeite waard om te lezen.

Daaronder over de uitstelling van het Heilig Sacrament. En daaronder een artikel van pastor Bruin over Pinksteren.

“Houdt afstand maar houdt en verlies elkaar niet uit het oog.”

 

                                                                                              Tot de volgende keer: Gerda en Tineke

 

WELKOM IN ONZE KERK!

Vieringen stap voor stap weer mogelijk alle vieringen hervat vanaf 1 juli

Beste parochianen,

Halverwege de maand maart nam de overheid drastische besluiten om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Voor ons betekende het dat we niet meer samen konden komen voor de vieringen in onze kerken. Inmiddels zijn we bijna drie maanden verder. Het aantal besmettingen neemt af en de regering biedt stap voor stap meer ruimte aan ons samen leven.

De Nederlandse Bisschoppen hebben in overleg met de overheid besloten dat het per 1 juni weer mogelijk is om vieringen te houden. Eerst met maximaal 30 personen en per 1 juli met 100 personen, mits de ontwikkelingen in de samenleving zo goed gaan als nu. Hierbij hebben de bisschoppen maatregelen opgesteld om binnen het kerkgebouw besmetting te voorkomen.

Binnen ons samenwerkingsverband De Vijfhoek wordt hard gewerkt om deze maatregelen toe te passen. Bestuur en parochieraden treffen de nodige voorbereidingen.

Er is voor gekozen om vanaf donderdag 18 juni te beginnen met de viering op donderdagochtend in Heerhugowaard De Noord.

Vanaf 1 juli hervatten we weer alle vieringen in onze kerken.

Vieringen in ouderencentra zijn helaas nog niet mogelijk.

 

Het hervatten van de vieringen vraagt ook van u de nodige aandacht.

1.     Aanmelden          Iedereen die mee wil vieren in de kerk, moet zich bij de deur aanmelden.

                            Dit kost enige tijd. Kom daarom een paar minuutjes eerder.

                            Uw naam en telefoonnummer wordt genoteerd.

                            Op deze manier houden we bij hoeveel mensen er in de kerk aanwezig zijn.

2.     Gezondheid         Wij gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft.

3.     Hygiëne               Bij de ingang van de kerk zijn desinfectie middelen aanwezig.

                            U wordt gevraagd om bij binnenkomst uw handen te reinigen.

4.     Plaatsen              In de kerk wordt aangegeven waar u kunt gaan zitten.

                            Daarbij geldt de anderhalve meter afstand.

                            Personen uit één huishouden kunnen uiteraard wel naast elkaar zitten.

                            Zorg in dat geval voor voldoende afstand met uw buren.

5.     Communie           Voor de communie komt u in één rij naar voren.

                            Ook in de rij houden we anderhalve meter afstand van elkaar.

                            Neem zelf een klein flesje desinfecterende gel mee om uw handen te
                            reinigen vóór het ontvangen van de communie.

                            U ontvangt de communie van achter een scherm.

                            Communie op de tong kan helaas niet.

6.     Zingen                 Omdat zingen mogelijk verspreiding van het virus in de hand werkt,

                            zullen we nog niet samen zingen. Er zal ook geen koorzang zijn.

                            Dit is een groot gemis.

                            We zoeken naar andere manieren om de vieringen muzikaal in te vullen.

7.     Intentieboek         Voorlopig is het intentieboek weggehaald. – (Dit boek ligt in andere kerken)

                            Dit doen we om contactbesmetting te voorkomen.

 

Het officiële protocol kunt u binnenkort vinden achterin de kerken. Daarin staan nog veel meer maatregelen. Als bestuur en parochieraden zullen we ons best doen om u zo goed mogelijk te informeren over de wijze waarop we in onze parochies daarmee omgaan.

Het kan goed zijn dat u het allemaal wat overdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in het kerkgebouw veilig en op z’n gemak voelt. Onze vieringen moeten geen bron van besmetting worden; ze moeten dienen tot ons heil en niet tot onheil.

Sommigen hebben veel last van de maatregelen rond het corona virus, of hebben zelfs met hele verdrietige situaties te maken; anderen ondervinden weinig moeilijkheden en redden zich goed. Samen vormen we één gemeenschap: ziek en gezond, zwak en sterk, jong en oud. We houden rekening met elkaar en steunen elkaar. Het is hoopgevend dat we binnenkort weer in de vieringen bij elkaar kunnen komen. Verzameld rond de Heer vinden we nieuwe kracht en ervaren we de verbinding met elkaar.

