PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 6 NOVEMBER 2020

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Beemsterboer 06 34956504

 

Houdt steeds de website in de gaten voor veranderingen in deze coronatijd

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Laatste stand corona-maatregelen in de kerk.

Bij binnenkomst in de kerk verzoeken wij u een mondkapje te dragen, uw naam wordt genoteerd

en u kunt gaan zitten op de met een kaartje aangegeven plaats. Op uw zitplaats mag u uw mondkapje afdoen.

Bij het ter communie gaan: gaat eerst de ene zijde, daarna de andere.

Bij het verlaten van de kerk wordt u verzocht het mondkapje weer te dragen.

De mensen die achterin zitten verlaten als eersten de kerk en dan zo voort tot de voorste banken

Dit alles om zo min mogelijk met elkaar in contact te komen.

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

zaterdag 7 november 19.00 uur:

eucharistieviering met enkele zangers, lector Hans Glas, koster Adrie Wijnker, voorgangers pater Remmers en pastor Jorink.

intenties:

Overleden familie Antoon en Marie Groen – Leegwater.

 

woensdag 11 november Sint Maarten

geen viering zie artikel bij Tenslotte

 

zaterdag 14 november 19.00 uur:

viering lector Peter Vleugel, koster Piet Berkhout, voorganger pastor Jorink.

intenties:

overleden familie Antoon en Marie Groen - Leegwater

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

 

Waarland:

zondag 8 november 10.00 uur viering met Gregoriaans voorganger pater Remmers en pastor Jorink

 

Nieuwe Niedorp:

geen viering

 

De Noord:

zondag 8 november eucharistieviering voorganger pater Molenaar.

 

MARTHA:

Weer even rust voor Martha, in de week van 16-20 november is groep 5 aan de beurt.

 

BLOEMEN:

In november verzorgt groep 3 Conny Groen en Cora de Boer de bloemen.423000

 

KERK IN NOOD IN ACTIE IN HEERHUGOWAARD DE NOORD

Heilig Hart kerk in Heerhugowaard-Noord is op 25 november rood aangelicht

De Heilig Hart kerk wordt woensdag 25 november 2020 ’s avonds samen met honderden kerken en andere gebouwen wereldwijd “rood aangelicht” Ook in Nederland worden tientallen gebouwen rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt de parochie in Heerhugowaard-Noord  aandacht voor vrijheid van godsdienst in het algemeen en de vervolging van christenen in het bijzonder.

Ook wordt in de kerk een gebedsviering gehouden, om te bidden voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. De parochie doet mee aan #RedWednesday, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en om aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bijzonder Christenen vandaag de dag worden vervolgd.

De gebedsviering in de rood verlichte Heilig Hart kerk begint woensdag 25 november om 19.30 uur.

We nodigen andere kerken in Heerhugowaard en omgeving van harte uit om mee te doen met  #REDWEDNESDAY.

Voor meer informatie: Redwednesday.nl

 

TENSLOTTE 1: WOENSDAG 11 NOVEMBER SINT MAARTEN:

Al zeer vele jaren is er een viering geweest voor de schoolkinderen op de feestdag van onze parochie Sint Martinus. Helaas is dit nu 2020 niet mogelijk. De corona heeft hier ook flink roet in het eten gegooid. De veiligheidsregio heeft ook haar advies gegeven Sint Maarten met de nodige voorzichtigheid te vieren.

 

TENSLOTTE 2: hieronder stelt pater Remmers zich aan u voor en een artikel van pastor Tilma

 

Houdt steeds de website in de gaten voor veranderingen in deze coronatijd

 

MAG IK MIJ AAN U VOORSTELLEN:

Mag ik mij even aan u voorstellen:

