Martinusparochie-'t Veld


 

 

 

 

 

 

 

 ST.MARTINUS     KERKGEBOUW     KERKHISTORIE     GESCHIEDENIS VAN DE DORPEN 

 

 

 

Welkom

Vieringen

Parochienieuws

Heraut-archief

Adressen

In Memoriam

Foto's

Boeken van Theo

Links

 

Vijf RK-kerkgebouwen in de Noordkop gaan dicht

 

 

 

 

 

 

Blijft er op het platteland nog een kerk of wordt alles geconcentreerd in Den Helder?

Wie regelmatig in de kerk komt, ziet en ervaart de leegte. Het aantal bezoekers per viering en hun gemiddelde leeftijd zijn zorgwekkend...

Winnie van Galen

 

Blijft er op het platteland in de Noordkop nog een rooms-katholieke kerk bestaan of wordt alles geconcentreerd in Den Helder?

SchagenDie vraag staat centraal in de discussie over de sluiting van kerkgebouwen in de Noordkop. Zoals het er nu uitziet is er geen toekomst meer voor de rooms-katholieke kerken in Anna Paulowna (OLV Praesentatie),’t Zand (OLV Visitatie), Breezand (St. Jan de Evangelist), Julianadorp (Willibrord) en het rijksmonument de Petrus en Pauluskerk in Den Helder. Teruglopend kerkbezoek en dalende inkomsten leiden tot deze ontwikkelingen. Kortgeleden maakte het bisdom Haarlem-Amsterdam (dat onder meer heel Noord-Holland omvat) bekend dat er binnen vijf jaar voor bijna honderd kerken geen toekomst is.

 

Delen kerkgebouw

Voor het samenwerkingsverband van de rooms-katholieke parochies in de Noordkop is het duidelijk wat er moet gebeuren: het inrichten van een steunpunt in Den Helder en één op het platteland. Met als uitleg dat het niet vanzelfsprekend is dat er veel parochianen naar Den Helder zullen komen.’ Het bisdom heeft aangegeven open te staan voor dit extra steunpunt maar ziet bij voorkeur een concentratie in Den Helder. Daarbij is volgens het samenwerkingsverband geen toekomst meer voor het open houden van de onderhoudsgevoelige Petrus en Pauluskerk. Als alternatief wordt onderzocht of er met andere geloofsgemeenschappen is samen te werken: het delen van een kerkgebouw. Daarbij wil het samenwerkingsverband vaart maken, in 2024 moet het zo ver zijn.

 

Zorgwekkend

De parochies in de Noordkop zijn afgelopen weekeinde van de ontwikkelingen op de hoogte gebracht, vertelt pastoor Iván Garcia Ferman en tevens voorzitter van het decanaat Schagen.

De boodschap over de noodzaak van inkrimping was klip en klaar: ’Wie regelmatig in de kerk komt, ziet en ervaart de leegte. Het aantal bezoekers per viering en hun gemiddelde leeftijd zijn zorgwekkend... De krimp van de financiële bijdragen gaat zeer snel, tegelijkertijd stijgen de kosten van onderhoud en energie in hoog tempo, de verschillen in inkomsten en uitgeven worden echt onverantwoord.’

 

Pril

Los gezien van de Noordkop vallen onder het decanaat Schagen vijftien kerkgebouwen: drie op Texel, een in Schagen, Nieuwe Niedorp, ’t Veld, Warmenhuizen, Burgerburg, Tuitjenhorn, Warmenhuizen en twee in Heerhugowaard.

Hoe de sluiting van kerkgebouwen en de inrichting van steunpunten in genoemde contreien gaat verlopen, die discussie is nog maar net op gang gebracht, is nog pril, vertelt Garcia. Dat houdt voor een deel verband met het autonome karakter van veel parochies met daarbij de hoop dat sluiting hun deur voorbij zal gaan. Dit alles neemt niet weg dat het bisdom het laatste woord heeft over het al of niet openblijven van kerkgebouwen.

 

 

        

 

 

 

 

 Bijgewerkt 200805