De komende maand zal het pastoresteam om de week een livestream viering verzorgen. Deze worden gehouden op zondag 14 juni en op zondag 28 juni. De link naar deze online vieringen vindt u op www.heilighartdenoord.nl.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens!

Pastoor Tilma

 

UITSTELLING ALLERHEILIGSTE SACRAMENT

in Waarland en Nieuwe Niedorp iedere zondag van 14.00 uur tot 15.00 uur

Elke zondagmiddag in de maand juni wordt in de H. Wulframkerk (Waarland) en in de Kloosterkerk (Nieuwe Niedorp) van 14.00 uur tot 15.00 uur het Allerheiligste Sacrament uitgesteld. U kunt dan vrij binnenlopen voor uw stil gebed in aanbidding voor het Allerheiligste. Om 15.00 uur worden de aanwezigen gezegend met het Allerheiligste Sacrament.

 

TOEN PASEN EN PINKSTEREN OP ÉÉN DAG VIEL

Wie zegt dat iets zal gebeuren als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, bedoelt dat iets nooit zal gebeuren. In de geschiedenis weten we er niet van dat Pasen en Pinksteren niet gevierd konden worden, waardoor bovenstaande uitdrukking opeens springlevend lijkt te zijn.
We maken als samenleving een bijzondere periode mee, waarin we moeten erkennen dat onze zekerheden helemaal geen zekerheden hoeven te zijn. Het Coronavirus heeft dan ook al geruime tijd de wereld in haar greep, waarvan we nooit hadden kunnen bedenken dat dit ons zou kunnen overkomen. Maar gelukkig is er weer hoop, het virus is op zijn retour waardoor de politiek op veel plekken de teugels wat minder strak aanhaalt, zo ook voor de kerk. Vanaf juni mogen we met 30 personen de vieringen voorzichtig weer gaan opstarten, om deze in juli uit te breiden naar 100. Veel mensen kijken daar naar uit, want juist in deze onwerkelijke tijd voelen we extra behoefte om bij elkaar te zijn, te ervaren dat we het niet alleen hoeven te doen. Als u dit artikel leest heeft de Pinksterviering al plaatsgevonden.
Met de pastores en enkele vrijwilligers heeft u deze mogelijk via een zogenaamde
‘’ live-streaming ‘’ vanuit de huiskamer kunnen volgen. Pinksteren is het Hoogfeest van de Heilige Geest, welke de apostelen in zich kregen uitgestort om gehoor te geven aan de opdracht van Jezus, die hen zei; zoals De Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik u.
Een oproep die gericht is aan ons allen, om van Hem te getuigen dat er meer is tussen hemel en aarde, dat wij niet alleen leven van brood alleen en er nooit alleen voor staan; Hij met ons! Om dat extra te doorvoelen zijn wij deze periode in de gelegenheid gesteld om
‘’De Stille aanbidding van het Allerheiligste’’ bij te wonen en in de meimaand het Maria-uur.

Mogelijk heeft u in de krant kunnen lezen dat onze zeer gewaardeerde bisschop Punt op tweede Pinksterdag zijn taken officieel gaat overdragen aan onze hulp-bisschop Monseigneur Hendriks. Beide wil ik in dit schrijven gezondheid wensen en dat de Heilige Geest van Pinksteren hen moge bezielen over hun verdere toekomst.
Specifiek benoem ik ‘’ gezondheid ‘’, een rijk geschenk die door allerlei omstandigheden onder druk kan komen te staan. Zo probeert de kerk ook goed om uw gezondheid te denken en met name doel ik op het gezamenlijk vieren.
De komende periode zal u in de kerk door een ‘’ gastheer-gastvrouw ‘’ worden ontvangen, welke u allerlei aanwijzingen zullen geven, die ervoor zorgen dat we ons ‘’ veilig ‘’ weten.
Het kan doordoor voorkomen dat u niet op uw vertrouwde plek kunt plaatsnemen, maar we hopen op uw begrip. Hopelijk kunnen we elkaar binnenkort ontmoeten in onze vertrouwde kerk en wens u allen een goede gezondheid met de zegen van de Heilige Geest.
Mede namens het pastores-team, diaken Hans Bruin