Het initiatief om tot een website te komen gewijd aan de kunstenaar Johan Briedé is afkomstig van Yulan Smit (kleindochter), Frans Briedé (neef) en Bram Huijser († 2016) oudboekhandelaar en liefhebber van exlibris en kleingrafiek.

De teksten in deze website zijn ontleend aan een artikel van de hand van Bram Huijser "Johan Briedé (1885-1980), een begaafd kunstenaar".
Pentekeningen en prenten zijn ter beschikking gesteld door Het Rotterdams Gemeentearchief en Het Rotterdams Maritiem Museum. Schilderijen, aquarellen en overige prenten werden geleverd door familieleden van de kunstenaar en door verzamelaars.
Realisatie en ontwerp Frans Briedé
AANWINSTEN
Achterafje 1941 Duinlandschap 1941 Sparrentakken 1932 Boerenhuisje 1916 Kalenderblad 1939 VOLLEDIGE TEKST
EXLIBRISSHOW FOTOPRESENTATIE
Johan Briedé bezocht zo rond het jaar 1962 een antiquarische boekhandel in de Amsterdamse binnenstad waarvan de
eigenaar, Bram Huijser, exlibris en kleingrafiek verzamelde. Toen Briedé dit tijdens zijn bezoek vernam, bood hij aan
verschillende door hem gemaakte exlibris en uitgaven van de Nederlandse Exlibris Kring te ruilen voor boeken die hij
graag wilde hebben. Daarbij waren onder andere jaargangen van het tijdschrift 'Eigen Haard', uitgegeven rond de
eeuwwisseling, waarin veel illustraties stonden van bekende kunstenaars, zoals W.O.J. Nieuwenkamp, waar Briedé grote bewondering voor had. De toen reeds 77 jarige kunstenaar, een zeer bescheiden en uiterst vriendelijke man met een
aristocratisch voorkomen, ging nog regelmatig naar Artis om daar tekeningen van dieren te maken. Zijn grote voorliefde
voor de natuur blijkt uit de onderwerpen die hij gebruikte voor de ontwerpen van zijn exlibris, uitgaven voor het onderwijs
en de natuurbescherming.
Disclaimer: Uitsluiting aansprakelijkheid. Hoewel bij het samenstellen van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de samenstellers van deze website iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze website beschikbaar is.
1908
Johan Briedé, een veelzijdig en begaafd kunstenaar
INLEIDING  LEVENSBESCHR.
Johan Briedé
(pen)tekenaar schilder aquarellist lithograaf
1971
OPLEIDING
WERK
 HERINNERINGEN
KALENDER
 CONTACT
LOG UIT
Johan Briedé, een veelzijdig en begaafd kunstenaar