Martinusparochie-'t Veld


 

 

 

 

 

 

 

 ST.MARTINUS     KERKGEBOUW     KERKHISTORIE     GESCHIEDENIS VAN DE DORPEN 

 

 

 

Welkom

Vieringen

Parochienieuws

Heraut-archief

Adressen

In Memoriam

Foto's

Boeken van Theo

Links

Kerksluiting:  

Binnen vijf jaar sluiten 99 kerken in het bisdom Haarlem-Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijna honderd kerken in het bisdom Haarlem-Amsterdam zullen de komende vijf jaar moeten sluiten. Het gaat om 60 procent van het totale aantal kerken in het bisdom, dat Noord-Holland en een deel van Flevoland omvat.

Het is financieel onmogelijk om alle kerken open te houden

Bisschop Johannes Hendriks maakte dit bekend tijdens een bijeenkomst voor de parochiebesturen op 10 september. Nog eens 37 kerken worden bestempeld als ’steunpunt’. Zij hebben als voornaamste doel om de oudere generatie te bedienen en alleen ’zeer beperkte, noodzakelijke investeringen’ in het gebouw worden nog toegestaan. Deze kerken krijgen naar verwachting binnen vijf tot tien jaar ook een andere bestemming.

Reden voor deze sluitingen is het teruglopende aantal kerkgangers en het groeiende tekort aan middelen binnen de rooms-katholieke gemeenschap. Volgens de financiële prognose die tijdens de bijeenkomst werd gepresenteerd, is er bij ongewijzigd beleid in 2030 geen geld meer in de parochies.

Centrale kerken

„Het is financieel onmogelijk om alle kerken open te houden”, zegt Bart Putter, vicaris-generaal van het bisdom. „In plaats van de parochies een langzame dood te laten sterven, willen wij dat er in de regio’s centrale kerken worden aangewezen. Dit moeten levendige, vitale kerken worden met een sterke uitstraling waarin onze geloofsgemeenschap kan opbloeien.”

Van de 164 kerkgebouwen in het bisdom is het plan om slechts 28 kerken aan te wijzen als centrale kerk. Het is nog niet duidelijk welke gebouwen zullen sluiten.

„Er zit geen lijst achter met kerken die dicht moeten. Maar het zijn wel streefgetallen die wij serieus nemen en die parochiebesturen ook in gedachten zullen moeten houden. Zij moeten zich afvragen: welke kerk of kerken gaan wij over tien jaar nog gebruiken?”

Het besluit om zoveel kerken af te stoten, komt niet uit het niets. Al in 2004 maakte het bisdom bekend dat het zo niet langer kan. Het bisdom worstelde met de terugloop in het aantal kerkgangers (en daarmee ook in financiën) en riep op tot samenwerkingsverbanden of fusies van parochies. In 2012 werd besloten dat er vijftig tot vijfenvijftig parochieverbanden zouden overblijven. Dat riep veel weerstand op.

„Niemand wilt dat zijn of haar kerk sluit”, zegt Putter. „Daarom verloopt dat proces van fuseren en afstoten zo traag. Maar we zijn al in 2004 met deze boodschap begonnen, dus als bisdom denk je: nu moet het echt eens gebeuren.”

Om parochies te begeleiden bij het aanstellen van centrale kerken, zet het bisdom een zogenoemde ’facilitator’ in. Die gaat in gesprek met de parochiebesturen en helpt ze zo met het maken van de keuzes.

Machtigingen

Een ander middel dat wordt ingezet, is het bevriezen van bisschoppelijke machtigingen. Bij uitgaven van 10.000 euro of meer heeft het parochiebestuur namelijk toestemming nodig van het bisdom.

„Het is een machtsmiddel dat je eigenlijk niet wilt inzetten, maar je wilt parochies op de een of andere manier toch sterk aanmoedigen om centrale kerken aan te wijzen. Daardoor weten we immers of een investering in een kerk nog zinvol is. Je gaat niet voor 50.000 euro iets aan een dak doen als je weet dat de kerk binnen een aantal jaar gaat sluiten.”

Putter benadrukt dat ook het bisdom het zwaar heeft met het afstoten van de kerken. „Dit doen wij niet om de parochiebesturen en trouwe kerkgangers te pesten. We doen wat we kunnen om vitale kerken te creëren waar we onze geloofsboodschap kunnen uitdragen. Daarvoor kunnen we beter een aantal levendige, centrale kerken hebben dan veel kerken waarmee het niet goed gaat.”

 

 

        

 

 

 

 

 Bijgewerkt 200805