PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 7 oktober 2022

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

pastores: Gerard Remmers 06 51553475 – Toon Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 06 20915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

 

De Mariakapel is dagelijks geopend

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK.

 

Zaterdag 8 oktober: 19.00 uur

Eucharistieviering, lector Anneke Bruin, voorganger pater Remmers.

Intenties:

Aad Dekker en Willem Bakker en overleden familie, Antoon en Marie Groen – Leegwater en overleden familie, overleden familie Petrus Schoenmaker en Elizabeth de Groot en Martinus Smit en Wilhelmina Borst,

 

Maandag 10 oktober 19.00 uur Mariaviering: pastor Jorink

 

Woensdag 12 0ktober 19.15 uur:

Viering in Maria Mater.

intenties:

Overleden familie Petrus Schoenmaker en Elizabeth de Groot en Martinus Smit en Wilhelmina Borst.

 

Zaterdag 15 oktober 19.00 uur:

Viering, lector Peter Vleugel, voorganger pastor Jorink.

Intenties:

Gré Poland – Droog en Nel Groen, In liefdevolle herinnering Johanna Margaretha Admiraal en overleden familie,

 

Maandag 17 oktober 19.00 uur Mariaviering: pastor Jorink

 

Maria Mater de eerstvolgende vieringen zijn op 26 oktober, 9 november en 23 november om 19.15 uur.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

Zondag 9 oktober 11.00 uur:

Viering, voorganger pastor Jorink.

 

Nieuwe Niedorp:

Geen viering.

 

De Noord:

Zondag 9 oktober 09.30 uur:

Viering met zang Gemengd koor, voorganger pastor Jorink.

 

BLOEMEN:

In oktober verzorgen Elly Betjes en Trees Droog de bloemen.

 

MARTHA:

In oktober mag de groep van Jannie Schouten weer komen kerkwerken.

Jullie mogen zelf bepalen op welke dag. Alvast weer heel erg bedankt.

 

TENSLOTTE:

Het coronavirus waart weer aardig in het rond. Laten we met zijn allen alert zijn en elkaar beschermen en ook al is het niet fijn en verafschuwen velen het mondkapje, draag deze aub (ook al zijn het maar lichte klachten)

 

                                                                       Gerda en Tineke.

 

Van de Martinusraad

Het is al weer even geleden dat u berichtgeving van ons kon vernemen. Maar dit betekent geenszins dat het rondom de Martinus allemaal “rustig” is. Integendeel juist en daarom is het goed u hierover toch weer even “bij te praten”.     

                       

De toegangsdeuren.                                                                              

Velen hebben ons gevraagd waarom de Martinus inmiddels van nieuwe toegansdeuren is voorzien en vertelden daarbij (eerlijk) dat ze die “oude” deuren toch mooier vonden. Om hier gelijk maar duidelijkheid in te verschaffen: dit zijn tijdelijke deuren omdat de originele deuren momenteel een renovatiebeurt ondergaan. Het was gebleken dat van deze deuren de z.g. opleglatten (vierkanten) loslieten, waardoor bij regen vocht achter die latten terecht kwam wat natuurlijk niet ten goede komt aan de kwaliteit van het hout en de lak. Een renovatie was noodzakelijk. En ook over deze klus ontfermt zich “onze” Poolse klusjeman Tomek en we vertrouwen er voor 100% op dat de oorspronkelijke deuren er binnenkort weer in topconditie zullen bijhangen. Dit natuurlijk vergezeld van onze grote dank richting vakman.     

                                           

Stookkosten kerk.                                                                                                                   

Niet alleen privé, maar ook de Martinus heeft en krijgt momenteel te maken met zeer hoge stookkosten vanwege de energiecrisis. Hoewel onze redelijk nieuwe ketel de kerk snel opwarmt, kan je je toch afvragen -gezien het aantal bezoekers- op wat voor manier je de kosten pittig kunt temperen. De gemakkelijkste oplossing zou zijn: geen diensten dus dan ook geen stookosten, maar…….dat willen we beslist niet. We bekijken momenteel de mogelijk- heden om de z.g. “stille” diensten bijv. in het Martinushuis te houden. Wordt vervolgd.    

                                                                                                             

Toekomst kerk.                                                                                                                         

In het vorige rubriekje wordt het reeds aangegeven. Wat gaat er op termijn met onze Martinus gebeuren gezien de (drastische) terugloop van het aantal kerkbezoekers. Lange tijd was de mening van ons bestuur (en de pastores) dat we er alles aan moesten doen de kerk te behouden. Maar je kunt je afvragen of dit standpunt wel reëel is. Langzamerhand komt toch meer het besef naar boven dat je je ogen niet moet sluiten voor de werkelijkheid en dat het wellicht beter is (nog meer) vormen van eerst samenwerking, gevolgd door een fusie aan te gaan. Ook opties tot meer gebruik van de kerk voor andere doeleinden worden besproken. Op de besturendag van 10 september j.l. te Heiloo is hierover uitvoerig gesproken. Dit punt zal vanaf heden intensief worden besproken met het bisdom, de Personele Unie en de raden van de andere (PU) parochies. Het laatste woord is hier nog lang niet over gezegd. Wij houden u op de hoogte.                                                      

 

Met vriendelijke groet,                                                                                                      

Namens de raad, Hans Glas - voorzitter