Martinusparochie-'t Veld


 

 

 

 

 

 

 

 ST.MARTINUS     KERKGEBOUW     KERKHISTORIE     GESCHIEDENIS VAN DE DORPEN 

 

 

 

Home

Vieringen

Parochienieuws

Heraut-archief

Adressen

In Memoriam

Foto's

Boeken van Theo

Links

Samenwerkingsverband De Vijfhoek
 
Maria Onbevlekt Ontvangen (Kloosterkerk) – Nieuwe Niedorp
H. Wulfram – Waarland
H. Martinus – ’t Veld
H. Hart – Heerhugowaard De Noord
H. Familie – Heerhugowaard ‘t Kruis

 

Contact en pastorale zorg

De pastores zullen zich ook moeten beperken in hun contacten, met name als het gaat om ouderen en andere kwetsbare groepen. Huisbezoeken zullen voorlopig niet doorgaan. Ze zullen telefonisch contact te hebben waar dat zinvol is.

Natuurlijk mag u altijd contact opnemen met de pastores, zeker bij ziekte en overlijden. Maar ook als u met vragen zit of behoefte hebt aan een luisterend oor. Voor praktische vragen kunt u ook terecht bij de voorzitter van de parochieraad. Zie hiervoor bij de contactgegevens.

Online informatie van onze parochies vindt u via de volgende links:

  


Maandelijks Nieuws Bulletin “De Vijfhoek” 

Februari 2020

 

Bienen op tafel doorslaand succes

 

Op 23 november jongstleden zijn alle parochieraden van de Vijfhoek samen gekomen in het klooster te Nieuwe Niedorp.
Wij werden bijzonder hartelijk welkom geheten door de kloosterleiding en op een rondleiding getrakteerd. Het was voor velen van ons een eerste contact met het klooster, het was een bijzondere ervaring. Daarna werd de bijeenkomst voortgezet en hebben we in groepjes met elkaar gesproken hoe wij elkaar als verschillende parochies elkaar kunnen versterken in het samen kerk zijn.
Vele praktische tips zijn uitgewisseld en ook punten van verdieping.
Er waren reacties van: dit is bijzonder nuttig voor het wederzijdse begrip en ik heb er energie van gekregen.

De avond werd op passende afgesloten.

 

Vitaliteit – Hoe samen verder

 

Laatste maanden van vorig jaar hebben wij gezamenlijk de vitaliteitsscan ingevuld en besproken. Dit is een goede manier om over alle activiteiten inzicht en overzicht te hebben. De vitaliteitsscan is de basis voor de verdere nauwe samenwerking.
Wij zullen onze talenten inzetten en zien waar de verschillende krachten zitten. Hier gaan wij de komende tijd mee aan de slag.

Wij zullen vanaf nu regelmatig een verslag in de plaatselijke bladen plaatsen, zodat u allen op de hoogte blijft van de werkzaamheden in de Vijfhoek.
Wanneer u vragen heeft dan kunt u altijd contact opnemen via de mail: PUdeVijfhoek@gmail.com.

 

Laatste horde “Overdracht grond aan Liander”

 

De uitbreiding van de sporthal in ’t Veld is formeel met alle handtekeningen en bijbehorende documenten via notaris Butijn en Wegink gepasseerd. Velen van u hebben hier waarschijnlijk niets van gemerkt. Het project team uit ’t Veld heeft hier maanden aan gewerkt aldus Pim, secretaris van de Vijfhoek. Hij sprak zijn bewondering uit voor het geduld, doortastendheid en doorzettingsvermogen van het project team.

 

Kloosterkerk blijft OPEN!

 

De kloosterraad heeft haar visieplan uit 2017 bijna geheel uitgevoerd. De kloosterkerk blijft open voor vieringen. De hoeveelheid vieringen zullen mogelijk op termijn afnemen. Nog dit jaar hopen Peter en Cor handtekeningen te verkrijgen die de parochie lucht geven. De eigenaren, kloosterleiding, De Vijfhoek en Bisdom alle neuzen staan de goede kant op, aldus Pim. De weg om te kijken waar en hoe er intensievere samenwerking mogelijk is gaat weer ingeslagen worden.

 

 

        

 

 

 

 

 Bijgewerkt 200805