PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 8 JANUARI 2021

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

telefoon pastor Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

Houdt steeds de website in de gaten voor veranderingen in deze coronatijd

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

VERANDERINGEN EN AANVULLINGEN ZIE ONZE WEBSITE

martinus.tveld@gmail.com

 

zaterdag 9 januari 19.00 uur:

eucharistieviering, koster Piet Berkhout, voorgangers pastor Jorink en pater Remmers.

intenties;

Simon Wijnker en Truus Wijnker – Groot en Edwin en familie, Martien van der Eng.

 

zaterdag 16 januari 19.00 uur:

viering, koster Adrie Wijnker, voorganger pastor Jorink.

intenties;

Truus Keesom – Ligthart en Jan Keesom en zegen over hun gezin, Gré Poland – Droog en Nel Groen.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

zondag 10 januari 10.00 uur eucharistieviering voorgangers pastor Jorink en pater Remmers.

 

Nieuwe Niedorp:

zaterdag 9 januari 19.00 uur eucharistieviering voorganger pastor Tilma.

 

De Noord:

zondag 10 januari 10.00 uur eucharistieviering voorganger pater Molenaar

 

MARTHA:

Vanaf nu benoemen we de groepen met naam, niet meer met een nummer, want er zijn teveel veranderingen. Maar deze week nog even geen werkzaamheden.

 

BLOEMEN:

Elly Betjes en Trees Droog 422581 verzorgen in januari de bloemen

 

INTENTIES:

Het nieuwe jaar is de tijd voor een nieuwe agenda. Ook voor de intenties. U kunt deze opgeven op maandag- en vrijdagmorgen op het secretariaat, per brief of per mail of een briefje in de brievenbus. Veel dingen zijn duurder geworden maar de intentie vergoeding is het zelfde gebleven, €10,00.

 

TENSLOTTE 1:

Hieronder treft u een artikel aan over de actie Kerkbalans en van de pastores nieuwjaarswens en gedicht

 

TENSLOTTE 2:

Het wensen van een gezegend, gezond en gelukkig nieuwjaar is officieel voorbij maar toch willen wij u dat van harte toewensen. Dat u met plezier onze berichten vanuit onze Martinusparochie mag blijven lezen.

 

                                                           Tot de volgende Heraut Gerda en Tineke.

 

Afbeeldingsresultaat voor kerkbalans logo

KERKBIJDRAGEN - verantwoording 2020 en start actie Kerkbalans 2021

Van tijd tot tijd informeren wij u over de stand van zaken voor wat betreft de kerkbijdragen. Het jaar 2020 is om en dus kan de eindstand van de actie kerkbalans over dit jaar bekend worden gemaakt. Er is via gemachtigde incasso's en zelfovergemaakte giften een totaalbedrag binnengekomen van             € 27.900,44 en natuurlijk hiervoor onze hartelijke dank. Misschien bent u ook wel benieuwd naar de totaalopbrengst van 2019. Dit was € 28.689,44. 

De actie kerkbalans 2021 gaat de komende weken van start en we willen toch graag die € 30.000,00 "als richtsnoer aanhouden". Wij hopen dat u in 2021 (ook) weer meedoet, want de Martinuskerk moet toch echt in onze gemeenschap blijven. Daar moeten we met z'n allen voor gaan.

U kunt de bekende envelop deze maand dus thuis verwachten en mogen wij dan ook weer op u rekenen? Bij voorbaat alvast onze dank voor uw bijdrage. 

    

Kerkbalans 2021 inluidmoment

Waardevol inluidmoment Kerkbalans 2021

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is een plek waar je samenkomt, waar je geïnspireerd wordt of vrienden ontmoet. Een plek waar je het leven deelt en rust vindt. De kerk kost geld. En daarom doen wij, zoals elk jaar, mee aan de landelijke campagne Kerkbalans. Een actie om binnen de kerk een financiële bijdrage op te halen voor de kerk.

Kerkbalans inluiden

Dit jaar starten we Kerkbalans op een bijzondere manier. We richten ons niet direct op de inkomsten, maar juist op het effect en de plek die wij als kerk in de samenleving hebben. Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en daarmee veranderen de levens van mensen. Goed dat Kerkbalans er is. Daarom luiden we op zaterdag 16 januari in de Martinuskerk om 12:00 uur Kerkbalans letterlijk in: de kerkklokken worden geluid.