Mijn naam is Gerard Remmers. Ik ben pater kapucijn, 70 jaar oud en sinds enige tijd woonachtig in Heerhugowaard. Vaak vragen mensen me vol verbazing: Waarom Heerhugowaard? Alsof het een schande is om hier te wonen. De laatste plaats waar ik gewoond heb is Zevenaar en dan is Heerhugowaard inderdaad niet de meest voor de hand liggende plaats. Daarbij ben ik lid van een religieuze orde en woon ik alleen. Gewoon goed om dit een beetje te verhelderen. Ik ben in zekere zin een buitenbeentje bij de Nederlandse kapucijnen. Ik heb het gepresteerd om nooit in een klooster te wonen. Bijna al de tijd dat ik bij de kapucijnen ben heb ik op een pastorie gewoond (in Brede, in Nijmegen en in Babberich). Daar woonde ik meestal met een aantal medebroeders. Het laatst in Babberich. Maar het aantal kapucijnen werd minder en ouder en op het laatst woonden we er nog met twee mensen. En dat in een behoorlijk groot huis. We hebben toen besloten om de pastorie op te geven en zelfstandig te gaan wonen. Ik wilde wel in de buurt van Babberich blijven wonen omdat ik nog werkte in de parochie. Zo ben ik uiteindelijk in Zevenaar terecht gekomen. Maar toen gebeurden er een aantal dingen die tot mijn vertrek daar hebben geleid. De enige medebroeder die bij me in de buurt woonde stierf onverwacht en mijn werk binnen de parochie liep af. Ik heb toen besloten om weg te gaan uit de Liemers (de streek waar Zevenaar in ligt). Maar waar ga je dan heen? Wij hebben nog één klooster en wel in Tilburg. De meeste bewoners zijn hoogbejaard. Daar had ik nog geen zin in. Toen dacht ik: ik ben afkomstig uit Noord-Holland. Geboren in Velsen. Opgegroeid in IJmuiden. Ik heb hier nog oude vrienden wonen. Waarom niet terug naar Noord-Holland. En als je dan gaat zoeken is de keus niet zo heel groot. Het moet te betalen zijn. Er moet een station zijn. En zo is het tenslotte Heerhugowaard geworden.                                                                             Ik woon hier met heel veel plezier en kan me heel goed bezig houden. Maar ik vind me nog té jong om niets meer te doen. Via het bisdom ben ik in de Vijfhoek terecht gekomen. De bedoeling is dat ik regelmatig  voor zal gaan in de Eucharistie. Het is nu natuurlijk niet de ideale tijd om uitgebreid kennis te maken met mensen. Maar ik hoop toch in de loop van de komende tijd veel mensen te leren kennen. En ik hoop me nog een aantal jaren nuttig te kunnen maken binnen de parochies.

Graag tot ziens iedereen,

Gerard Remmers, kapucijn.

 

                                                                                              Tot de volgende week: Gerda en Tineke

 

VAN DE PASTORES: Corona en de kerk

Beste parochianen,

Christen zijn is een kostbaar geschenk. Als je hebt leren bidden, neem je dat mee als houvast voor de rest van je leven. Als gemeenschap van geloof steunen we elkaar daarin. We onderhouden ons kerkgebouw als dierbare plek om bij God te zijn. Het vieren van de kerkelijke feesten zorgt voor vreugde en diepgang in de loop van ieder jaar. Het geeft ons troost om in tijden van verdriet bemoediging te vinden bij God.

Helaas moeten we ons in deze tijd aanpassen vanwege het coronavirus, net als iedereen. U heeft er in de afgelopen weken al een en ander over kunnen lezen. Het mondkapje is ook in onze kerken niet meer een vreemd gezicht.

Sinds juli was het weer mogelijk om in een aantal ouderenhuizen de vieringen te hervatten. Daarbij hebben we contact gehad met de leidinggevenden van de huizen. Niet overal bleek het mogelijk om de vieringen op dezelfde manier te hervatten. Waar het wel kon, bleek hoe waardevol het is om samen te komen voor gebed en het contact met elkaar. Nu de besmettingen weer toenemen, hebben de leidinggevenden van de huizen ons gevraagd om de vieringen weer op te schorten.

Inmiddels bent u ervan op de hoogte dat we in onze kerken ook het maximum van 30 personen hanteren. Dit geldt niet alleen tijdens de zondagsvieringen, maar ook voor andere vieringen en bijeenkomsten. Daarom heeft Allerzielen dit jaar een andere vorm gekregen. We hopen dat dit voor u evengoed een waardevolle manier was om stil te staan bij onze dierbare overledenen. In een aantal parochies is het gebruikelijk om ook met Sint Maarten de kinderen in de kerk te ontvangen. Dat hebben we dit jaar afgeblazen.

Ondertussen richten we onze gedachten op Kerstmis. Daarover is nog veel onduidelijk. Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat het anders zal zijn dan andere jaren. De pastores, samen met de parochieraden en het bestuur, denken na over een zinvolle en mooie invulling. Inmiddels zijn er al goede ideeën ontstaan. We hopen in ieder geval een mooie livestreamviering aan te kunnen bieden. We houden u op de hoogte!

Het blijft een kostbaar geschenk: leven vanuit geloof, hoop en liefde. In een tijd waarin veel activiteiten weer op een laag pitje worden gezet, nodigen we u uit om het ritme van het kerkelijk jaar vast te houden. Sint Maarten, Sinterklaas, Advent en Kerst: ze geven kleur aan onze dagen. De moeite waard om ook dit jaar bij stil te staan.

Namens het pastoresteam,

Pastoor Tilma