 

Gift kerkbalans volledig aftrekbaar bij overeenkomst

Het is mogelijk om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Een periodieke gift kan via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. U kunt zo’n overeenkomst per mail aanvragen via koosenlinda@ziggo.nl of downloaden via de belastingdienst.nl.

Een gift is een periodieke gift als:

Werkgroep Kerkbijdragen

 

 

ZALIG NIEUWJAAR Namens het pastoresteam; pastoor Tilma, diaken Toon Jorink en diaken Hans Bruin, maar ook namens Pater Jan Molenaar, Pater Gerard Remmers, rector Luc Georges en diaken Wim Timmer, wensen wij u allen een zalig nieuwjaar, waarin Gods zegen u inspiratie, geestkracht, harmonie en gezondheid moge brengen.
Het afgelopen jaar heeft voor de meesten onder ons in het teken gestaan van oplettendheid, beperking van de sociale contacten en of erger, want allemaal hebben we moeten ervaren hoe het Corona-virus grip kreeg op ons leven. Ook heeft dit zijn weerslag gehad op de kerk-vieringen. Zo konden de Paasvieringen niet doorgaan en mochten er niet meer dan 30 mensen in de kerk, waardoor ook de Kerstvieringen anders ingevuld moesten worden. Gelukkig waren velen van u via de ‘live-streaming’ verbonden met de ‘De Vijfhoek-vieringen’ van Kerstavond en eerste Kerstdag, gezien de 1400 digitale bezoekers !
De Vijfhoekvieringen werden verzorgd door de parochies uit Het Kruis, De Noord, ’t Veld, Nieuwe Niedorp en Waarland, welke op Kerstavond hun eigen ‘Kerststal-herder en op eerste Kerstdag hun eigen ‘parochie-kaars bij de Kerststal plaatste. Een prachtig gebaar van kerkelijke éénheid, want samen vormen we de ledematen van de kerk.
Ook voelde we ons rijk met onze pastoor Tilma weer in ons midden. Pastoor heeft namelijk het Corona-virus onder zijn leden gehad.

2021 JOZEF-JAAR !

Paus Franciscus heeft besloten om 2021 speciaal aan de heilige Sint Jozef toe te wijden. De Corona-pandemie heeft daarin een rol gespeeld, omdat deze extra duidelijk heeft gemaakt welke betekenis mensen voor elkaar hebben, er te zijn in elkanders vreugde en verdriet. Volgens de paus lijken deze mensen daarmee op de heilige Jozef. Met dit speciale themajaar wil de paus dan ook de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader van Jezus wordt dit jaar extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten, maar ook met de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders.
Ik wens u allen dat de heilige Jozef ons moge begeleiden op ons levenspad, beschermen tegen alle onheil en ons weet te inspireren in het delen van elkanders liefde.
Hartelijke groet, mede namens het pastores-team, diaken Hans Bruin

 

GEDICHT: Een warm huis…een zegen voor elkaar

 

Het is de aandacht voor elkaar

Die een huis warm maakt.

Het is het langs elkaar heen leven

Dat een huis koud maakt.

Geen haard is daar

Tegen op te stoken.

 

Het is de liefde voor elkaar

Die een huis warmt.

Je merkt het niet eens

Dat het haardvuur minderde.

Liefde maakt warmer

Dan welke kachel ook.

 

Het is de zorg om elkaar

Die een huis warmt.

De zorg van mensen

Die elkaar genegen zijn

En toegewijd leven.

Die zorg geeft zoveel extra warmte.

 

Het is de gastvrijheid

Voor wie zoekt

naar een schuilplaats,

Voor wie dreigt om te komen

in verkild leven,

Die aan een huis meer geeft

Dan een onderkomen voor mensen.

 

Een warm huis,

Een huis vol licht,

Een huis waarin zorg is

voor de sfeer,

Een huis waarin

voor ieder ademruimte is

Dat is een gezegend huis.

 

Van Marinus van den Berg